Hyppää sisältöön

Jätelautakunta 22.11.2022

Jätelautakunta päätti 1.1.2023 voimaan tulevista Lahden seudun jätehuoltomääräyksistä. Määräyksissä energiajätteen keräyksestä luovutaan asteittain ja erilliskeräysvelvoitteet tiukentuvat.

Energiajätteen erilliskeräys loppuu vaiheittain koko Lahden seudun jätelautakunnan toimialueelta vuosien 2023–2024 aikana. Kiinteistöillä, joissa on yli 5 huoneistoa, energiajätteen erilliskeräys loppuu 1.8.2023. 1.7.2024 energiajätteen erilliskeräys loppuu kaikilta kiinteistöiltä koko jätelautakunnan toimialueella. Energiajätteen pakollisen keräyksen loputtua sekajätteen pisin tyhjennysväli lyhenee 12 viikkoon.

Jätelain mukaisesti biojätteen ja muovi-, kartonki- ja lasipakkauksien sekä metallijätteiden kuljetukset siirtyvät kiinteistönhaltijan jätteenkuljetusjärjestelmästä kunnan järjestämään jätteenkuljetukseen. Kiinteistöillä, joissa on yli 5 huoneistoa, muovipakkauksien keräys alkaa Salpakierto Oy:n hoitamana elokuussa 2023, kartonkipakkauksien kuljetukset lokakuussa 2023, lasipakkauksien ja metallijätteen kuljetukset tammikuussa 2024 ja biojätteen kuljetukset maaliskuussa 2024.

Heinäkuusta 2024 alkaen biojätteen lajittelu erikseen tulee pakolliseksi myös pienemmille asuinkiinteistöille Lahden, Hollolan ja Heinolan keskustaajamissa. Samalla biojätteen erilliskeräyksen kuljetuksien hoitaminen siirtyy Salpakierto Oy:lle koko toimialueella.

Jätehuoltomääräyksissä on määritelty karttarajauksena taajama-alueet, joiden kiinteistöjä erilliskeräysvelvoitteet tulevat pakollisena koskemaan.

Biojätteen kompostoinnista on ilmoitettava jätehuoltoviranomaiselle, jos sitä ei ole tehty aiemmin tai ilmoitus on tehty ennen 1.1.2022. Kompostorin tulee olla lämpöeristetty, jos kompostoriin laitetaan biojätettä talviaikaan.

Lisäksi kokouksessa hyväksyttiin Lahden, Padasjoen ja Orimattilan jätevedenpuhdistamojen saostus- ja umpisäiliölietteen vastaanottohintojen korotukset. Muutokset tulevat voimaan 1.1.2023 alkaen.

Asiat päätettiin asialistan mukaisesti.

Lisätiedot: jätehuoltopäällikkö Tiia Yrjölä, jatehuoltoviranomainen@lahti.fi tai p. 044 416 3634

Lue lisää uusista jätehuoltomääräyksistä täältä.