Hyppää sisältöön

Ikääntyneille on tarjolla tukea itsenäiseen asumiseen omassa kodissa

Suuri osa ikääntyvistä haluaa asua kotonaan mahdollisimman pitkään kotiin tuotavien palveluiden turvin, selviää Lahden kaupungin toteuttamasta kyselystä. Silti vain harva varautuu ja hankkii itsenäiseen asumiseen ennakkoon tukea.
Kerrostaloelämää Mukkulassa

Kyselyyn vastanneista kuitenkin vain noin puolet kertoi varautuneensa ikääntyneen tuomiin haasteisiin asumisessaan. Varautuminen oli yleisempää niiden vastaajien keskuudessa, jotka aikoivat asua nykyisessä asunnossaan niin pitkään kuin mahdollista.

Tutkimusten mukaan helpoin tapa turvata omaa itsenäistä asumistaan mahdollisimman pitkään on esteetön ja turvallinen koti – joko remontoimalla nykyistä tai muuttamalla ennakkoon paremmin soveltuvaan asuntoon. Kyselyyn vastanneista suurin osa oli ennakoinut ikääntymistä muuttamalla pienempään asuntoon lähemmäs palveluita.

Suurimpina esteinä varautumiselle koettiin, ettei asia vielä ollut itselle ajankohtaista tai ettei haluta muuttaa nykyisestä kodista. 13 vastaajaa ei uskonut saavansa riittävästi rahaa uuden asunnon ostamiseen haluamaltaan alueelta tai kohteesta. 10 vastaajaa ei usko löytävänsä asuinalueeltaan heille sopivia asumisvaihtoehtoja ja 6 ei usko asunnon menevän ollenkaan kaupaksi. Pieni eläke ja rahan riittämättömyys koettiin myös esteenä avoimissa vastauksissa.

Neuvontaa varautumiseen ja tukea asuntojen remontoimiseen

Varautumiseen on mahdollista saada apua ja tukea. Kyselyn perusteella Lahdessa tarjolla olevaa tukea ei ole suurissa määrin tai tuen pariin ei oltu löydetty. Vastausten perusteella ikääntyneet tarvitsevat eniten yleisesti neuvontaa ikääntymiseen varautumiseen ja apua nykyisten asuntojen remontoimiseen. Usea vastaaja tukeutuu lähipiiriinsä tulevaisuuden asumisen suunnittelussa tai asumiseen liittyvissä ongelmissa. Suurimmalla osalla vastaajista ei kuitenkaan ole erityisesti tarvetta tuelle asumiseen liittyvissä asioissa. Tämä voi johtua siitä, ettei ikääntymistä ja siihen varautumista ole vielä lainkaan mietitty.

Lahdessa tukea ikääntymiseen liittyvissä kysymyksissä on tarjolla muun muassa Lahden Palvelutorilla asiakasohjaus Siirissä. Myös Vanhustyön keskusliitto tarjoaa korjausneuvontaa ja tukea asunnon muutostöihin ja se on maksutonta yli 65 -vuotiaille.

Tiedonkeruu pohjana kaupunkitasoiselle varautumiselle

Lahden kaupunki keräsi kyselyllä tietoa yli 55 -vuotiaiden asumisesta ja siitä, miten asumisessa on varauduttu ikääntymiseen sekä millaista tukea varautumiseen kaivataan. Kysely toteutettiin aikavälillä 1.10.-17.10. ja siihen oli mahdollista vastata Lahden kaupungin nettisivuilla. Paperisia kyselylomakkeita oli tarjolla kaupungin kirjastoissa sekä Palvelutorilla Lahti-pisteellä. Vastauksia saatiin yhteensä 151. Kysely on osa Lahden kaupungin ”Ikääntyneiden paikat ja asumisen tarpeet ” -hanketta vuonna 2021. Hanke sai rahoitusta Ympäristöministeriön Ikääntyneiden asumisen toimenpideohjelmasta vuosille 2021-2022.

Hankkeessa on lisäksi kerätty karttapohjaista aineistoa ikääntyneiden asumisesta ja siihen vaikuttavista tekijöistä Lahdessa. Tietoa voidaan hyödyntää kaupunkisuunnittelussa ja esimerkiksi palveluverkkosuunnittelussa. ”Kaupunkitasoisen varautumisen lisäksi tulisi jokaisen pohtia asumiseen liittyviä tulevaisuuden tarpeita mahdollisimman varhaisessa vaiheessa eli onko nykyinen asunto esimerkiksi esteetön”, korostaa Lahden kaupungin asuntoasiainkoordinaattori Helene Vanninen.

Tutustu selvitykseen

Lisätietoja: