Hyppää sisältöön

Alkoholin, tupakan ja raha-arpojen koeostoissa joka kolmannelle nuorelle myytiin ilman papereita

Täysi-ikäiset, mutta nuorelta näyttävät koeostajat yrittivät ostaa alkoholia, tupakkaa ja raha-arpoja. Alkoholin ja tupakan koeostoissa 65 %:ssa myyjä kysyi ostajan papereita, raha-arpojen ostajilta vain reilulta puolelta. Alkossa paperit kysyttiin kaikilta.

Vähittäismyyntipisteet oli ennakkoon jaoteltu isoihin yli 400 neliön marketteihin ja sitä pienempiin kauppoihin, kioskeihin, huoltoasemiin ja Alkoihin.  Alkoholin, tupakan ja raha-arpojen ostokokeita tehtiin lokakuussa yhteensä 356 kahtena päivänä Lahden 85 vähittäismyyntipisteeseen. Ostokokeilla selvitettiin, miten usein nuoret saavat ostettua päihteitä ja raha-arpoja joutumatta todistamaan ikäänsä.

– Koeostojen tulokset eivät olleet yllätys ja ne olivat linjassa kouluterveyskyselyn tulosten kanssa. Toki olisin toivonut ikärajavalvonnan toimivan Lahdessa paremmin, toteaa kaupungin ehkäisevän mielenterveys- ja päihdetyön koordinaattori Marja Mikola.

– Alkolle kuuluvat kiitokset, heillä paperit kysyttiin kaikilta, iloitsee Mikola.
– Parantamisen varaa löytyi kaikilta muilta vähittäismyyntipisteiltä, varsinkin kioskeilta, joissa henkilöllisyystodistusta kysyttiin vain 43 %:lta nuorista koeostajista.

Isoissa marketeissa henkilöllisyystodistusta kysyttiin hiukan paremmin (74 %) kuin pienissä kaupoissa (67 %) ja huoltoasemilla (62 %). Tuloksia tarkasteltiin myös eri kaupparyhmittäin.

Myyjän toimintaan kassalla vaikuttivat kellonaika, asiakasmäärä ja oma ikä

Myös koeostajat arvioivat kohtaamansa kassahenkilön iän. Alle 25-vuotiaiksi arvioidut myyjät pyysivät koeostajaa todistamaan henkilöllisyytensä harvemmin kuin iäkkäämmät myyjät. Myös kellonaika vaikutti siihen, kuinka usein henkilöllisyystodistusta kysyttiin. Kello 18–21 henkilöllisyystodistusta kysyttiin harvemmin kuin aiemmin päivällä.

Mikolan mukaan papereita kysyttiin useammin silloin, kun kaupassa oli yli kuuden asiakkaan kassajono ja siellä oli useampi kuin yksi kassa avoinna.

Ostokokeiden tuloksista tukea omavalvontaan

Koeostot ovat osa Lahden kaupungin ehkäisevän päihdetyön toimintaa ja ne toteutettiin yhteistyössä Salpauksen ja LAB-ammattikorkeakoulun kanssa. Alkoholin, tupakan ja raha-arpojen vähittäismyyntitahot saavat ostokokeiden tuloksista tietoa ikärajakontrollin nykytilasta ja voivat käyttää tuloksia omavalvontansa tukena.

Mikola kertoo, että ostokokeet olivat alkusysäys Lahdessa aloitettavaan yhteisölliseen Pakka-toimintaan, jossa alkoholi- ja tupakkaviranomaiset, poliisi, vähittäiskauppiaat sekä ehkäisevää työtä tekevät ammattilaiset aloittavat aiempaa tiiviimmän yhteistyön.
– Tästä toimintamallista on hyviä kokemuksia muualla Suomessa, esimerkiksi Turussa. Marraskuun lopulla saimme vähittäiskaupan edustajista pienen ryhmän koolle keskustelemaan tuloksista. Toivottavasti jatkossa saamme heistä suuren joukon innostumaan tämäntyyppisestä yhteistoiminnasta.

Tuloksista ei ole tunnistettavissa yksittäisiä myymälöitä tai myyjiä. Tuloksia ei myöskään käytetä viranomaisten valvontatarkoituksiin. Tarkempi kooste tuloksista löytyy päihteet ja muut riippuvuudet -verkkosivulta.

Lisätietoja

Lahden kaupunki, Osallisuus ja hyvinvointipalvelut
Marja Mikola, ehkäisevän mielenterveys- ja päihdetyön koordinaattori, p.044 482 6378
marja.mikola@lahti.fi

THL Pakka-toimintamalli ehkäisevään päihdetyöhön: Pakka-toimintamalli on paikallisten alkoholi-, tupakka- ja rahapelihaittojen ehkäisyyn kehitetty menetelmä.