Siirry suoraan sisältöön

Strategia

Visio: Lahti – rohkea ympäristökaupunki
http://sisalto-tuotanto.lahti.fi/AjankohtaistaSite/UutisetSite/PublishingImages/lahti_strategia2016_kuvitus_v5.jpg

Kansainvälinen yliopistokaupunki ratkaisee tulevaisuuden haasteita. Lahdessa teemme rohkeita valintoja sujuvan arjen, hyvinvoinnin ja yrittämisen edistämiseksi.

Lahden strategia 2030

Lahden kaupunginvaltuusto teki toukokuun puolivälissä päätöksen uudesta kaupunkistrategiasta, joka tähtää Lahden kasvuun rohkeana ja yritysystävällisenä ympäristökaupunkina.

Vuoteen 2030 mennessä Lahti tavoittelee mm. 150 000 asukkaan kaupunkia, kasvihuonekaasupäästöjen vähentämistä 70 %:lla sekä kaupungin muutosta yhteisölliseksi, lapsiystävälliseksi ja yrityksiä kuuntelevaksi kaupungiksi.

Kilpailukykystrategia

Lahden kaupunkiseudun kilpailukykystrategia kiteyttää Lahden, Hollolan ja Orimattilan yhteisen näkemyksen kilpailukyvyn kehittämisestä. Strategiassa määritellään alueen kilpailukykyvisio sekä keskeiset teemat ja prosessit muutoksen aikaansaamiseksi. Lahden kaupunginhallitus hyväksyi kilpailukykystrategian 5.9.2016.

Lahden kaupunkiseudun tavoitteena on olla mitatusti Suomen yritysystävällisin ja rohkein kestävä kasvukeskus vuonna 2020. Kilpailukykystrategian kolme ydinteemaa ovat kiertotalous, muotoilun ja digitalisaation yhdistäminen sekä liikunta ja elämykset.

Maaseutupoliittinen ohjelma

NELLI Lahden maaseutupoliittinen ohjelma 20172020 tukee Lahden maaseutualueiden kehittämistyötä uuden ajan odotusten ja tarpeiden mukaisesti. NELLIn päämääränä on lisätä maaseutuymmärrystä sekä ohjata kaupungin päätöksentekoa yhteiseen suuntaan. Ohjelma hyväksyttiin elinvoima- ja työllisyysjaostossa 19.12.2017.