Hyppää sisältöön

Hyvä ympäristö luo hyvinvointia – Apoli-ohjelman tavoitteet päivitetään vuoteen 2030

Lahden arkkitehtuuripoliittinen ohjelma eli ApoIi Lahti on ollut kaupunkia rakentavien tahojen käytössä jo yli 10 vuotta. Käytäntöön on saatu useita ohjelman mukaisia toimenpiteitä kaupungin esteettisen laadun parantamiseksi.
Lahden betoni eli mäkihyppytorni ilmakuvassa.

Samassa ajassa maailma on muuttunut, samoin Lahti. Tarvitsemme uudenlaisia lähestymistapoja terveellisen, turvallisen ja viihtyisän elinympäristön kehittämiseen. Siihen myös uusi arkkitehtuuripolitiikka kurkottaa.

Päivitystyössä huomioidaan ilmastonmuutos ja muut nykyhaasteet

Apolin päivittämisen parissa työskentelee asiantuntijaryhmä, joka on koonnut uudet teemat ja tavoitteet vuoteen 2030. Vanhan Apolin pääkohdat, valtuuston hyväksymät laatutavoitteet, maisema, kaupunkitilat ja yksityiskohdat ovat edelleen mukana.

Uudet teemat kertovat maailman muutoksesta ja aikamme huolista, joihin pitää vastata. Uudessa Apolissa huomioidaan teot ilmastonmuutoksen huomioimiseksi ympäristössä ja rakentamisessa sekä vaikutukset olemassa olevaan rakennuskantaan ja kulttuuriympäristöihin. Esiin on nostettu myös laadukkaan suunnittelun vaatima aika, kaupunkivihreä, osallisuus ja kaupungin imago. Uudistuvaa Apolia yhdistävä ajatus on, että hyvä ympäristö luo hyvinvointia.

Arkkitehtuuripoliittisen ohjelman tehtävä ei ole vain vahtia ulkoisia kauneusarvoja vaan yhteensovittaa joskus ristiriitaisiakin näkökulmia.

Esteettisen laadun edistäminen on jatkuvaa työtä

Moni nykyisen Apolin toimenpiteistä on viety päätökseen, mutta osa on jatkuvaa työtä hyvän rakennetun ympäristön edistämiseksi. Arkkitehtuuripolitiikan sisältöjen ja toimenpidetavoitteiden avulla pyritään kertomaan, mitä arkkitehtuurin arvot, laadukas suunnittelu ja hyvä rakennustapa merkitsevät ja miten voimme toteuttaa niitä arjessa.

Syksyllä 2020 järjestettiin apolityötä taustoittava Kaupunkiajattelu-seminaari. Verkon välityksellä laajan kuulijakunnan saivat puheenvuorot, jotka käsittelivät muun muassa maiseman merkitystä ja täydennysrakentamista. Toukokuussa 2021 järjestetään toinen seminaari. Silloin uuden ohjelman valmistelu on edennyt, ja myös päättäjät ja muut kuntalaiset pääsevät ottamaan siihen kantaa.

Kirjoitus on julkaistu ensimmäisen kerran 4.3.2021 ilmestyneessä kaavoituskatsauksessa.

Lue lisää Apolista