Siirry suoraan sisältöön

Strategia

Lahden visio: Menestymme kansainvälisesti rohkeana ihmisten ja yritysten ympäristökaupunkina.
http://sisalto-tuotanto.lahti.fi/AjankohtaistaSite/UutisetSite/PublishingImages/lahti_strategia2016_kuvitus_v5.jpg

Lahden strategia perustuu Lahden ja Nastolan yhdistymissopimukseen ja se on yhteisesti ja vuorovaikutteisesti laadittu tahtotila kaupungin kehittämisen suunnista. Lahden kaupunginvaltuusto hyväksyi strategian 11.4.2016.  

Lahden strategian ytimessä on viisi toimintalupauskokonaisuutta: 
A. Rohkaisemme omavastuuseen ja osallisuuteen
B. Toteutamme palvelut joustavasti ja vaikuttavasti
C. Vahvistamme teoilla kilpailukykyä ja huolehdimme ympäristöstä
D. Teemme työtä vuorovaikutteisesti ja vastuullisesti
E. Uudistamme rakenteita ja toimintatapoja rohkeasti

Kokonaisuuksien alla on yhteensä 25 lupausta, jotka muutetaan konkreettisiksi teoiksi aina talousarvion yhteydessä.  Strategiakokonaisuuden toteutumista seurataan erilaisin mittarein, joita ovat muun muassa väestön määrän kasvu, terveyserojen tasoittuminen, joukkoliikenteen käytön lisääminen ja kasvihuonekaasupäästöjen pienentäminen. 

Kilpailukykystrategia

Lahden kaupunkiseudun kilpailukykystrategia kiteyttää Lahden, Hollolan ja Orimattilan yhteisen näkemyksen kilpailukyvyn kehittämisestä. Strategiassa määritellään alueen kilpailukykyvisio sekä keskeiset teemat ja prosessit muutoksen aikaansaamiseksi. Lahden kaupunginhallitus hyväksyi kilpailukykystrategian 5.9.2016.

Lahden kaupunkiseudun tavoitteena on olla mitatusti Suomen yritysystävällisin ja rohkein kestävä kasvukeskus vuonna 2020. Kilpailukykystrategian kolme ydinteemaa ovat kiertotalous, muotoilun ja digitalisaation yhdistäminen sekä liikunta ja elämykset.

Maaseutupoliittinen ohjelma

NELLI Lahden maaseutupoliittinen ohjelma 20172020 tukee Lahden maaseutualueiden kehittämistyötä uuden ajan odotusten ja tarpeiden mukaisesti. NELLIn päämääränä on lisätä maaseutuymmärrystä sekä ohjata kaupungin päätöksentekoa yhteiseen suuntaan. Ohjelma hyväksyttiin elinvoima- ja työllisyysjaostossa 19.12.2017.