Siirry suoraan sisältöön

Palveluseteli

Palveluseteli tarjoaa perheille uuden vaihtoehdon hyödyntää yksityisen päiväkodin tai perhepäivähoidon palvelutarjontaa. Palveluseteli otetaan käyttöön vähitellen 1.6.2018 alkaen.

Perhe voi hakea ja saada palvelusetelin järjestääkseen lapsensa varhaiskasvatuksen / päivähoidon yksityisessä päiväkodissa tai perhepäivähoidossa.

Miten perhe voi hakeutua palvelusetelin käyttäjäksi?

Kun perhe valitsee käyttöönsä palvelusetelivaihtoehdon, niin 

  • perhe ottaa suoraan yhteyttä haluamaansa palvelusetelituottajaksi hyväksyttyyn yksityiseen päiväkotiin tai perhepäivähoitajaan. Ajantasainen tieto palvelusetelituottajista. Lista täydentyy sitä mukaa, kun kaupunki on hakemuksen hyväksynyt.  

  • perhe tekee palvelusopimuksen suoraan palvelusetelituottajan kanssa,

  • tämän jälkeen perhe hakee kaupungilta palveluseteliä. Palvelusetelin sähköinen hakulomake on nyt avoinna tämän sivun Asioi verkossa -kohdassa. 

Perheet maksavat palvelusta kunnallista vastaavan maksun. Palveluntuottajalla on lisäksi mahdollisuus periä lisämaksua harkintansa mukaan.

Lapsi voi aloittaa palvelusetelipäivähoidossa vasta, kun perhe on saanut myönteisen palvelusetelipäätöksen.  Palveluseteliä ei myönnetä takautuvasti. 

Palveluseteli otetaan käyttöön kaupunginvaltuuston talousarviopäätöksen 2018 mukaisesti. Palvelusetelijärjestelmää seurataan ja arvioidaan vuosittain. 

Miten yksityinen päiväkoti tai perhepäivähoitaja voi hakeutua palvelusetelituottajaksi?

Palvelusetelituottajaksi voi hakea yksityinen päiväkoti tai perhepäivähoitaja oman harkintansa ja aikataulunsa mukaan. Palvelusetelin käyttöä ohjaa palvelusääntökirja. Sähköinen hakemus varhaiskasvatuksen palvelusetelituottajaksi on Asioi verkossa -kohdassa. Sama hakemus soveltuu yksityisille päiväkodeille, ryhmäperhepäiväkodeille sekä perhepäivähoitajille.

Seuraavassa vaiheessa olemme varhaiskasvatuspalveluista yhteydessä hakemuksen jättäneisiin palveluntuottajiin.

Ennen palveluntuottajaksi hyväksymistä kaupunki varmistaa, että palveluntuottajan ilmoitus yksityisten sosiaalipalvelujen tuottamisesta on ajantasainen ja että päätös on merkitty aluehallintoviraston rekisteriin. Lisäksi palvelusetelituottaja noudattaa toiminnassaan Lahden kaupungin varhaiskasvatuspalvelujen palvelusetelisääntökirjan ehtoja.

Tieto kaupungin hyväksymistä yksityisistä palvelusetelituottajista kootaan tälle kaupungin verkkosivustolle sitä mukaa, kun hakemus on hyväksytty. Tämän perusteella perheet voivat ruveta hakemaan palvelusetelipaikkaa.

Palvelusetelin vaihtoehtona yksityisillä palveluntuottajilla on edelleen mahdollisuus jatkaa myös lakisääteisen yksityisen hoidon tuen sekä siihen liittyvän kuntalisän periaatteella.   

Lisätiedot 

varhaiskasvatuspalvelujen palvelupäälliköt 
Leena Miettinen, p. 040 700 2340 tai
Suvi Ruusunen, p. 050 539 1651