Hyppää sisältöön

Ideakilpailu Polttimon ja UPM:n alueiden suunnittelusta alkaa

Vesijärven rannalla Niemessä oleva teollisuusalue on muuttumassa asuntoalueeksi. Suunnittelusta järjestetään arkkitehtuurikilpailu, jossa tehtävänä on ideoida, miten muutos tapahtuu ja millainen alueesta tulee.

Kilpailualue ulottuu nykyiseltä Ruoriniemen alueelta rantaa pitkin aina Niemen pelastusasemalle saakka. Rantaviivaa noin 15,5 hehtaarin kokoisella alueella on 700 metriä.  Kilpailutehtävänä on ideoida tapa, miten nykyinen teollisuusalue muuttuu omaleimaiseksi nykyaikaiseksi asuinympäristöksi. Muutos tapahtuu vaiheittain 20 vuoden kuluessa ja osana suunnitelmaa tulee esittää, miten alue säilyy vetovoimaisena koko muutoksen ajan.

­­­– Yleisellä arkkitehtuurikilpailulla saamme enemmän ideoita alueen kaavoituksen pohjaksi kuin suoralla suunnittelulla tai kutsukilpailulla saisimme, kertoo kaupunginarkkitehti Anne Karvinen-Jussilainen

– Kestävä kaupunkisuunnittelu keskittyy olemassa olevan kaupunkirakenteen täydentämiseen ja muuttamiseen. Suunnittelulla on paljon reunaehtoja ja ratkaisuun kohdistuu erilaisia toiveita, joten parhaan idean löytäminen on tärkeää. Myös kaupunkilaiset pääsevät kommentoimaan suunnitelmia jo kilpailuvaiheessa, paljon ennen varsinaisen kaavoituksen aloittamista. Panostus yleiseen arkkitehtuurikilpailuun tuo kaupungille ja Niemen alueelle myös näkyvyyttä, muistuttaa Anne Karvinen-Jussilainen.

Rantaraitti osana suunnitelmaa

Nykyinen Ruoriniemeen päättyvä rantaraitti suunnitellaan jatkumaan tämän alueen rannassa ja edelleen satama-alueen kautta Mukkulaan. Rantaraitin ja muiden virkistysalueiden suunnittelu on osa kilpailutehtävää. Kilpailualueeseen kuuluu myös sataman eteläosassa oleva hiekkakenttä, jota suunnitellaan monipuolisena virkistyksen, veneilyn ja vapaa-ajan alueena.

– Rantaraitti on jo nyt suosittu kaupunkilaisten ulkoilureitti ja sen ulottaminen rannassa Mukkulaan saakka on tärkeä osa tämän alueen muutosta. Kaupungin tavoitteena on rakentaa raitti jo muutoksen alkuvaiheessa, kertoo projektipäällikkö Pirkko-Leena Jakonen.

Kilpailuehdotukset tammikuussa nähtävillä

Kilpailun järjestävät maanomistajat Polttimo ja UPM sekä kaupunki yhdessä Suomen Arkkitehtiliitto SAFA:n kanssa. Kilpailu on avoin ja siinä noudatetaan SAFA:n kilpailusääntöjä.  Kilpailuohjelma on nyt julkaistu kaupungin verkkosivuilla (Lahti.fi/niemenkilpailu). Kilpailuaika on 15. joulukuuta saakka. Kilpailuehdotukset tulevat tammikuussa verkkoon nähtäville ja kaupunkilaisten kommentoitavaksi. Kommentit ovat tuomariston käytettävissä arvostelua tehtäessä.

Kilpailun tuomaristossa on edustajia Polttimolta, UPM:ltä ja kaupungilta sekä lisäksi SAFA:n nimeämät asiantuntijatuomarit. Tuomaristo valitsee kilpailun voittajan ja muut palkitut ja tulos selviää maaliskuun alussa. Kilpailun jälkeen aloitetaan alueen asemakaavamuutoksien laadinta kilpailussa saatujen ideoiden pohjalta.

Kilpailuohjelma on julkaistu

Kilpailun verkkosivu löytyy osoitteesta Lahti.fi/niemenkilpailu. Sivulla on linkki juuri julkaistuun kilpailuohjelmaan. Kilpailun liitteet lisätään keskiviikon 15.9. aikana. Tämä sivu toimii myös kilpailun aikaisena viestintäkanavana kilpailijoille, koska kaikki kilpailuehdotukset jätetään nimimerkillä.