Hyppää sisältöön

Yksityinen varhaiskasvatus

Yksityinen varhaiskasvatus on yksityisen yrityksen, yhteisön tai perhepäivähoitajan tuottamaa, kaupungin valvomaa ja tukemaa varhaiskasvatusta. Yksityistä varhaiskasvatuspaikkaa haetaan suoraan halutusta varhaiskasvatusyksiköstä.

Vanhemmat voivat valita lapselleen varhaiskasvatuksen eri toimintamuotoja. Kunnallisen varhaiskasvatuksen vaihtoehtona vanhemmilla on mahdollisuus valita yksityinen varhaiskasvatus yksityisessä päiväkodissa tai perhepäivähoidossa

 • yksityisen hoidon tuella tai
 • palvelusetelillä

Palveluseteli myönnetään hakemusten perusteella 0-5 -vuotiaille lapsille. Mikäli esiopetusikäinen lapsi haluaa jatkaa yksityisessä varhaiskasvatuksessa, siihen on mahdollista hakea KELA:n yksityisen hoidon tukea.

Vanhemmilla on lisäksi mahdollisuus palkata lapselleen hoitaja kotiin yksityisen hoidon tuella. Tällöin perhe on työnantaja ja tekee työsopimuksen valitsemansa hoitajan kanssa. Yksityisen hoidon tukea haetaan KELAsta.

 • Alle kouluikäisten lasten vanhemmat voivat valita kunnallisen tai yksityisen varhaiskasvatuksen vaihtoehtona lasten kotihoidon tuen, mikäli perheessä on alle kolmevuotias lapsi, joka ei ole varhaiskasvatuksessa.

  Kotihoidon tukea maksetaan myös perheen muista alle kouluikäisistä lapsista, joita hoidetaan samalla tavalla.

  Perhe voi valita kotihoidon tuen, yksityisen hoidon tuen tai palvelusetelin lapsikohtaisesti. Lisäksi ottovanhemmat voivat saada kotihoidon tukea myös yli 3-vuotiaasta lapsesta, kunnes vanhempainrahakauden alkamisesta on kulunut kaksi vuotta ja kunnes lapsi aloittaa koulun.

  Lapsen hoitaja voi olla myös joku muu kuin oma äiti tai isä. Tuki voidaan myöntää heti vanhempainrahan tai pidennetyn isyysrahakauden päätyttyä. Sitä ei makseta kuukautta lyhyemmältä ajalta.

  Kotihoidon tukea haetaan Kelasta. Kotihoidon tukeen kuuluu hoitoraha ja tulosidonnainen hoitolisä. Tuensaajan on ilmoitettava Kelaan välittömästi, jos lapsen hoitojärjestelyt tai perheen tulot muuttuvat, jotta tuki voidaan maksaa oikein perustein.

  Lue lisää kotihoidontuesta Kelan sivuilta tästä linkistä

 • Perhe voi hakea ja saada palvelusetelin järjestääkseen 0-5 -vuotiaan lapsensa varhaiskasvatuksen yksityisessä päiväkodissa tai perhepäivähoidossa.

  Miten perhe voi hakeutua palvelusetelin käyttäjäksi?

  Kun perhe valitsee käyttöönsä palvelusetelivaihtoehdon, niin

  • perhe ottaa suoraan yhteyttä haluamaansa palvelusetelituottajaksi hyväksyttyyn yksityiseen päiväkotiin tai perhepäivähoitajaan. Lista palveluntuottajista täydentyy sitä mukaa, kun kaupunki hyväksyy uusia palvelusetelituottajia.
  • perhe tekee palvelusopimuksen suoraan palvelusetelituottajan kanssa,
  • tämän jälkeen perhe hakee kaupungilta palveluseteliä ja toimittaa tulotiedot perheiden sähköisen asioinnin kautta tai ilmoittavat palvelusetelin hakemisen yhteydessä hyväksyvänsä korkeimman maksun.

  Perheet maksavat palvelusta kunnallista varhaiskasvatusta vastaavan maksun. Palveluntuottajalla on lisäksi mahdollisuus periä lisämaksua harkintansa mukaan.

  Lapsi voi aloittaa palveluseteliyksikössä vasta kun perhe on saanut myönteisen palvelusetelipäätöksen. Palveluseteliä ei myönnetä takautuvasti.

  Miten yksityinen päiväkoti tai perhepäivähoitaja voi hakeutua palvelusetelituottajaksi?

  Palvelusetelituottajaksi voi hakea yksityinen päiväkoti tai perhepäivähoitaja oman harkintansa ja aikataulunsa mukaan. Palvelusetelin käyttöä ohjaa palvelusetelisääntökirja. Sähköinen hakemus varhaiskasvatuksen palvelusetelituottajaksi löytyy tämän sivun linkkilistasta. Sama hakemus soveltuu yksityisille päiväkodeille, perhepäiväkodeille sekä perhepäivähoitajille.

  Hakemuksen jättämisen jälkeen varhaiskasvatuspalvelut ovat yhteydessä hakemuksen jättäneisiin palveluntuottajiin.

  Ennen palveluntuottajaksi hyväksymistä kaupunki varmistaa, että palveluntuottajan ilmoitus yksityisten varhaiskasvatuspalvelujen tuottamisesta on ajantasainen ja että päätös on merkitty aluehallintoviraston rekisteriin. Lisäksi palvelusetelituottaja noudattaa toiminnassaan Lahden kaupungin varhaiskasvatuspalvelujen palvelusetelisääntökirjan ehtoja.

  Palvelusetelin vaihtoehtona yksityisillä palveluntuottajilla on edelleen mahdollisuus jatkaa myös lakisääteisen yksityisen hoidon tuen sekä siihen liittyvän kuntalisän periaatteella.

 • Yksityiset päiväkoditPalveluseteliPalvelusetelin lisämaksuYksityisen hoidon tuki
  Folkhälsans Daghem, Leantie 1AX65 €
  Harjula Lounaan päiväkoti, Lounaankatu 3X50 €
  Harjula Niemen päiväkoti, Tietotie 10X50 €
  Käpälämäen päiväkoti Lahti, Svinhufvudinkatu 23X62€
  Käpälämäen päiväkoti Patoniitty, Puotikatu 7X62€
  Lahden diakoniasäätiön päiväkoti Teemula, Kasakkamäentie 16X45 €, 1.1.22 alk 50€
  Lahden englanninkielinen leikkikoulu, Saimaankatu 3-5X
  Lahden kristillinen päiväkoti Ilo, Teinintie 4X0 €
  Lahden Montessori-leikkikoulu, Mäntyrinteenkatu 13X
  Lahden Rudolf Steiner-koulun esiaste ja päiväkoti, Sammalsuonkatu 15X
  ​Luomupäiväkoti SadunTaikaa, Päijänteenkatu 17X30 €
  ​Luonto- ja liikuntapäiväkoti Päivänsäde, Leppäkatu 1X
  ​Musiikki-Taide-Liikunta päiväkoti Pikkutonttu, Kaarikatu 22 AX
  Mäkelän päiväkoti Käpälikkö, Alestie 39, MäkeläX
  Norlandia ​Luontopäiväkoti Simpukka, Piisamikatu 8X15€
  ​Peikkometsän Liikuntapäiväkoti, Tatartie 2X40€
  Peikkometsän päiväkoti, Kurenniityntie 55X40€
  Pilke Kärpänen, Kiekkoistenkatu 3X0 €
  Pilke liikuntapäiväkoti Hyppyri, Vuorikatu 7X0 €
  Pilke musiikkipäiväkoti Onnimanni, Vallesmanninkatu 5X0 €
  Pilke tiedepäiväkoti Otava, Kytökatu 12X0 €
  Päiväkoti Hulina, Hedelmätarhantie 15, HollolaX75€
  Päiväkoti Keinuhevonen, Urheilutie 7, Orimattilax42 €
  Päiväkoti Onnela, Jyrkänkatu 1x75€
  Päiväkoti Onnenkenkä, Lautsillantie 25, PennalaX42 €
  Päiväkoti Pulina, Miekkiöntie 516X75€
  Päiväkoti Tarina, Renkomäen väylä 28X75€
  Päiväkoti Pääskynpesä, liikuntapainotteinen kristillinen, Humpulankatu 15X58€
  Päiväkoti Vilinä, Hedelmätarhantie 11 H 56, HollolaX75€
  Taidepäiväkoti Satakieli, Mustamäenkatu 5 A 1X75 €
  The English Playschool of Asikkala, Kanavatie 42, 17200 Vääksyx40 €
  The Teddy Bear Daycare, eng, Yrjönkatu 5 A 1X
  Touhula Hirsilinna, Jahtikatu 1X20 €
  Touhula Karisto 1, Karistonkatu 201X0 €
  Touhula Karisto 2, Karistonkatu 203X0 €
  Touhula Patoniitty, Puotikatu 7 AX0 €
  Touhula Soltti, Soltintie 1bX0 €
  Touhula Tonttila, Aittapellonkatu 5X10 €
 • Yksityiset ryhmäperhepäiväkoditPalveluseteliPalvelusetelin lisämaksuYksityisen hoidon tuki
  Ryhmäperhepäiväkoti Ilo 1, Pitkäkallionkaari 21X
  Ryhmäperhepäiväkoti Ilo 3, Ukonkivenkatu 18X
  Ryhmäperhepäiväkoti Ilona Päivähoito, Riihitarhankatu 5X
  Ryhmäperhepäiväkoti Duck Duck Goose, Rinkkakatu 2X
  Ryhmäperhepäiväkoti Lumikello, Patokoskenkatu 5X
 • Yksityinen perhepäivähoitaja voi hoitaa enintään neljää alle kouluikäistä lasta omassa kodissaan, hoitolasten kodeissa tai ryhmäperhepäiväkodissa. Yksityinen perhepäivähoito on Lahden kaupungin valvomaa lasten varhaiskasvatusta. Yksityisen perhepäivähoitajan tulee ilmoittautua kaupungille varhaiskasvatuspalvelun tuottajaksi ennen toiminnan aloittamista.

  Tietoa yksityisen perhepäivähoidon paikoista ja yrittäjyyteen liittyvistä asioista: Lahden seudun yksityiset päivähoitajat, p. 050 911 4904 sekä www.paivahoito.com

 • Yksityistä varhaiskasvatuspaikkaa haetaan suoraan halutusta yksityisestä varhaiskasvatuspaikasta. Palveluntuottaja päättää sekä lasten valinnasta että varhaiskasvatusmaksuista. Perhe ja yksityinen toimija sopivat keskenään varhaiskasvatuspalvelun ehdoista kirjallisella sopimuksella.

  Jos lapsi on yksityisessä varhaiskasvatuksessa, maksetaan palveluntuottajille vanhempien anomana yksityisen hoidon tukea sekä kuntalisää. Lakisääteisestä yksityisen hoidon tuesta saa lisätietoja Kelasta.

  Yksityisen päivähoidon tuen kuntalisää maksetaan seuraavasti (1.8.2020 alkaen) kun lapsen viikottainen varhaiskasvatusaika on yli 25 tuntia:

  HoitomuotoPäiväkotihoitoRyhmäperhepäivähoitoPerhepäivähoitoTyösuhteinen hoitaja
  Alle 3-vuotias520 €325 €325 €325 €
  Vähintään 3-vuotias400 €225 €225 €225 €
  Perusopetuslain mukaiseen esiopetukseen osallistuva lapsi450 €112,50 €112,50 €112,50 €

Yhteystiedot

Yksityisten päiväkotien valvonta ja ohjaus, palveluseteli sekä toiminnan aloittaminen: yhteydenotot sähköpostiin yksityistenpaivakotienvalvonta@lahti.fi

Yksityisen perhepäivähoidon ja yksityisten ryhmäperhepäiväkotien valvonta ja ohjaus sekä toiminnan aloittaminen: yhteydenotot sähköpostiin varhaiskasvatus.perhepaivahoito@lahti.fi