Tarjouskilpailut ja huutokaupat

Lahden kaupunki myy tarjouskilpailulla Keski-Lahden kaupunginosan korttelin 19 asuinkerrostalojen korttelialueen tontin 96 sillä sijaitsevine rakennuksineen. Tontti ja rakennus sijaitsevat osoitteessa Rauhankatu 2.

Kaupunki myy Rauhankatu 2 sijaitsevan kiinteistön tarjouskilpailulla korkeimman tarjouksen jättäneelle. Kiinteistörekisterin mukaan tontin kokonaispinta-ala on 1 295 m². Tontilla sijaitsee useassa vaiheessa rakennettu teollisuus- ja toimistorakennus, jonka vanhin osa on vuodelta 1945. Nykyiseen hahmoonsa rakennus on laajennettu ja korotettu vuoteen 1972 mennessä. Rakennuksen bruttoala on 5 497 k-m².

Rakennus on tällä hetkellä tyhjänä. Rakennuksesta on teetetty kuntoarvio, jonka mukaan rakennus on rakenneosasta riippuen tyydyttävässä tai huonossa kunnossa. Mikäli rakennus päädytään saneeraamaan edellyttää se usealta rakenneosalta täydellistä uusimista. Tontilla on sähköliittymä, kaukolämpöliittymä sekä vesi- ja viemäriliittymät, jotka sisältyvät kauppaan. Tontilla ei ole hulevesiliittymää.

Tontin asemakaavanmuutos A-2618 sai lainvoiman 3.6.2016. Kaavamuutoksella muutettiin ruutukaavakeskustassa sijaitseva teollisuusrakennusten korttelialue asuinkerrostalojen korttelialueeksi (AK-1) ottaen huomioon ympäristön asuinkerrostalojen ja -korttelien maankäyttö, rakennettu tehokkuus ja korkeudet. Kaavamuutos antaa mahdollisuuden toteuttaa tuleva rakennushanke rakennuskantaa säilyttäen tai uudisrakentaen. Asemakaavan pääkäyttötarkoituksen ohella tontille saa sijoittaa liike-, toimisto- tai varastotilaa max. 15 %. Kaava ei estä nykyisen rakennuksen purkamista.  Asemakaavassa on asetettu useita määräyksiä, jotka koskevat mm. julkisivua, parvekkeita, erkkereitä, viherkattoja ym. Erityisesti uudisrakentamisen yhteydessä asemakaava edellyttää suunnittelun ja toteutuksen laatua kaupunkikuvan kannalta merkittävässä ympäristössä. Uudisrakennettaessa tontin kokonaisrakennusoikeus on 2900 kem2, joka on pienempi kuin nykyistä rakennusta korjattaessa. Asemakaavan sallimat eri toteutusvaihtoehdot on esitetty asemakaavaselostuksessa.

Kaupungin tilakeskus järjestää kohteeseen kolme erillistä näyttötilaisuutta. Näyttötilaisuudet pidetään seuraavina ajankohtina 4.1.2017, 17.1.2017 ja 1.2.2017 klo 9.00 – 14.00. Kaupunki voi järjestää lisänäyttötilaisuuksia erikseen sovittavina ajankohtina mahdollisuuksiensa mukaan. Muista näyttöajoista voi sopia isännöitsijä Harri Malisen kanssa.

Tarjouskilpailusta on mahdollisuus tehdä tarkentavia kysymyksiä 31.1.2017 asti. Kysymykset tulee tehdä sähköisesti Lahden kaupungin nettisivuilla olevan e-Palaute -järjestelmän kautta.

Rauhankatu 2 tarkentavat kysymykset. https://e-asiointi.lahti.fi/eFeedback/fi/Project/222

Kaupunki vastaa kaikkiin tehtyihin kysymyksiin em. nettisivulla, jolloin sekä kysymykset että niihin annetut vastaukset ovat nimettöminä kaikkien luettavissa.

Suljetut tarjoukset tulee toimittaa viimeistään 28. helmikuuta 2017 klo 16.00 mennessä Lahti-Pisteeseen. Kuoreen merkintä: "RAUHANKATU 2 TARJOUS".
Lahti-piste palvelee 3.10. – 30.12.2016 remontin takia väliaikaistiloissa, osoitteessa: Vesijärvenkatu 11 C, 15140 Lahti, avoinna ma klo 8-18, ti-pe klo 8-16. Poikkeuksena 27.12.-30.12.2016 avoinna klo 8-16.
Lahti-Pisteen muutto: Lahti-Piste muuttaa uusittuihin tiloihin pääkirjastoon, Kirkkokatu 31, tammikuun ensimmäisellä viikolla ja on silloin suljettuna. Palvelee uusissa tiloissa jälleen maanantaina 9.1. klo 8.

Lisätietoja antavat:
Rakennuksesta isännöitsijä Harri Malinen, puh. 050 398 5348, harri.malinen@lahti.fi
Asemakaavasta kaavoitusarkkitehti Päivi Airas puh. 050-518 4447, paivi.airas@lahti.fi
Tarjouskilpailusta maankäyttöinsinööri Jouni Lehto puh. 0400-959 790, jouni.lehto@lahti.fi