Siirry suoraan sisältöön

Tarjouskilpailut ja huutokaupat

Lahden kaupunki myy tarjouskilpailulla 12 uutta omakotitonttia Jalkarannasta Sammalsuonkadun varrelta Tapanilakodin alueelta. Lisätietoa tarjouskilpailusta sivulta Omakotitontit.

Lisäksi kaupunki myy tarjouskilpailulla samalta alueelta suojeltavat rakennukset kunnostettavaksi ja vuokraa/myy rakennuksia ympäröivän tontin tarjouskilpailun voittajalle. Lisätietoa tarjouskilpailusta alempana.
Tarjouskilpailut ja huutokaupat

Asemakaava

Tapanilakodin alueelle on tehty 29.6.2017 lainvoiman saanut asemakaava ja asemakaavamuutos A-2645. Asemakaavalla ja asemakaavan muutoksella osoitettiin käytöstä poistuneelle vanhainkodin alueelle uutta asutusta ja selvennettiin maankäyttöä. Kaavaratkaisun perusajatuksena oli korostaa alueen suojeltavia rakennuksia ja niitä ympäröivää miljöötä alueen keskuksena ja sydämenä sijoittamalla uudisrakentaminen näiden ympärille kaaren muotoisesti. Alueen toteuttaminen edellyttää Tapanilakodin yksikerroksisten siipiosien purkamista. Alueelle osoitettiin lisäksi 20 uutta erillispientalotonttia.

Tontti

Alueen keskelle jäävät suojellut vanhainkotirakennukset sijoittuvat omalle 4 483 m2:n tontille 11. Asemakaavassa suojeltujen rakennusten rakennusoikeus on yhteensä 2 700 k-m2 ja uudisrakennusoikeus 1 500 k-m2, jonka saa toteuttaa kolmeen kerrokseen. Tontin autopaikkavelvoite on 1 autopaikka per 80 m2 uudisrakentamista (1ap/80) ja 1 autopaikka per suojeltavan rakennuksen kerrosneliömetri (1ap/sr100). Kaava mahdollistaa asumisen lisäksi myös liike- ja toimistokäyttöä 1/4 tontin rakennusoikeudesta. Vanhusten asumiseen liittyvää liike- ja toimistokäyttöä voi olla enemmänkin. Liike- ja toimistokäyttöä ei kuitenkaan kaavalla edellytetä lainkaan. 

Tontille kuljetaan pohjoisesta Tarjantien tai etelästä Sammalsuonkadun kautta Taatontielle ja edelleen Töpöhännänpolun tai Täplä-turkinpolun kevyen liikenteen väyliä pitkin. Tontilla ei sallita läpikulkua.

Rakennukset

Tontilla sijaitsee käytöstä poistunut, aiemmin vanhainkotina toiminut rakennuskompleksi. Kunnalliskodin uudisrakennus valmistui 1937. Kaupunginarkkitehti Kaarlo Könönen suunnitteli tämän osin kaksi-, osin kolmikerroksisen rapatun lisärakennuksen, jolle arkkitehti Irma Kolsi kaupungin suunnitteluosastolta suunnitteli kolmikerroksisen jatko-osan vuonna 1954. Em. rakennukset ovat asemakaavalla merkitty suojeltaviksi. Rakennuskompleksia laajennettiin 1960-luvulla valmistuneilla yksikerroksisilla siipiosilla, joiden purkutoimenpiteet ovat parhaillaan käynnissä. Tapanilakodin toiminta on päättynyt loppuvuodesta 2014.

Suojeltavissa rakennuksissa on tehty huomattavaa ilkivaltaa mm. rikkomalla ikkunoita, seiniä ja lattioita. Rakennukset on liitetty sähkö-, vesi- ja viemäri sekä kaukolämpöverkkoihin.

Kaupungin Tilakeskus järjestää kohteessa näyttötilaisuuksia erikseen sovittavina ajankohtina mahdollisuuksiensa mukaan. Näyttöajoista voi sopia isännöitsijä Harri Malisen kanssa (050 398 5348, harri.malinen@lahti.fi). Näyttöaikoja sovittaessa tulee ottaa huomioon, että alue on aidattu purkutyömaa, jolla liikkuminen edellyttää purkutyömaan vastaavan lupaa. Näyttöihin kannattaa ottaa mukaan taskulamppu tai muu tehokas valaisuväline, koska rakennuksista on katkaistu sähköt ja ikkunat peitetty.

Tarjouskilpailu

Suljetut tarjoukset tulee toimittaa viimeistään keskiviikkona 31. lokakuuta 2018
• klo 16.00 mennessä Lahti-Pisteeseen, Kirkkokatu 31, 15140  LAHTI, tai
• klo 15.00 mennessä Lahti-Pisteeseen, Pekkalantie 5, 15560  NASTOLA.

Kuoreen merkintä: "TAPANILAKOTI TARJOUS".

Lisätietoja antavat:

Rakennuksesta isännöitsijä Harri Malinen, 050 398 5348, harri.malinen@lahti.fi
Asemakaavasta kaavoitusarkkitehti Markus Lehmuskoski, 050 398 5113, markus.lehmuskoski@lahti.fi
Tarjouskilpailusta maankäyttöinsinööri Petri Solonen, 050 398 5396, petri.solonen@lahti.fi