Hyppää sisältöön

Aleksanterinkadun ylikulkusillasta järjestetään arkkitehtuurikutsukilpailu

kuvituskuva

Aleksanterinkadulle laaditaan asemakaavan muutosta, jonka tavoitteena on kehittää Osuuskauppa Hämeenmaan hotellitilojen välistä kulkuyhteyttä Lahden Seurahuoneen kohdalla. Kaavamuutoksen laatimista jatketaan vaihtoehdon 2 eli ylikulkusillan pohjalta. Ylikulkusillasta järjestetään arkkitehtuurikutsukilpailu, joka alkaa loppuvuoden aikana.

Kolme kaavaluonnosvaihtoehtoa olivat nähtävillä 10.6.–31.8.2020 välisenä aikana. Ratkaisuun on päädytty luonnosvaiheen lausuntojen ja mielipiteiden jälkeen: ennen kaikkea liikenneturvallisuuden ja Suomen nykyisen tieliikennelain tulkinnan vuoksi. Suomen laki ei esimerkiksi tunne tällä hetkellä shared-space-käsitettä.

Vaihtoehtoiset ratkaisut tutkittiin

Vaihtoehto 1 eli alikulkusilta osoittautui kustannuksiltaan liian suureksi ja lisäksi myös teknisesti erittäin vaikeaksi maanalaisten vesi-, sähkö- ja tietoliikenneverkkojen vuoksi.

Vaihtoehto 3, eli korttelien välisen kävely-yhteyden kehittäminen katutilassa, osoittautui liikenneturvallisuuden, nykyisen lain sekä Aleksanterinkadun linja-auto- ja henkilöautoliikenteen sujuvuuden vuoksi tällä hetkellä hyvin haastavaksi viedä eteenpäin. Ylikulkusillan suunnittelu kuitenkin mahdollistaa Aleksanterinkadun katutilan kehittämisen myös jatkossa, vaikka tässä yhteydessä sitä ei kaavallisesti osoiteta.

Arkkitehtuurikilpailussa etsitään kaupunkikuvan kannalta hyvää ratkaisua

Saaduissa lausunnoissa nostettiin esille ennen kaikkea huoli siitä, että ylikulkusilta on yksityinen. Nykyisen suunnitelman mukaisena se palvelisi vain hotelliasiakkaita. Myös ylikulkusillan vaikutukset Aleksanterinkadun yleiseen ilmeeseen ja kaupunkikuvaan tuotiin esille huolena.

Kaupunkikuvalliset kysymykset pyritään ratkaisemaan arkkitehtuurikilpailulla. Lahden kaupunki toivoo hyviä ehdotuksia, joissa vaikeat kaupunkikuvalliset haasteet on onnistuttu ratkaisemaan.

Kilpailu alkaa vielä loppuvuoden aikana

Kilpailukutsu julkaistaan marras-joulukuun taiteessa, ja itse kilpailun on tarkoitus alkaa vuoden 2020 lopulla. Kilpailua varten perustetaan oma verkkosivusto, ja kilpailun jälkeen kaupunkilaiset pääsevät kommentoimaan valmiita kilpailuehdotuksia.

Hanketta esitellään myös 24.11. klo 16.30 järjestettävässä keskustan kaavaillassa, johon kaupunkilaisia toivotaan mukaan kuulemaan ja keskustelemaan ylikulkusillasta.

Jos voittajaehdotus täyttää kaupunkikuvalliset kriteerit, kaavaa ja jatkosuunnittelua edistetään siihen perustuen.

Sillan rakentamisen, suunnittelun, arkkitehtuurikilpailun palkinnot ja kilpailusihteerin kulut kustantaa sillan rakennuttaja Hämeenmaa. Lahden kaupunki hoitaa arkkitehtuurikilpailun järjestämisen yhteistyössä Hämeenmaan kanssa.

Aiempiin luonnoksiin, lausuntoihin, mielipiteisiin ja viimeisimpiin suunnitelmiin voi tutustua kaavatyön verkkosivulla.

Aleksanterinkatu 19–21:n kaavatyö

Kysy lisää