Siirry suoraan sisältöön

Strategia

Visio: Lahti – rohkea ympäristökaupunki
http://sisalto-tuotanto.lahti.fi/AjankohtaistaSite/UutisetSite/PublishingImages/lahti_strategia2016_kuvitus_v5.jpg

Kansainvälinen yliopistokaupunki ratkaisee tulevaisuuden haasteita. Lahdessa teemme rohkeita valintoja sujuvan arjen, hyvinvoinnin ja yrittämisen edistämiseksi.

Lahden strategia 2030

Lahden kaupunginvaltuusto päätti kaupunkistrategiasta, joka tähtää Lahden kasvuun rohkeana ja yritysystävällisenä ympäristökaupunkina.

Vuoteen 2030 mennessä Lahti tavoittelee mm. 150 000 asukkaan kaupunkia,  kasvihuonekaasupäästöjen vähentämistä ja muutosta yhteisölliseksi, lapsiystävälliseksi ja yrityksiä kuuntelevaksi kaupungiksi.

Strategian kohdassa yhdeksän määritellään kaupungin ilmastotavoitteet. Kohdan tavoitetta on sittemmin kiristetty entisestään, kun kaupunginhallitus päätti 3.6.2019 Lahden tavoittelevan 80 prosentin päästövähennyksiä vuoden 1990-tasosta jo vuoteen 2025 mennessä. Uusimpaan talousarvion yhteydessä olevaan strategiaan tuo ajantasainen päästövähennystavoite onkin kirjattu.

Kilpailukykystrategia

Lahden kaupunkiseudun kilpailukykystrategia kiteyttää Lahden Seudun Kehitys Ladec Oy:n rahoittajakuntien yhteisen näkemyksen alueen kilpailukyvyn kehittämisestä. Strategiassa määritellään alueen kilpailukykyvisio sekä keskeiset teemat ja prosessit muutoksen aikaansaamiseksi. Lahden kaupunginhallitus hyväksyi päivitetyn kilpailukykystrategian 30.9.2019.

Lahden kaupunkiseudun tavoitteena on olla yritysystävällisyydessä, kestävyydessä ja rohkeudessa mitatusti Suomen kehittyvin kasvukeskus. Kilpailukykystrategian kolme ydinteemaa ovat kiertotalous, muotoilun ja digitalisaation yhdistäminen sekä liikunta ja elämykset.

Maaseutupoliittinen ohjelma

NELLI Lahden maaseutupoliittinen ohjelma 20172020 tukee Lahden maaseutualueiden kehittämistyötä uuden ajan odotusten ja tarpeiden mukaisesti. NELLIn päämääränä on lisätä maaseutuymmärrystä sekä ohjata kaupungin päätöksentekoa yhteiseen suuntaan. Ohjelma hyväksyttiin elinvoima- ja työllisyysjaostossa 19.12.2017.