Hyppää sisältöön

Ei savua ilman tulta? Puun polttaminen lisää savun aiheuttamia haittoja 

Puun käyttö on lisääntynyt 2000-luvulla lähes 50 % verrattuna vuosituhannen vaihteeseen. Samaan aikaan kun päästöt teollisuudesta, energialaitoksista ja liikenteestä ovat laskeneet, on puun pienpolttamisesta johtuva ilman saastuminen lisääntynyt.
Takassa palaa tuli.

Kun puu palaa epätäydellisesti, hiukkasia ja PAH-yhdisteitä (polysyklisiä aromaattisia hiilivetyjä) voi päästä ilmaan jopa monta sataa kertaa enemmän kuin hyvin onnistuneessa poltossa.  Muun muassa PAH-yhdisteisiin kuuluvaa bentso(a)pyreeniä pääsee ilmaan, kun puuta poltetaan epätäydellisesti. Samalla puusta saatava lämpöenergia vähenee.

Savulla on terveysvaikutuksia

Myös Lahdessa pientaloalueella tehdyissä ulkoilmanlaadun mittauksissa on löytynyt terveydelle haitallista PAH-yhdistettä.  Pitoisuudet pientaloalueilla ulkoilmassa ovat olleet huomattavasti korkeampia kuin Helsingissä vilkasliikenteisten katujen varsilla.

Runsaasta pientalojen puulämmityksestä aiheutuvat pienhiukkaset ilmassa voivat Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen mukaan lisätä pikkulasten hengityselinoireita ja -infektioita sekä aiheuttaa oireita sydän- ja hengityssairaille.

Pitkäaikainen altistuminen puunpolton savuille lisää myös riskiä sairastua kroonisiin sydän- ja hengityssairauksiin.

Tutustu myös Polta puuta viisaasti -sivuihin.

Puun pienpolton vaikutus ilmanlaatuun.

Tutustu ilmanlaaturaporttiin (PAH 2021-2022) ilmanlaatusivuilla