Hyppää sisältöön

Lahden arkkitehtuuripoliittinen ohjelma

Apoli vaalii lahtelaisia erityispiirteitä

Arkkitehtuuripoliittisen ohjelman tavoitteena on edistää laadukkaan rakennetun ympäristöä muodostumista. Laadukas ympäristö muodostuu hyvästä arkkitehtuurista, hyvin toteutetusta katumiljööstä, maisemasta ja tarinoista sen pohjana. Laadukas ympäristö parantaa asukkaiden elämänlaatua ja myös kaupungin kilpailukykyä. Arkkitehtuuripoliittinen ohjelma tukee kaupungin strategiaa.

Lahden Apoli pyrkii nostamaan esiin paikalliset arvot ja ominaisuudet, joilla on liittymäkohdat valtakunnallisiin ja maakunnallisiin arkkitehtuuripoliittisiin tavoitteisiin. Apoli vaalii lahtelaisia erityispiirteitä, joista muodostuu kaupungin imago ja osa rakennetun ympäristön laadusta.

Lahden Apolin 2022 luonnos oli kaupunkilaisille kommentoitavana kesällä 2021. Luonnokseen saattoi tutustua verkossa, kirjastoissa, Palvelutorilla sekä Kaupunkimuotoilun päivässä 6.5.2021 ja Apolifoorumissa 31.5.2021.​

Päivitettyä luonnosta esiteltiin rakennetusta ympäristöstä vastaaville päättäjäryhmille loppuvuodesta 2021. Luonnosta täydennettiin keväällä 2022 esittelyjen ja palautteen jälkeen. Lopulta uusi Lahden Apoli 2022 hyväksyttiin kaupunginvaltuuston käsittelyssä 5.9.2022.

 • Lähiöiden arvo ja omakotirakentajien onnistumiset näkyvämmiksi

  Palautteissa toivottiin Apolin kuvavalikoimaan monipuolisuutta. Ihmiset toivat esille, että lähiöt ja myös teollisuusalueet saisivat näkyä enemmän julkaisun kuvituksessa ja muussa sisällössä.

  – Kommenteissa toivottiin esimerkiksi teollisuus- ja yritysrakentamiselle esteettisiä laatukriteereitä. Lähiöt toivottiin huomioitavan paremmin, kuten myös kaupungin ajallinen kerroksellisuus. Lähiöt ovat usein rakennushistoriallisesti eheitä kokonaisuuksia ja kertovat ajastaan ja kaupungin kehittymisestä, toteavat työtä vetäneet kaavoitusarkkitehdit Päivi Airas ja Tuomas Helin.

  Apolifoorumissa on palkittu 10 vuoden ajan ansiokkaita rakennushankkeita ja tekoja yhteisen ympäristön eteen. Palautteissa ehdotettiin, että myös omakotirakentajien parhaat onnistumiset huomioitaisiin samaan tapaan.

  Kiitosta saivat ohjelman teemat ja niihin liittyvät tavoitteet: esimerkiksi sen tunnistaminen, että suunnittelutyö vaatii aikaa, julkista avointa keskustelua ja arkkitehtuurikilpailuiden kaltaisia toimintatapoja. Toisaalta toivottiin, että ilmastonmuutoksen kytkeytyvät tavoitteet yksilöitäisiin tarkemmin. Korjausrakentaminen ja nykyisten rakennusten ylläpidon merkitystä korostettiin.

  Viimeistelyvaiheessa on myös valtakunnallisen arkkitehtuuripoliittisen ohjelman laadinta. Suomen Arkkitehtiliitto SAFA totesi lausunnossaan, että Lahden Apoli on linjassa valtakunnallisten tavoitteiden kanssa. SAFA kiinnitti kuitenkin huomiota siihen, että paikalliset rakennusalan toimijat pitää saada mukaan ja sitoutumaan yhteisiin tavoitteisiin vielä vahvemmin.

  Apoli-luonnoksesta saadut lausunnot
  Otakantaa.fi-alustalla saatu palaute
  Koonti Kaupunkimuotoilupäivän työpajasta

 • Ympäristömme muuttuu koko ajan. Laajentuneen Lahden rakennettu ympäristö on entistä monimuotoisempi, kun maaseutumaisen ympäristön ja rakennettujen rantojen osuus kasvoi. Myös ajan ilmiöt – ilmastonmuutos ja palveluiden keskittäminen – muuttavat tulevaa rakennettua ympäristöön.

  Rakennusten elinkaari on pelottavasti lyhenemässä. Siksikin on pidettävä ääntä arkkitehtonisista arvoista, laadukkaasta suunnittelusta ja rakentamisesta. Myös nykyisen Apolin tavoitevuosi 2020 on saavutettu – on aika asettaa uusia tavoitteita.

  • Rakennetun ympäristön laatutavoitteilla on vaikutettu kaavoihin, hankkeisiin ja kaupunkiympäristön kehittämiseen.
  • Erityisesti vaikutusta on ollut ympäristön esteettiseen laatuun.
  • Perustettu kaupunkikuvaneuvottelukunta ja kaupunkikuva-arkkitehdin virka. Ne ohjaavat tärkeimpiä rakennushankkeita.
  • Apolifoorumissa on vuosittain nostettu esiin erilaisia rakennetun ympäristön ilmiöitä ja palkittu ansioituneita tekijöitä.
  • Laadittu selvityksiä, jotka edistävät arkkitehtuurin arvojen ymmärtämistä.
 • Ohjausryhmä

  Olli Alho, kaupunkikehitysjohtaja
  Jouni Arola, toimitilajohtaja
  Tiina Granqvist, sivistysjohtaja
  Juha Helminen, kaupungingeodeetti
  Petri Honkanen, maankäytön johtaja
  Mika Kemppainen, rakennus- ja ympäristövalvonnan johtaja
  Jukka Lindfors, kaupungininsinööri
  Mika Lastikka, kaupungininsinööri
  Riitta M Niskanen, projektipäällikkö
  Timo Simanainen, museonjohtaja
  Tuulia Tuomi, museonjohtaja
  Markku Sivonen, rakennuslupapäällikkö
  Saara Vauramo, ohjelmajohtaja

  Työryhmä

  Lahden kaupunki, kaupunkiympäristön palvelualue
  Päivi Airas, kaavoitusarkkitehti
  Anne Karvinen-Jussilainen, kaupunginarkkitehti
  Kirsi Kujala, kaupunginpuutarhuri
  Tarja Tolvanen-Valkeapää, liikenneinsinööri
  Armi Patrikainen, kaupunkikuva-arkkitehti
  Maria Silvast, maisema-arkkitehti
  Johanna Sääksniemi, yleiskaava-arkkitehti
  Tuomas Helin, kaavoitusarkkitehti
  Henrik Saari, vuorovaikutussuunnittelija
  Juhani Pirinen, rakennustarkastaja

  Lahden kaupunki, tilakeskus
  Leena Pirttilä, rakennuttajapäällikkö

  Lahden kaupunki, kaupunginmuseo
  Riitta Niskanen, tutkija
  Roosa Ruotsalainen, tutkija

  Hämeen ELY-keskus
  Annu Tulonen, alueidenkäytön asiantuntija, arkkitehti

  LAB-ammattikorkeakoulu
  Sara Ikävalko, lehtori

Tunnustusta annetaan Apolifoorumissa

Vuosittain järjestettävä Apolifoorumi on osa arkkitehtuuripoliittisia toimenpiteitä. Tilaisuudessa jaetaan APOLI-tunnustus, joka on palkinto laadukkaan ympäristön edistämisestä.

  • 2023 Arkkitehdit Davidsson Tarkela ja Tilakeskuksen projektipäällikkö Sari Honkanen.
  • 2020 tutkija, filosofian tohtori Riitta Niskanen, työstä arkkitehtuuripolitiikan ja erityisesti rakennetun ympäristön kulttuurihistoriallisten arvojen puolesta, silmien avaamisesta ja mielten juurruttamisesta huomaamaan ja huomioimaan nämä arvot.
  • 2019 Svenska Gården i Lahtis -hanke taustatahoineen, Anttilanmäen koulun kunnostamisesta ja sen ympäristön kehittämisestä
  • 2018 Lahden Rakentajien yhdistys, Liisa Ruusuvaaran Kukkatervehdys-teoksen kunnostamisesta
  • 2017 UPEA-taidefestivaali, muraalien toteuttamisesta Lahteen
  • 2016 Olavinlinnan parvekkeet kunnostanut työryhmä, työryhmään kuuluivat Jouko Koivisto, Jussi Koivisto, Gert Müller, Martti Pussinen sekä Ismo Tiainen (MV-Maalaus Oy) sekä työtä valvonut Jouni Könönen (Insinööritoimisto Valvontaverstas Oy) ja rakennuttaja Eero Lukkarinen (Lahden Talot).
  • 2015 Lahden Rautatienkadun kivijalkakauppiaat, hyvän mielen tuottamisesta Rautatienkadun jalankulkijoille
  • 2014 Taide- ja muotoilukoulu TAIKA, monivuotisesta ja innostuneesta työstä lasten ja nuorten kanssa
  • 2013 Open Mind ry:n Inspis-hanke
  • 2012 Pro puu -yhdistys, laadukkaan kaupunkiympäristön edistämisestä
  • 2011 Riku Routo, toimimisesta rakennetun ympäristön vaalimiseksi sekä vastuun kantamisesta, kaupunkikuvan kerroksellisuuden jatkumisessa.
  • 2010 Uusi Lahti -lehti, Tunnetko Lahtea -juttuformaatista

Ota yhteyttä