Hyppää sisältöön

Esteettömyys ottaa huomioon ihmisten erilaisuuden

Lahden kaupungin esteettömyyssuunnitelmassa määritellään toimenpiteet esteettömyyden edistämiseksi kaupungin palvelualueiden toiminnassa. Esteettömyys ottaa huomioon ihmisten erilaisuuden eikä erottele ihmisiä heidän toimintakykynsä perusteella, kertoo erityisasiantuntija Päivi Pitkänen.

Lahden kaupungin esteettömyyssuunnitelma 2024–2026 on osa kaupungin vammaispoliittista ohjelmaa.  

Esteettömyyssuunnitelman tavoitteena on selkeyttää esteettömyyden vastuukysymyksiä ja kehittää esteettömyyden johtamista. Toisena tavoitteena on lisätä esteettömyystyön suunnitelmallisuutta ja vaikuttavuutta. Suunnitelma lisää myös tietoutta esteettömyydestä ja edistää yhdenvertaisuutta.  

Asukas- ja henkilöstökyselyn tuloksia hyödynnetään esteettömyyden edistämiseksi 

Asukas- ja henkilöstökyselyillä saatiin ajantasaista tietoa kaupungin eri palvelujen, alueiden ja toimipaikkojen esteettömyydestä sekä kehittämistarpeista. Lisäksi kartoitettiin kaupungin keskusta-alueen esteetöntä reittiä.  

Asukaskyselyssä esteettömyyskysymykset koskivat kaupungin palveluita ja eri toimipisteitä. Parhaat arviot esteettömyyden toteutumisesta saivat päiväkodit, monitoimitalot ja koulut, heikoimmat linja-autopysäkit, yleiset alueet ja kulkuväylät. Keskeisinä kehittämiskohteina nostettiin esiin talvikunnossapito, penkkien lisääminen kävelyreiteille, suojateiden muokkaaminen esteettömiksi ja esteettömät luontokohteet. 

Henkilöstön kyselyssä nousi esiin kaupunkitasoisten linjausten ja ohjeistuksen tärkeä rooli esteettömyyden edistämistyössä. Keskeisenä nostona oli myös perustason osaamisen vahvistaminen vammaisuudesta, erilaisista toimintarajoitteista ja esteettömyyden moniulotteisuudesta. Kehittämiskohteina nähtiin vastuunjaon ja kokonaisohjauksen selkeyttäminen sekä esteettömyysosaamisen parempi hyödyntäminen jo suunnitteluvaiheissa. 

Kaupungin palvelualueet hyödyntävät esteettömyyssuunnitelman tietoa ja toimenpide-ehdotuksia tehtäviensä ja palveluidensa kehittämisessä 2024–2026. Vammaisneuvosto seuraa osaltaan esteettömyyssuunnitelman toteutumista.  

– Lahden kaupunki haluaa tämän esteettömyyssuunnitelman myötä osaltaan toteuttaa yhdenvertaisuuslain 5 §:n mukaista viranomaisen yhdenvertaisuuden toteutumisen edistämisvelvollisuutta. Myös toimintaympäristön muutokset, kuten esimerkiksi väestön ikääntyminen, aiheuttavat lisää tarpeita esteettömyyden edistämiselle, Pitkänen toteaa. 

Esteettömyyssuunnitelman valmistelua koordinoi vammaisneuvoston nimeämä esteettömyystyöryhmä. Suunnitelman valmistelutyö tilattiin Riesa Consultative Oy:ltä.   

Kesäkuussa valmistunut suunnitelma esiteltiin hyvinvoinnin ja vapaa-ajan lautakunnan kokouksessa 15.11.2023. Esteettömyyssuunnitelma 2024–2026 sekä suunnitelmassa hyödynnetty keskusta-alueen esteettömyyskartoitusraportti löytyvät kaupungin vammaisneuvoston verkkosivuilta.  

Lisätiedot 

Sivistyksen palvelualue, Osallisuus ja hyvinvointi
Päivi Pitkänen, erityisasiantuntija, 044 482 0590 

Esteettömyyssuunnitelma on osa kaupungin vammaispoliittista ohjelmaa.

Tutustu Lahden kaupungin vammaispoliittiseen ohjelmaan