Hyppää sisältöön

Kartanon peruskoulun, Kärrytien toimipisteen sisäilmatilanne vakaa, käyttöä turvaavia toimia jatketaan

Sisäilmatyöryhmän syksyllä muodostaman tilannekuvan mukaan koulun sisäilmatilanne on edelleen hyvä, sisäilmaoireilua ei koululla juurikaan esiinny.

Kartanon peruskoulun, Kärrytien toimipisteen tilat (entinen Ersta) ovat normaalisti käytettävissä lukuun ottamatta yksittäinen luokkatila (113a). Käyttöä turvaavana toimenpiteenä luokkatila rajattiin pois käytöstä jo kevätlukukaudella 2023. 

 Alueellisia ilmanvaihtoon, rakenteiden ilmatiiveyteen ja painesuhteisiin liittyviä toimenpiteitä jatketaan kuluvan lukuvuoden 2023 – 2024 aikana.  

Rakennuksen käyttöä pyritään jatkamaan käyttöä turvaavilla toimenpiteillä perusparannushankkeen alkamiseen saakka, arviolta vuoden 2027 loppuun asti.  

Kohdekohtainen sisäilmatyöryhmä jatkaa työskentelyään kaupungin sisäilmatoimintamallin mukaisesti. 

 Lisätiedot  

Lahden Tilakeskus, Jussi Hietala, sisäilma-asiantuntija, jussi.hietala@lahti.fi, 044 482 6222   

Kartanon peruskoulun rehtori Pirjo Tenhu, pirjo.tenhu@lahti.fi, 040 766 1664   

Erstan päiväkodin johtaja Sari Kantola, sari.Kantola@lahti.fi, 044 416 4710 

Kaupungin sisäilmatoimintamalli (PowerPoint-esitys) https://www.lahti.fi/tiedostot/sisailmatoimintamalli/