Hyppää sisältöön

Erstan päiväkodin korjaustoimien suunnittelu käynnistynyt

Lahden Tilakeskus aloittaa Erstan päiväkodin käyttöä turvaavat korjaustoimet loppuvuodesta 2023. Toimenpiteillä turvataan tilojen terveellisyyttä perusparannushankkeen alkamiseen saakka.

Korjaus- ja huoltotyöt kohdistuvat muun muassa ilmanvaihtoon ja rakennetekniikkaan. Toimenpiteitä tehdään vaiheittain loppuvuodesta 2023 kesään 2024 saakka.

Päiväkotirakennukset ovat iältään ja kunnoltaan perusparannustarpeisia. Päiväkotirakennuksien perusparannushanke on kytketty Erstan koulurakennuksen kanssa yhteiseen käynnissä olevaan hankkeeseen.

Perusparannushankkeen toteutusvaihe on suunniteltu alkamaan vuonna 2027. Hankkeessa huomioidaan esille nousseet terveellisyyteen liittyvät korjaustarpeet. Hankeryhmä tiedottaa etenemisestä erikseen.

Erstan päiväkotiin perustettu kohdekohtainen sisäilmatyöryhmä toimii kaupungin sisäilmatoimintamallin mukaisesti.

Lisätiedot

Sisäilma-asioissa sisäilma-asiantuntija Jussi Hietala, Lahden Tilakeskus, 044 482 6222
Päiväkodin toimintaan liittyvissä asioissa päiväkodin johtaja Sari Kantola, 044 416 4710
etunimi.sukunimi@lahti.fi

Kaupungin sisäilmatoimintamalli (PowerPoint)

Edellinen uutinen 15.5.2023: Erstan päiväkodin ja Kartanon koulun perusparannushankkeita valmistellaan