Siirry suoraan sisältöön

Tietosuoja

EU:n tietosuoja-asetus on suoraan sovellettavaa lainsäädäntöä, jota noudatetaan myös kaupungin toiminnassa. Lahden kaupungin tuottamissa palveluissa henkilötietoja käsitellään lainmukaisesti ja rekisteröidyn kannalta läpinäkyvästi.

​Henkilötietojen asianmukainen käsittely vahvistaa rekisteröidyn henkilön oikeuksia sekä lisää avoimuutta ja läpinäkyvyyttä. Keskeistä tietosuoja-asetuksessa on muun muassa

  • henkilötietojen käsittelyn lainmukaisuuden painottaminen,
  • kerättävien henkilötietojen minimointi ja niiden virheettömyys sekä
  • avoimen informoinnin lisääminen.

Kaupungilla on kokonaisvastuu myös yhteistyötahojensa henkilötietojen käsittelystä. Tämä tarkoittaa sitä, että kaupungin sopimuskumppanit allekirjoittavat erillisen liitteen henkilötietojen käsittelyehdoista. Päijät-Hämeen Ateriapalvelut Oy esimerkiksi käsittelee toiminnassaan tietoa yksittäisten ruokailijoiden erikoisruokavalioista.

Yksityishenkilöille eli rekisteröidyille uudistus näkyy esimerkiksi uusina oikeuksina. Rekisteröidyillä on aiempaa enemmän ja parempia oikeuksia, joiden avulla he voivat ymmärtää ja seurata, miten heidän tietojaan käsitellään ja käytetään eri tarkoituksiin. Käytännössä tämä tarkoittaa sitä, että kuntalainen voi halutessaan kysyä, mitä tietoja hänestä löytyy kaupungin rekistereistä.

Mahdolliset henkilötietopyynnöt voi toimittaa osoitteeseen tietosuoja@lahti.fi 

Yleistä tietoa tietosuoja-asetuksesta (GDPR:stä General Data Protection Regulation)  ja valtakunnan tason toiminnasta www.tietosuoja.fi

Lisätiedot

tietosuoja@lahti.fi
tietosuojavastaava Tiina Häyrinen
p. 040 183 4334