Hyppää sisältöön

Kariston koulun D-siivessä rakenneteknisiä ja ilmanvaihdollisia korjaustoimenpiteitä 

Kariston koulu toimii kolmessa eri rakennuksessa. Koulun päärakennuksen D-laajennusosassa on tehty kokonaisvaltainen kosteus- ja sisäilmatekninen kuntotutkimus. Kuntotutkimukseen ryhdyttiin osana rakennuksen elinkaarta sekä D-siivestä tehtyjen sisäilmailmoitusten vuoksi.

Vuonna 2010 valmistuneessa Kariston palvelukeskuksessa toimivat koulun lisäksi esikoulu ja päiväkoti. Nyt kuntotutkittu D-laajennusosa valmistui vuonna 2013 ja vuonna 2018 valmistui erillinen E-lisärakennus koulun lisätilatarpeeseen. Helmikuussa 2021 otettiin käyttöön Luotsi-lisärakennus, jossa tänä lukuvuonna opiskelevat kolmasluokkalaiset.   

D-laajennusosan kuntotutkimuksen pohjalta D112 tilan alapohjassa on havaittu alueellinen mikrobivaurio sekä D124 tilan alapohjarakenteessa alueellinen kosteus- ja mikrobivaurio.  Näiden tekijöiden on lisäksi todettu heikentävän kyseisten tilojen sisäilman laatua.    

Terveysvalvonnan mukaan terveyshaittaa esiintyy 1. kerroksen tiloissa D112 ja D124 tasolla mahdollinen. Työterveyden mukaan D112 tilan osalta terveydellinen merkitys on merkittävä ja D124 tilan osalta kohtalainen.  

Kevätlukukauden 2024 alusta alakerran yhdistelmäluokkien D110-112 ja D122-124 käyttöä vähennetään satunnaiseksi käyttäjän omaehtoisena varotoimenpiteenä.   

Lahden Tilakeskus käynnistää D-siivessä tilojen rakennetekniset ja ilmanvaihdolliset korjaustoimenpiteet, jotka ajoittuvat vuoden 2024 alusta kesään 2025.  

Kohteeseen on perustettu kaupungin sisäilmatoimintamallin mukainen kohdekohtainen sisäilmatyöryhmä.  

Kariston peruskoulu on 1–6-luokkien alakoulu. Oppilaita on 400 ja henkilöstöä reilut 30.   

Lisätietoa  

Sisäilmaan liittyen
Lahden Tilakeskus, Jussi Hietala, sisäilma-asiantuntija, 044 482 6222, jussi.hietala@lahti.fi  

Toimintaan liittyen
Minna Tsutsunen, rehtori, 044 716 1085, minna.tsutsunen@lahti.fi  

Kaupungin sisäilmatoimintamalli: PowerPoint-esitys (lahti.fi)