Kaupunkilainen-lehti

Kaupunkilainen on Lahden kaupungin tiedotuslehti, joka ilmestyy neljä kertaa vuodessa. Lehti jaetaan julkisena tiedotteena kaikkiin lahtelaiskoteihin ja -yrityksiin.

​Lehteä saa myös Lahden kirjastoista sekä Lahti-Pisteistä.

Lehden toimitus:
Heini Moisio (vastaava päätoimittaja)
Senni Moksu
Oili-Mirjam Naasko
Mirkka Ruohonen
Anu-Liisa Rönkä

Ilmeen suunnittelu ja taitto: Design Jalo Toivio
Paino: Esa Lehtipaino Oy, Lahti
Painosmäärä 74 000 kpl
ISSN 1799-4411