Hyppää sisältöön
Lapsi leikkii perhepuistossa

Lahden suunta

Lahden kaupunki on kehittänyt tavan tehdä yleiskaavatyötä jatkuvasti neljän vuoden sykleissä valtuustokausittain. Yleiskaavan kanssa samaan prosessiin on yhdistetty kestävän kaupunkiliikkumisen ohjelma, ja tätä kokonaisuutta kutsutaan nimellä Lahden suunta. Tämä tapa tehdä maankäytön ja liikkumisen suunnittelua yhdessä on Suomessa ainutlaatuinen. Tavoitteena on sujuva arki ja lahtelaisten hyvinvointi.

Lahden suunta -työn tavoitteet tarkistetaan aina valtuustokausittain kaupungin uuden strategian pohjalta. Lahden suunta toteuttaa kaupungin strategiaa ja ympäristötavoitteita. Jatkuva työ etenee neljän vuoden sykleissä valtuustokausittain ja siihen voidaan ottaa mukaan muitakin koko kaupunkia koskevia strategisia tulevaisuuden suunnittelun teemoja. Nyt käynnissä on vuodet 2021-2025 kestävä kierros.

Lahden suunta tehdään yhteistyössä

Lahden suunta -työssä rakennamme tulevaisuuden kestävää kaupunkia yhdessä kaupunkilaisten, toimijoiden, päättäjien ja asiantuntijoiden kanssa. Hedelmällisin aika yhteistyölle ja keskusteluille on työn alkuvaiheessa.

Millainen on tulevaisuuden Lahti?

Millaisessa kaupungissa haluaisit elää? Millaisia elämäntyylejä lapsesi tai lapsenlapsesi kenties valitsevat tulevaisuudessa? Mihin suuntaan Lahden tulisi kehittyä? Kuinka ihmisten arki sujuu kestävästi ja asukkaat voivat hyvin? Näihin kysymyksiin etsitään yhdessä vastauksia Lahden suunta -työssä. Lahden suunta on keskustelufoorumi kaupungin tulevaisuudesta.

Tutustu työn osiin

Yleiskaava on tulevaisuuden kartta ja strategian kuva

Yleiskaava on kaupungin yleispiirteinen maankäytön ja liikenneverkon suunnitelma. Se osoittaa, missä eri toiminnot, kuten palvelut, elinkeinot ja asuminen kaupungissa sijaitsevat. Yleiskaava saa valtuuston päätöksellä lainvoiman.

Lue lisää yleiskaavasta

Kestävän kaupunkiliikkumisen ohjelma mahdollistaa viisaat valinnat ja toteuttaa strategiaa

Kestävän kaupunkiliikkumisen ohjelma (SUMP) sisältää vision, tavoitteet ja toimenpidelistauksen sekä toteutussuunnitelman kestävän liikkumisen edistämiselle. Suunnittelussa ovat mukana kaikki kulkumuodot.

Lue lisää ohjelmasta

Vuosien 2021-2025 työn eteneminen

Lahden suunta -työn selvitykset, kierros 2021-2025

Tutustu Lahden suunta -työhön liittyviin valmistuneisiin selvityksiin.

Ota yhteyttä