Hyppää sisältöön

Asukastilaisuus Lahden kävelyreittien kehittämisestä 27.9.

Missä ovat Lahden taajama-alueen laadukkaimmat kävelyreitit ja millä reiteillä kävelyn olosuhteita tulisi jatkossa parantaa?
Kuva satamaraitin kevyen liikenteen väylästä

Kaupunkiympäristön suunnittelun palvelualue järjestää asukastilaisuuden, jonka tarkoituksena on keskustella kävelyolosuhteiden kehittämisestä ja pohtia millainen laadukkaiden kävelyreittien tavoiteverkko olisi yleiskaavatasolla Lahden taajama-alueella. Tapahtuma on osa Lahden suunta -työtä, jossa edistetään maankäytön ja liikkumisen suunnittelua ainutlaatuisin toimin.

Lahdessa on kesän aikana analysoitu kävely-ympäristöjen laatua ja luonnosteltu taajama-alueelle yhtenäistä kävelyn laatureittien verkostoa. Laatureitillä tarkoitetaan tässä yhteydessä reittiä, jolla kävelykokemus on erityisen miellyttävä ympäristön ominaisuuksien, kuten katupuiden, hyvän hoidon, kauniiden rakennusten tai hiljaisuuden takia.

Haluamme tilaisuudessa keskustella reittiluonnosten äärellä siitä, missä ovat Lahden taajama-alueen laadukkaimmat kävelyreitit ja millä reiteillä kävelyn olosuhteita tulisi jatkossa parantaa. Vierailevana puhujana on Marko Tainio Suomen ympäristökeskuksesta. Hänen esitys keskittyy arkiliikunnan terveysvaikutuksiin. Esitysten jälkeen on varattu aikaa kysymyksille ja keskustelulle.

Yleiskaavatyön ja kestävän kaupunkiliikkumisen suunnittelun yhdistävässä Lahden suunta -työssä on meneillään neljäs kierros, jonka seuraavat vaiheet ovat tällä hetkellä luonnoksen valmisteluvaiheessa. Syksyn tilaisuuksiin on valittu ajankohtaisia teemoja, joista tällä kierroksella tuotetaan uutta tietoa ja mietitään uusia kaavaratkaisuja tai toimenpiteitä.

Haluamme kuulla, mitä mieltä juuri sinä olet kävelyn olosuhteiden kehittämisestä! Tervetuloa mukaan Trion Palvelutorin Lava-tilaan tiistaina 27.9. klo 17–19. Osallistuminen on mahdollista myös etänä Microsoft Teamsissa. Tilaisuuksiin ei tarvitse ilmoittautua ennakkoon.

Lue lisää yleiskaavan ja kestävän kaupunkiliikkumisen ohjelman suunnittelusta osoitteesta www.lahti.fi/lahdensuunta.

 

Tilaisuuden ohjelma:

17:00 Tilaisuuden avaus ja osallistumisen ohjeet, Juuso Heinämäki, vuorovaikutussuunnittelija

17:10 Lahden suunta -työn ja Kestävän kaupunkiliikkumisen ohjelman (SUMP) esittely, Johanna Sääksniemi, yleiskaava-arkkitehti & Jaana Martikainen, liikenneinsinööri

17:20 Arkiliikunnan terveyshyödyt, Marko Tainio, johtaja, Suomen ympäristökeskus

17:40 Selvitys kävelyn laatureiteistä, Erika Kukkonen, harjoittelija

18:00 Miten työ jatkuu, Johanna Sääksniemi, yleiskaava-arkkitehti

18:05 Kysymykset ja keskustelu

Tilaisuuden esityskalvot

Lisätietoja tapahtumasta