Hyppää sisältöön

Harjoittelu- ja opinnäytetyöpaikat

Uutena yliopistokaupunkina Lahti tarjoaa opiskelijoille opintoihin sisältyviä harjoittelu- ja työssäoppimisjaksoja sekä opinnäytetyöpaikkoja monipuolisesti eri palvelualueilla ja yksiköissä. Jos olet kiinnostunut tulemaan Lahden kaupungille TET-harjoitteluun, työkokeiluun, suorittamaan siviilipalvelusta tai toiveenasi on oppisopimuspaikan löytyminen, voit ottaa yhteyttä suoraan sinua kiinnostavaan yksikköön. Kaupungin eri yksikköjen yhteystiedot löytyvät Lahden kaupungin verkkosivuilta.

Opiskelijaharjoittelu ja opinnäytetyöt Lahden kaupungilla

Harjoittelun kautta tutustut Lahden kaupunkiin työnantajana, luot uusia verkostoja työelämään ja saat tärkeää työkokemusta. Harjoittelun kesto ja ajankohta määräytyvät opiskeltavan alan ja tutkinnon mukaan. Lisätietoja harjoittelumahdollisuuksista voi tiedustella suoraan siitä yksiköstä, jossa olet kiinnostunut harjoittelusi suorittamaan.

Harjoittelu- ja opinnäytetyöpaikkoja haetaan täyttämällä harjoitteluhakemus ja lähettämällä se suoraan yksikön vastuuhenkilölle. Lopputöiden suorittamiseen ja työharjoitteluun haetaan samalla lomakkeella. Hakemus on tarkoitettu opiskelijoille, jotka eivät suoraan koulun kautta pysty hakemaan Lahden kaupungille harjoitteluun. Esimerkiksi toisen asteen oppilaitokset ja koulut tekevät tiiviisti yhteistyötä kaupungin eri yksiköiden kanssa.

Harjoittelutarinoita

Hakeminen opiskelijaharjoitteluun ja opinnäytetyötä tekemään

 1. Tutustu ennen hakemuksen täyttämistä kaupungin eri yksiköihin ja niiden kuvauksiin
 2. Täytä harjoitteluhakemus. Hakemus tulee lähettää huolellisesti täytettynä vähintään kuukautta ennen suunnitellun jakson aloitusajankohtaa.
 3. Lähetä hakemus sähköpostitse suoraan sinua kiinnostavan yksikön yhteyshenkilölle (lista alla)
 4. Otamme sinuun yhteyttä kahden viikon kuluessa, vaikka juuri sillä hetkellä harjoittelupaikkoja ei olisikaan vapaana.

Harjoitteluhakemuksen tietoja käytetään vain opiskelijaharjoitteluun tai opinnäytetyöpaikan hakemiseen liittyen. Käsittelyn jälkeen tiedot hävitetään.

Yhteyshenkilöt ja yksiköiden kuvaukset:

 • Kaupunkitekniikka toteuttaa yleisten alueiden infran rakentamishankkeita, järjestää yleisille alueille tarvittavan kunnossapidon, toimii kaupungin vastuulla olevien satamien satamaviranomaisena ja antaa lupia yleisten alueiden käyttöön. Kaupunkitekniikka vastaa myös seudullisesta joukkoliikenteestä, pysäköinninvalvonnasta ja koulukuljetusten suunnittelusta.

  Kaupunkitekniikassa on mahdollista suorittaa harjoittelu tai tehdä päättötyö kaikissa edellä mainituissa teemoissa. Harjoittelupaikkoja on tarjolla etenkin kesäkaudella. Paras aika tiedustella harjoittelu- tai päättötyömahdollisuutta on loppuvuodesta siten, että tehtävän suunnittelu voidaan aloittaa hyvissä ajoin harjoittelua edeltävänä vuonna.

  Yhteyshenkilö: mika.lastikka@lahti.fi

 • Kaupunkisuunnittelu toteuttaa yleis- ja asemakaavoitusta, katu-, viher- ja liikennesuunnittelua, maa- ja asuntopolitiikkaa, paikkatietopalveluita sekä maastomittausta.

  Vastuualueellamme on mahdollista suorittaa harjoittelua sekä päättötöitä kaikissa edellä mainituissa yksiköissä. Lisäksi käytämme kesäkaudella harjoittelijoita maastomittaustehtävissä.  Paras aika tiedustella harjoittelu- tai päättötyömahdollisuutta on loppuvuodesta siten, että tehtävän suunnittelu voidaan aloittaa hyvissä ajoin harjoittelua edeltävänä vuonna.

  Yhteyshenkilö: juha.helminen@lahti.fi

 • Rakennus- ja ympäristövalvonta -vastuualue koostuu yksiköistä, jotka vastaavat Lahden rakennusvalvonnasta, ympäristövalvonnasta, vesien- ja luonnonsuojelusta, ympäristöterveys- ja eläinlääkintä sekä seudullisesta jätehuollosta.

  Vastuualueellamme on mahdollista suorittaa harjoittelua sekä päättötöitä kaikissa edellä mainituissa yksiköissä. Lisäksi käytämme pääosin kesäkaudella harjoittelijoita maasto- ja valvontatehtävissä.  Paras aika tiedustella harjoittelu- tai päättötyömahdollisuutta on loppuvuodesta siten, että tehtävän suunnittelu voidaan aloittaa hyvissä ajoin harjoittelua edeltävänä vuonna.

  Yhteyshenkilö: mika.kemppainen@lahti.fi

 • Harjoitteluasioissa ole yhteydessä suoraan itseäsi kiinnostavan koulun rehtoriin. Korkeakouluharjoittelijalla on mahdollisuus suorittaa opetusharjoittelu-jakso peruskoulussa.

  Koulujen yhteystiedot

  Perusopetuspalvelut huolehtivat Lahden kaupungin perusopetuksesta sekä koululaisten aamu-, iltapäivä- ja kerhotoiminnasta. Kaupungin 25 peruskoulussa peruskoululaisia on keskimäärin 10 400. Opettajia ja avustajia on yhteensä 1020.

  Lahden perusopetukseen sisältyy myös ruotsinkielinen perusopetus sekä kaksikielinen opetus suomen-englannin tai suomen-ruotsin kielillä. Lahden perusopetus järjestää lisäksi sairaalaopetusta sekä vaikeasti vammaisille oppilaille erityistä tukea, oppimista tukevaa kuntoutusta ja toimintakykyä edistävää ohjausta Päijät-Hämeen kuntia palvelevasti.

  Lisätietoa perusopetuksen toiminnasta

 • Korkeakouluopiskelija voi tulla Lahden kaupungin varhaiskasvatukseen suorittamaan harjoittelujaksoa liittyen varhaiskasvatuksen opettajan, varhaiskasvatuksen sosionomin tai varhaiskasvatuksen erityisopettajan koulutuksiin liittyen. Harjoittelun voi suorittaa päiväkodeissa, avoimessa varhaiskasvatuksessa tai joissakin tapauksissa varhaiskasvatuksen hallinnossa. Harjoittelija perehtyy koulutukseensa liittyvän ammattikunnan työtehtäviin ja työyhteisötaitoihin.

  Opinnäytetöitä voi varhaiskasvatuksessa tehdä varhaiskasvatuksen eri aiheista. Moni opinnäytetyö liittyy varhaiskasvatuksen sisällöllisiin asioihin. Aiheita ovat olleet muun muassa:

  • kestävän kehityksen mittarien uudistaminen Lahden päiväkodeissa
  • pedagogisen sensitiivisyyden esiintyminen ja toteutuminen
  • varhaisten matemaattisten taitojen kokonaisvaltainen malli
  • lisää liikuntaa varhaiskasvatuksen arkeen
  • syntyjäänkö diginatiivi

  Lisätietoa varhaiskasvatuksen toiminnasta

  Yhteyshenkilö: suvi.ruusunen@lahti.fi

 • Nuorisopalvelut tarjoaa tekemistä ja toimintaa vapaa-ajalla, tukea työelämän alkutaipaleella ja apua haastavissa elämäntilanteissa. Nuorisotyötä tehdään monin eri tavoin myös kouluissa.

  Lisätietoja nuorisopalveluiden toiminnasta, harjoittelumahdollisuuksista ja yhteyshenkilöistä: Työharjoittelu- ja opinnäytetyöpaikat

  Alueellinen nuorisotyö

  Alueellisessa nuorisotyössä on mahdollista suorittaa opintoihin liittyvää harjoittelua nuorisotalotoiminnassa, liikkuvassa nuorisotyössä, nuorisotiedotuksessa, koulunuorisotyössä, kauppakeskusnuorisotyössä sekä Xperience-pelitilalla. Harjoittelupaikkoja tarjotaan nuoriso- ja yhteisöohjaaja-, yhteisöpedagogi- ja sosionomiopiskelijoille.

  Opinnäytetöitä on tehty muun muassa koulunuorisotyöstä, kauppakeskusnuorisotyöstä, moninaisuudesta/monikulttuurisuudesta sekä mediakasvatuksesta.

  Kulttuurisesta nuorisotyöstä voisi hyvinkin tehdä opinnäytetyötä/gradua tms.

  Lisätietoa alueellisesta nuorisotyöstä

  Etsivä nuorisotyö

  Etsivän nuorisotyön harjoittelujakson aikana opiskelija pääsee osallistumaan etsivän nuorisotyön pienryhmätoimintaan, leiri- ja retkitoimintaan sekä tutustumaan yksilötyössä nuorten moninaisiin prosesseihin ja polkuihin. Lisäksi harjoittelun aikana opiskelija tutustuu etsivän nuorisotyön moninaisiin verkostoihin, kuten muuhun työllisyys- ja erityispalveluiden toimintaan, ankkurityöhön, aikalisätoimintaan sekä oppilaitosyhteistyöhön.

  Harjoittelupaikkoja tarjotaan yhteisöpedagogi-, sosionomi- sekä nuoriso- ja yhteisöohjaajaopiskelijoille. Opinnäyte- ja kehittämistöitä on tehty mm. leiritoiminnasta, työturvallisuudesta sekä pienryhmätoiminnasta.

  Lisätietoa etsivästä nuorisotyöstä

  Nuorten työ- ja valmennuspalvelut

  Nuorten työllisyyspalveluilla voi suorittaa opintoihin liittyvää harjoittelua ryhmänohjaukseen ja yksilövalmentamiseen liittyvissä tehtävissä työpajaympäristössä kuudella eri toimialalla.

  Harjoittelupaikkoja tarjotaan nuoriso- ja yhteisöohjaaja-, sekä kolmannen vuoden yhteisöpedagogi- ja sosionomiopiskelijoille.

  Opinnäytetöitä on mahdollista tehdä osallisuuteen, vaikuttamistyöhön, nuorten työllisyyteen ja eri kohderyhmien tukemiseen liittyvissä teemoissa.

  Lisätietoa nuorten työ- ja valmennuspalveluista

  Starttivalmennus

  Starttivalmennus on 15–25-vuotiaille lahtelaisille nuorille suunnattu palvelu, jossa vahvistetaan arjen- ja elämänhallinnan taitoja sekä valmiuksia työelämään ja koulutukseen.

  Työharjoitteluun Starttivalmennukseen voivat hakeutua sosionomi- ja yhteisöpedagogiopiskelijat. Starttivalmennuksessa opiskelija pääsee harjoittamaan ryhmänohjaustaitojaan sekä perehtymään verkostotyöskentelyyn ja asiakasprosesseihin.

  Starttivalmennuksessa on mahdollisuus tehdä opinnäytetyönä esimerkiksi opas opiskelijoiden perehdyttämisen tueksi. Myös muut opinnäytetyön aiheet ovat mahdollisia.

  Lisätietoa starttivalmennuksesta

 • Lukiokoulutuspalveluissa on tarjolla harjoittelua opiskelijoille auttamaan opiskelijoita ja opettajia tietoteknisissä ongelmissa. Oppinäytetöitä voi tehdä monista aiheista liittyen oppimiseen ja opiskeluun lukioissa.

  Lisätietoa lukiokoulutuksesta

  Yhteyshenkilö: heikki.turunen@lahti.fi

 • Kirjasto- ja tietopalveluissa on mahdollista suorittaa harjoittelua kirjastoalaan liittyvissä monipuolisissa tehtävissä. Aikaisemmin harjoittelijat yksikössämme ovat olleet kirjastoalan harjoittelijoita. Opinnäyte- ja lopputöitä on tehty muun muassa kirjastoaineistoa koskevista aiheista (esimerkiksi kelluvasta kokoelmasta ja kirjastoaineistoprosesseista). Keskitymme opinnäyte- ja lopputöissä toimintamme kehittämiseen.

  Lisätietoa kirjastosta

  Lisätietoa kirjastopalveluista

  Yhteyshenkilö: johanna.mattila@lahti.fi 

 • Harjoittelujaksoja on mahdollista järjestää ns. korkeakouluharjoitteluista kaikille museoaineiden opiskelijoille. Lisäksi harjoittelumahdollisuuksia voidaan järjestää mm. muotoiluun, asiakaspalveluun ja matkailuun liittyen. Opinnäytetöitä voi tehdä mm. rakennettuun kulttuuriympäristöön, arkeologiaan, museologiaan, kansatieteeseen sekä konservoinnin opintoihin liittyen.

  Lisätietoa Lahden museoiden toiminnasta

  Yhteyshenkilö: liisamarjatta.koskelainen@lahti.fi

 • Lahden kaupunginteatterissa voi erikseen sovittaessa harjoitella teatteritekniikkaan ja valmistamiseen liittyvissä koulutuksissa. Harjoittelua voi suorittaa mm. lavastamossa, puvustamossa, tarpeiston valmistuksessa, ääni- ja valosuunnittelussa, tuottajan tehtävissä sekä myynnissä ja markkinoinnissa.

  Yhteydenotot suoraan teatterin sisäisesti:

  Teatteritekniikka, valo- ja äänisuunnittelu näyttämöpäällikkö Jouni Nykopp p. 044 416 3720

  Myynti ja markkinointi, myynti- ja markkinointipäällikkö Reetta Kaapro p. 050 383 6503,

  Puvusto, puvustonhoitaja Laura Mykrä p. 044 416 4068

  Lavastamo ja tarpeistonvalmistus, lavastemestari Toni Rask p. 050 383 6533

  Tuottaja Marjo Leppä p. 044 482 0851

  Lisätietoa kaupunginteatterin toiminnasta

 • Konsernihallinnossa on tarjolla opiskelijoille monenlaisia harjoittelu- ja opinnäytetyöpaikkoja eri yksiköissä.

  Elinvoima- ja työllisyyspalveluihin kuuluu: ympäristökehitys, kansainväliset asiat, elinkeinoyhteistyö, korkeakouluyhteistyö ja Lahden seudun työllisyyden kuntakokeilu.

  Edellä mainittujen yksiköiden lisäksi konsernihallintoon kuuluvat myös maahanmuuttotyö ja alueellinen integraatiopalvelupiste, Lahti-Piste ja Palvelutori.

  Konsernihallintoon kuuluva Konsernipalvelut tarjoaa tukipalveluita koko Lahden kaupungin organisaatiolle. Konsernipalveluihin kuuluu omistusohjauspalvelut, hallintopalvelut, henkilöstöpalvelut, kehityspalvelut (sis. tietohallinto ja tilasto- ja tietopalvelut), lakipalvelut, talouspalvelut ja viestintäpalvelut.

  Yhteyshenkilö: katja.karevaara@lahti.fi

 • Tilakeskus vastaa kaupungin omistamasta toimitilakannasta, sen teknisestä kunnosta ja arvosta, tuottavuudesta, tehokkaasta käytöstä ja kehittämisestä.

  Lahden Tilakeskus on konserni- ja tilajaoston alainen kunnallinen taseyksikkö. Tilakeskus järjestää kaupunkiorganisaatiolle sen tarpeiden mukaiset toimitilat ja kiinteistö- ja käyttäjäpalvelut. Tilakeskuksen tehtäviin kuuluu myös konsernitasoisen tilahallinnon ohjauksen valmistelutehtäviä.

  Lisätietoa Tilakeskuksen toiminnasta

  Yhteyshenkilö: jouni.arola@lahti.fi