Hyppää sisältöön

Harjoittelutarinat

 • ”Oli mukavaa päästä työskentelemään projektin parissa, mistä on hyötyä myös tulevaisuudessa.”

  Yliopistossa työharjoittelun suorittaminen ei ole pakollista, mutta tiesin jo heti opintojeni alkuvaiheessa, että haluan käytännön kokoemusta työelämästä jo opintojeni aikana. Opiskelen viidettä vuotta Vaasan yliopistossa hallintotieteitä, joten hakeminen julkiselle sektorille tuntui minusta luontevalta vaihtoehdolta.

  Suoritin Lahden kaupungin henkilöstöpalveluissa kolmen kuukauden harjoittelujakson. Päätehtäväni oli suunnitella ja toteuttaa tuoreelle yliopistokaupungille harjoittelumalli, minkä kautta opiskelijat hakevat jatkossa harjoittelu- ja opinnäytetyöpaikkoja. Oli mukavaa päästä työskentelemään projektin parissa, mistä on hyötyä myös tulevaisuudessa. Tämän lisäksi pääsin osallistumaan muun muassa viikoittaiseen tiimipalaveriin ja esimiespäivään. Työskentely oli itsenäistä, mutta ohjeistusta sai aina tarvittaessa.

  Parasta on ehdottomasti ollut onnistumisen tunne, kun projekti on edistynyt toivottuun suuntaan. Tämän lisäksi olen päässyt tutustumaan moniin eri ihmisiin. On ollut mukavaa tehdä yhteistyötä eri yksiköiden esimiesten ja vastuuhenkilöiden kanssa.  Harjoittelujakson alussa minulla oli varsin suppea kokonaiskuva henkilöstöpalveluiden toiminnasta. Yllätyin kuitenkin siitä, miten paljon eri työtehtäviä kyseisessä yksikössä hoidetaan. Tämän lisäksi sain harjoittelun aikana kattavan kokonaiskuvan Lahden kaupungin toiminnasta.

  Etätyötä en ollut aikaisemmin tehnyt, joten etätyöskentely oli minulle entuudestaan täysin uutta. Etätyötä ei tarvitse turhaan jännittää, sillä kokoukset ja tapaamiset onnistuvat kätevästi Teamsin välityksellä. Työporukalla järjestettiin kaksi kertaa viikossa Teamsissa yhteisiä kahvihetkiä, jolloin työkavereita näki etäyhteydellä ja pääsi vaihtamaan kuulumisia.

  Harjoittelu Lahden kaupungilla oli todella positiivinen ja opettavainen kokemus. Harjoittelujakso tuki mielestäni hyvin hallintotieteen opintojani. Kannattaa rohkeasti hakea työharjoitteluun, sillä työtehtäviin perehdytetään hyvin ja samalla kertyy arvokasta työkokemusta. Joka päivä oli mukavaa aloittaa työt, kun on niin mahtava porukka tukena. Iso kiitos henkilöstöpalveluille ja erityisesti ohjaajalleni onnistuneesta harjoittelukokemuksesta.

  – Mia Valt, hallinnon harjoittelija, Henkilöstöpalvelut

 • ”Sain hyvää oppia siitä, kuinka toimitaan osana ryhmää niin kokouspöydän ääressä kuin etäyhteyksien avulla.”

  Olen graafisen suunnittelun korkeakouluopiskelija Lahden Muotoiluinstituutista, tulevana syksynä aloitankin jo kolmannen vuosikurssin opinnot. Alkuperältäni olen kotoisin Vaasasta mutta nämä kaksi vuotta Lahdessa ovat jo saanet minut vähintäänkin ”lahtelaistumaan”.

  Kesägraafikkona 2020 olin osana Lahden kaupungin viestintäryhmää ja pääasiasiallisin tehtäväni oli tuoda visuaalisuutta kaupungin tuottamille viesteille. Pääsin tämän puolentoista kuukauden aikana tekemään vaihtelevia työtehtäviä, mikä oli tietysti mukava asia. Aloitin työt tekemällä pienen kokoelman erilaisia Instagram-pohjia Lahden tilille, joita on tarkoitus käyttää esimerkiksi kaupungin tapahtumien tai ilmoitusten pohjana. Sen lisäksi isossa roolissa oli ilmoitusten ja mainosten tekeminen erilaisiin kaupungin digitaalisiin näyttöihin. Näiden asioiden lisäksi tein pientä julkaisun taittotyötä ja pääsin suunnittelemaan kaupungin tuottamien infografiikoiden ilmettä. Erikoisin asia, johon pääsin mukaan, oli realistisen infografiikan tekeminen. Kuvasimme tilastoja, käyttäen hyödyksi oikeaa sähköjohtoa ja kiviseinää muodostaaksemme halutun kuvaajan.

  Tämä harjoittelu Lahden kaupungilla oli silmiä avaava kokemus itselleni, sillä näin kuinka kaupunki tuottaa viestintää käytännössä ja ketkä ovat luomassa näitä viestejä. Harjoittelujakso opetti minua käyttämään luovuutta Lahden oman visuaalisen ilmeen puitteissa ja soveltamaan sitä mahdollisuuksien mukaan. Sain myös hyvää oppia siitä, kuinka toimitaan osana ryhmää niin kokouspöydän ääressä kuin etäyhteyksien avulla.

  Kesägraafikon näkökulmasta koin saavani harjoittelusta sen mitä olinkin odottanut ja olen tyytyväinen siihen, että kaikki onnistui loppujen lopuksi hyvin, vaikka harjoitteluaikaani leimasikin tämä yhteiskunnallinen epävarmuuden tilanne. Kiitän erityisesti kaikkia Lahden kaupungin viestinnän jäseniä kuluneesta ajasta ja siitä, että sain olla osana tätä ryhmää.

  – Arttu Sandqvist, kesägraafikko, Viestintäpalvelut