Hyppää sisältöön

Kaupunginhallitus 11.1.2021

Lahden suunta -työ etenee valtuustoon.

Lahden kaupunki ei osallistu valtakunnallisen Erä- ja luontokulttuurimuseon kumppanihakuun. Kaupunginhallitus päätti yksimielisesti, ettei asian valmistelua jatketa.

Kaupunginhallitus haluaa selvityksen valtuustokokousten verkkolähetysten viittomakielisen tulkkauksen ja tekstityksen kustannuksista, ja palautti asiaa koskevan valtuustoaloitteen valmisteluun.

Lahden kaupungin hankintaohjelman seurannan osalta kaupunginjohtaja täydensi päätösehdotustaan: kaupunginhallitus kehottaa päivittämään hankintaohjelman ja laatimaan tavoitteet vuosille 2021-22 sekä raportoimaan kh:lle vuosittain hankintaohjelman toteutumisesta.

Epäasiallisen käytöksen käsitteleminen luottamustoimielimissä -toimintaohjeeseen kaupunginhallitus lisäsi yksimielisesti: erottaminen valtuustoryhmästä kunkin valtuustoryhmän sääntöjen mukaisesti (toimiohjeen 7 kohtaan 4).

Kaupunginhallitus hyväksyi muut asiat esityslistan mukaisesti.

Lahden suunta -työ valtuustoon

Kaupunginhallitus esittää valtuustolle Lahden suunta -työn hyväksymistä. Lahden suunta -työ 2017-2020 sisältää jatkuvan yleiskaavatyön kolmannen kierroksen. Yleiskaavan kanssa samaan prosessiin on yhdistetty kestävän kaupunkiliikkumisen ohjelman laatiminen sekä ympäristöohjelma ja osia palveluohjelmasta. Lahden suunta -työn tavoitevuosi on 2030.

Tällä kierroksella merkittäviä teemoja ovat olleet kestävä kaupunkiliikkuminen, elinkeinoelämänalueiden kehittäminen ja uusien yritysalueiden osoittaminen, kestävän keskusta- ja yhdyskuntarakenteen suunnittelu ja monimuotoinen palveluverkko sekä luonnonympäristöön liittyvät teemat, kuten virkistysalueverkosto ja ekosysteemipalvelut.

Lahtelainen tapa tehdä maankäytön ja liikkumisen suunnittelua yhdessä on Suomessa ainutlaatuinen.