Hyppää sisältöön

Lahden suunta

Lahden kaupunki on kehittänyt tavan tehdä yleiskaavatyötä jatkuvasti neljän vuoden sykleissä valtuustokausittain. Yleiskaavan kanssa samaan prosessiin on yhdistetty kestävän kaupunkiliikkumisen ohjelma, ja tätä kokonaisuutta kutsutaan nimellä Lahden suunta. Tämä tapa tehdä maankäytön ja liikkumisen suunnittelua yhdessä on Suomessa ainutlaatuinen. Tavoitteena on sujuva arki ja lahtelaisten hyvinvointi.

Lahden suunta -työn tavoitteet tarkistetaan aina valtuustokausittain uuden kaupungin strategian pohjalta. Lahden suunta toteuttaa kaupungin strategiaa ja ympäristötavoitteita. Jatkuva työ etenee neljän vuoden sykleissä valtuustokausittain ja siihen voidaan ottaa mukaan muitakin koko kaupunkia koskevia strategisia tulevaisuuden suunnittelun teemoja. Nyt käynnissä on vuodet 2021-2025 kestävä kierros.

Lahden suunta -työssä rakennamme tulevaisuuden kestävää kaupunkia yhdessä kaupunkilaisten ja eri toimijoiden kanssa.

Lahden suunta -asukastilaisuudet 2022

Tulevat asukastilaisuudet

Ti 13.9. Lahtelaiset maisemat ja arvorakennukset
Ti 27.9. Kävelyn laatureitit
Ti 11.10. Monimuotoinen luontomme

Tule mukaan keskustelemaan Lahden suunnasta – haluamme kuulla mitä mieltä juuri sinä olet! Tilaisuudet järjestetään hybridinä niin, että osallistua voi joko etänä verkossa tai paikan päällä Palvelutorilla.

Lisätietoja tilaisuuksista

Juuso Heinämäki
vuorovaikutussuunnittelija
044 416 3820
juuso.heinamaki@lahti.fi

Tutustu työn osiin

Yleiskaava on tulevaisuuden kartta ja strategian kuva

Yleiskaava on kaupungin yleispiirteinen maankäytön ja liikenneverkon suunnitelma. Se osoittaa, missä eri toiminnot, kuten palvelut, elinkeinot ja asuminen kaupungissa sijaitsevat. Yleiskaava saa valtuuston päätöksellä lainvoiman.

Lue lisää yleiskaavasta

Kestävän kaupunkiliikkumisen ohjelma mahdollistaa viisaat valinnat ja toteuttaa strategiaa

Kestävän kaupunkiliikkumisen ohjelma (SUMP) sisältää vision, tavoitteet ja toimenpidelistauksen sekä toteutussuunnitelman kestävän liikkumisen edistämiselle. Suunnittelussa ovat mukana kaikki kulkumuodot.

Lue lisää ohjelmasta

Millainen on tulevaisuuden Lahti?

Millaisessa kaupungissa haluaisit elää? Millaisia elämäntyylejä lapsesi tai lapsenlapsesi kenties valitsevat tulevaisuudessa? Mihin suuntaan Lahden tulisi kehittyä? Kuinka ihmisten arki sujuu kestävästi ja asukkaat voivat hyvin? Näihin kysymyksiin etsitään yhdessä vastauksia Lahden suunta -työssä. Lahden suunta on keskustelufoorumi kaupungin tulevaisuudesta.

Kerro ajatuksesi tai anna palautetta Lahden suunta -työn tekijöille

Vuosien 2021-2025 työn eteneminen

 • Kaupungin strategian laatiminen käynnistää Lahden suunta -prosessin, jonka osana yleiskaava laaditaan. Kaupunginvaltuusto hyväksyi uuden strategian kokouksessaan 14.3.2022. Strategian pohjalta Lahden suunta -työlle valmistellaan tavoitteet kevään 2022 aikana.

  Edelliseltä kierrokselta siirtyneiden teemojen osalta pohjatietojen täydentäminen ja harmonisointi on käynnissä. Valtuuston hyväksymiin siirtyviin teemoihin voi tutustua tarkemmin alla olevasta koosteesta.

  Lahden yleiskaavan 2035 ja kestävän kaupunkiliikkumisen ohjelman 2021–2025 vireilletulosta on ilmoitettu kaavoituskatsauksessa 10.3.2022. Osallistumis- ja arviointisuunnitelma (OAS) on hyväksytty ja päätetty asettaa nähtäville kaupunginhallituksen kokouksessa 4.4.2022 (§ 128).

  Kaupunkiympäristölautakunta hyväksyi 15.6.2022 (§ 93) Lahden suunta -työn tavoitteet.  Seuraavaksi tavoitteet viedään kaupunginvaltuuston hyväksyttäväksi ja nähtäville asetettavaksi.

   

  Yleiskaavan 2035 (Y-205) luontoselvitykseen liittyvät maastokartoitukset

  Luonnonmonimuotoisuuskohteiden päivittäminen ja viher–sini -kaavakartan laatiminen siirtyi edelliseltä Lahden suunta -työn kierrokselta. Lahden kaupunki on tilannut yleiskaavaan liittyvän luontoselvityksen WSP Finland Oy:ltä. Selvityksen laadintaan kuuluu maastokartoituksia, joilla tarkastellaan alueen luontotyyppejä ja -arvoja. Selvitysalue kattaa vanhan Lahden alueen kokonaisuudessaan Lehmuksen aluetta lukuun ottamatta, Nastolan taajamaalueet ja näiden läheiset viheralueet sekä osia Seestan alueesta. Maastokartoitukset eivät kohdistu pihapiireihin. Maastokartoitukset aloitetaan kesäkuussa 2022 ja luontoselvityksen tavoitteena on olla valmis 31.10.2022.

  Tiedustelut maastokartoituksesta
  biologi Sara Caetano p. 050 468 0737, sara.caetano@wsp.com
  luontokartoittaja Timo Metsänen p. 044 548 4625, timo.metsanen@metsanen.com

   

  Tietoa osallistumismahdollisuudesta eri vaiheissa

Ota yhteyttä