Siirry suoraan sisältöön

Osallisuus ja hyvinvointipalvelut

Osallisuus ja hyvinvointipalvelut -vastuualue on suoraan kaupunginjohtajan alaisuudessa.

Osallisuus  ja hyvinvointipalvelut -vastuualueen tehtävänä on vastata osaltaan sosiaali- ja terveyspalveluihin liittyvästä edunvalvonnasta ja ohjauksesta sekä sidosryhmäsuhteista ja vastata sosiaali- ja terveyspalvelujen ja kaupungin toiminnan yhteensovittamisesta.

Lisäksi tehtävänä on vastata maahanmuuttotyön kehittämisestä ja yhteensovittamisesta yhdessä kunnan, maakunnan ja muiden tahojen kanssa sekä maahanmuuttotyön koordinoinnista, maahanmuuttajien ohjaus-, neuvonta- ja kotouttamispalveluista. Vastuualueen työhön kuuluu myös asumisen viranomaistehtävät sekä terveyden ja osallisuuden edistämistyötä kaupungissa.

Vastuualueen tehtävänä on myös osallistua ja koordinoida vastuualueeseensa kuuluvaa järjestö- ja yhdistysyhteistyötä, vastata aluejohtokunnan työn järjestämisestä, vanhusneuvoston, vammaisneuvoston ja veteraaniasiain neuvottelukunnan toimintaedellytyksistä, kehittää ja osin toteuttaa kaupungin yhteisiä neuvontapalveluita sekä vastata talous- ja velkaneuvonnan palvelujen järjestämisestä ja tuottamisesta.