Hyppää sisältöön

Hyvinvoinnin ja vapaa-ajan lautakunta päätti liikunnan, kulttuurin sekä osallisuuden ja hyvinvoinnin 2022 vuosiavustuksista

Hyvinvoinnin ja vapaa-ajan lautakunta myönsi lahtelaisille kulttuuri- ja liikuntayhdistyksille sekä osallisuuden ja hyvinvoinnin yhdistyksille vuosiavustuksia yhteensä 394.200,00 €.

Vuosiavustuksia on nyt myönnetty yhteensä 132 lahtelaiselle yhdistykselle ja seuralle: 25 kulttuuriyhdistykselle, 41 liikuntayhdistykselle ja 66 osallisuutta ja hyvinvointia edistävälle yhdistykselle. Vuosiavustushakemuksia saatiin kaikkiaan 161 kappaletta.  

Vuosiavustukset lahtelaisten hyvinvoinnin edistämiseksi ovat lahtelaisten yhdistysten ja järjestöjen haettavissa vuosittain maaliskuussa. Hakeminen toteutetaan sähköisesti.  

Lahtelaisille kulttuuriyhdistyksille avustuksia yhteensä 38.200,00 €  

Kulttuuriavustuksia jaettaessa kiinnitetään huomiota muun muassa toiminnan laajuuteen ja tavoittavuuteen, muualta saatuihin avustuksiin sekä kulttuuritarjontaa täydentävien esteettömien tilaisuuksien ja tapahtumien järjestämiseen. Erityisenä painopisteenä on lastenkulttuurin tukeminen. 

Vuosiavustusta 2022 myönnettiin 25 kulttuuriyhdistykselle, avustushakemuksia tuli yhteensä 34.  

Liikuntayhdistyksille vuosiavustuksia myönnettiin yhteensä 104.400,00 € 

Liikuntayhdistysten vuosiavustuksia jaettaessa otetaan huomioon liikunta- ja urheiluseurojen jäsenmäärä, toimipisteiden lukumäärä ja alueellinen jakauma sekä toiminnan monipuolisuus.

Yhteiskunnallisen merkityksen arvioinnissa huomioidaan seuran työ kaupunkilaisten fyysisen ja psyykkisen hyvinvoinnin sekä yhteisöllisyyden lisäämiseen alueilla. Erityisperusteena otetaan huomioon toiminnan laajuus, seuran lapsi- ja nuorisotoiminta, merkitys lahtelaisessa liikuntaelämässä ja liikkumattomuuden ehkäisemiseen panostettu työ. 

Vuosiavustusta myönnettiin nyt yhteensä 41 liikuntayhdistykselle, hakemuksia tuli yhteensä 59. Vuoden 2022 aikana avustuksia tullaan jakamaan kaikkiaan noin 160.000,00 . 

Osallisuuden ja hyvinvoinnin vuosiavustuksia myönnettiin yhteensä 252.000,00  

Osallisuuden ja hyvinvoinnin vuosiavustusten osalta toiminnan tulee kohdistua Lahteen ja lahtelaisten terveyttä, hyvinvointia ja osallisuutta edistävään toimintaan, joka on voittoa tuottamatonta ja toiminta on eettisesti ja moraalisesti hyväksyttävää.  Erityistä huomiota on kiinnitetty muun muassa hyvinvointia ja terveyttä sekä osallisuutta edistävään toimintaan, haittoja ehkäisevään toimintaan, päihteettömyyden tukemiseen, yhteisöllisyyden vahvistamiseen, vapaaehtoistoimintaan ja vertaistukeen.  

Osallisuuden ja hyvinvoinnin vuosiavustushakemuksia vuodelle 2022 tuli yhteensä 68, joista 66 hakijalle avustusta myönnettiin.   

Vuosiavustukset hyvinvoinnin edistämiseksi ovat lahtelaisten yhdistysten ja järjestöjen haettavissa vuosittain maaliskuussa 

Vuosiavustusta voivat hakea lahtelaiset kulttuuri-, liikunta- ja nuorisoyhdistykset sekä yhdistykset, joiden toiminnan tavoitteena on hyvinvoinnin ja terveyden edistäminen sekä osallisuuden lisääminen. Hakua ohjaa yhteinen avustussäännön, joka on kaupungin verkkosivuilla osoitteessa lahti.fi/avustukset. 

Vuosiavustusten myöntämisestä lahtelaisille kulttuuri- ja liikuntayhdistyksille sekä osallisuuden ja hyvinvoinnin yhdistyksille päättää kaupungin hyvinvoinnin ja vapaa-ajan lautakunta. Nuorisoyhdistyksille myönnettävistä avustuksista päättää sivistyslautakunta. 

Linkki hyvinvoinnin ja vapaa-ajan lautakunnan kokouksen 25.5.2022 esityslistalle. 

Lisätietoja

Lahden kaupunki
Sivistyspalvelut
Kulttuuriasiainpäällikkö Matti Karhos, p. 050 387 8792
Liikuntatoimenjohtaja Tommi Lanki, p. 050 559 4145
Erityisasiantuntija Päivi Pitkänen, p. 044 482 0590 tai johtava asiantuntija Piia Haverinen, p. 050 398 7621