Hyppää sisältöön

Julkinen työ on Suomen tärkein sijoitus

Julkinen työ on Suomen tärkein sijoitus, koska sen tuottamat palvelut kannattelevat Suomea kaikkina aikoina. - Tämä ei tapahdu automaattisesti, vaan sen eteen on tehtävä työtä, sanovat KT ja kunta- ja hyvinvointialan järjestöt JUKO, SuPer, Tehy, JHL ja Jyty yhteiskampanjassaan.
Tärkein sijoitus -yhteiskampanjan julkisen työn merkityksen puolesta.

KT ja kunta- ja hyvinvointialan pääsopijajärjestöt käynnistivät Tärkein sijoitus -yhteiskampanjan julkisen työn merkityksen puolesta Lahden työmarkkinaseminaarissa 16. – 17.5.

Valtion vastuulla on varmistaa riittävä perusrahoitus ja toimintaedellytykset, jotta kunnat ja hyvinvointialueet kykenevät onnistuneesti suoriutumaan lakisääteisistä tehtävistään ja velvoitteistaan. Kansalaisten arjen toimivuus, yhteiskunnan turvallisuus sekä tehokkaiden palveluiden ja palvelurakenteiden kehittäminen edellyttävät rahoituksen ennustettavuutta ja johdonmukaisuutta. Järjestöjen yhteiskampanjan tavoitteena on lisätä julkisen työn arvostusta.

Julkinen sektori mahdollistaa koko yhteiskunnan toiminnan

Julkista sektoria mitataan usein vain kustannusten kautta, ei sen kautta, mitä todella saadaan aikaan. Monesti unohtuu, että julkinen sektori tekee mahdolliseksi koko yhteiskunnan toiminnan, koska se pitää kansalaiset turvassa, terveenä ja toimintakykyisenä. Peruspalvelut antavat koulutuksen, osaamisen ja infrastruktuurin myös yritysten käyttöön.

Yksi julkisen alan tärkeistä tehtävistä on huolehtia heikoimmista, siksi on tärkeää taata laadukkaat ja yhdenvertaiset palvelut kaikkialla Suomessa. Palveluiden vaikuttavuutta voidaan parantaa mahdollistamalla kunnille ja hyvinvointialueille tehtävien hoitaminen tarkoituksenmukaisimmalla tavalla. Kunnat ja hyvinvointialueet on myös otettava mukaan valtion rahoittamaan tutkimus-, kehitys- ja innovaatiotoimintaan.

Julkinen työ tarvitsee hyvinvoivat tekijät

Suomi on toistaiseksi maailman onnellisin maa. Tämä on monilta osin kunnissa ja hyvinvointialueilla tehtävän työn ansiota. Jos emme tunnista kaikkea sitä, mitä julkisella työllä saadaan aikaan, näkyväksi jäävät vain kustannukset.

Julkisten alojen ammattilaisten ja toimivien työyhteisöjen merkitys kasvaa tulevaisuudessa entisestään. Väestörakenteen muuttuessa yhteiskunnassa tarvitaan uutta osaamista, laajaa osallistumista, aitoa huolenpitoa ja syrjäytymisen ehkäisyä. Työelämää on kehitettävä houkuttelevammaksi hyvässä yhteistyössä työntekijöiden ja työnantajien kanssa. Julkisten palveluiden turvaamiseksi krooninen osaajapula on välttämätöntä ratkaista.

Julkinen työ tarvitsee osaavat ja hyvinvoivat tekijänsä myös jatkossa. Kuntien ja hyvinvointialueiden osaajapulaan on vastattava työhyvinvointia parantamalla, koulutusmääriä lisäämällä, työperäistä maahanmuuttoa edistämällä ja ottamalla käyttöön uusia teknologioita sekä toimintatapoja. Lisäksi nais- ja miesvaltaisten alojen välistä palkkaeroa on kavennettava samapalkkaisuusohjelman mukaisesti.

Lisätiedot

Tärkein sijoitus -kampanjasivu: www.tarkeissatoissa.fi/tarkeinsijoitus.
hastag #tärkeinsijoitus.
KT: Työmarkkinaseminaari 16.–17. toukokuuta Sibeliustalossa, Lahdessa.

Aihealueet