Hyppää sisältöön

Lahden suunta

Lahden suunta -työssä Lahden kaupungin kehittämää jatkuvan yleiskaavatyön mallia on laajennettu yleiskaavan ja eri ohjelmien muodostamaksi kokonaisuudeksi. Työtä tehdään tuttuun tapaan neljän vuoden sykleissä valtuustokausittain. Nyt valmisteilla on vuosien 2017–2020 työ.

Lahden suunta -työssä rakennamme tulevaisuuden kestävää kaupunkia yhdessä kaupunkilaisten ja toimijoiden kanssa. Työn ytimen muodostavat ensimmäistä kertaa kaupungin yleiskaava ja kestävän kaupunkiliikkumisen ohjelma. Mukana on myös ympäristöohjelman ja palveluverkkotyön teemoja.

Tämä tapa tehdä maankäytön ja liikkumisen suunnittelua yhdessä on Suomessa ainutlaatuinen. Tavoitteena on sujuva arki ja lahtelaisten hyvinvointi.

Tutustu työn osiin

Yleiskaava on tulevaisuuden kartta ja strategian kuva

Yleiskaava on kaupungin yleispiirteinen maankäytön ja liikenneverkon suunnitelma. Se osoittaa, missä eri toiminnot, kuten palvelut, elinkeinot ja asuminen kaupungissa sijaitsevat. Yleiskaava saa valtuuston päätöksellä lainvoiman.

Lue lisää yleiskaavasta

Kestävän kaupunkiliikkumisen ohjelma mahdollistaa viisaat valinnat ja toteuttaa strategiaa

Kestävän kaupunkiliikkumisen ohjelma (SUMP) sisältää vision, tavoitteet ja toimenpidelistauksen sekä toteutussuunnitelman kestävän liikkumisen edistämiselle. Suunnittelussa ovat mukana kaikki kulkumuodot.

Lue lisää ohjelmasta

Ympäristöohjelma konkretisoi strategian visiota rohkeasta ympäristökaupungista

Ympäristöohjelma hyväksyttiin kaupunginhallituksessa kesäkuussa 2018 ja se sisältää resurssiviisauden tiekartan vuoteen 2050.

Tutustu ympäristöohjelmaan

Palveluohjelma

Kaupungin palveluohjelmassa suunnitellaan, miten lasten ja nuorten julkiset palvelut järjestetään.

Millainen on Lahti vuonna 2030?

Millaisessa kaupungissa halusit elää? Millaisia elämäntyylejä lapsesi tai lapsenlapsesi kenties valitsevat tulevaisuudessa? Mihin suuntaan Lahden tulisi kehittyä? Kuinka ihmisten arki sujuu kestävästi ja asukkaat voivat hyvin? Näihin kysymyksiin etsitään yhdessä vastauksia Lahden suunta -työssä. Lahden suunta on keskustelufoorumi kaupungin tulevaisuudesta.

Kerro ajatuksesi tai anna palautetta Lahden suunta -työn tekijöille

Lahden tarina – tavoitteet vuodelle 2030

Lahden suunta -työn tavoitteet pohjautuvat kaupungin strategiaan. Ne on kirjoitettu tarinamuotoon kuuteen eri teemaan.

 • Lahti on elinvoimainen ja viihtyisä ympäristökaupunki, jossa luonto on lähellä kaupunkilaisia. Tiiviisti radan varteen rakennettu Lahti tarjoaa maakuntakeskuksen palvelut sekä kaupunki- ja maaseutumaista elinympäristöä asukkaille ja yrityksille. Yleiskaava mahdollistaa Lahdessa 150 000 asukasta ja 60 000 työpaikkaa.

 • Keskusta on elinvoimainen; siellä asutaan, käydään työssä ja vietetään vapaa-aikaa. Vilkkaimmalle kaupalliselle alueelle on toteutettu viihtyisä kävelykeskusta. Liikkuminen keskustassa on viihtyisää, hiljaista ja ilmanlaatu on hyvä. Ydinkeskustan alueella on maakuntakeskuksen tasokkaat palvelut ja elämää läpi vuorokauden. Keskustan asukasmäärä on kasvanut opiskelijoiden määrän lisääntyessä.

 • Lahdessa on viihtyisiä asuinalueita, joissa lähipalvelut ovat saavutettavissa myös kävellen. Kaupunkirakenne on eheytynyt kasvun sijoituttua pääasiassa nykyiselle taajama-alueelle. Asuntotarjonta on monipuolista, ja eri elämänvaiheisiin ja -tyyleihin löytyy sopiva asunto. Virkistysalueet ovat suurella osalla lahtelaisista kävelyetäisyydellä ja niitä käytetään ahkerasti.

 • Lahden seutu tunnetaan ympäristö- ja yritysystävällisyydestä. Kaupunkiseudulla on hyvä työllisyys ja työpaikkojen määrä on kasvanut elinkeinorakenteen muutoksen myötä. Elinkeinoelämän alueet ovat laajentuneet ja monipuolistuneet. Lahden seutu on valtakunnallinen henkilö- ja tavaraliikenteen solmukohta. Hyvä sijainti houkuttelee uusia, erityisesti ympäristöalan ja muotoilun yrityksiä Lahteen, sekä lisää pendelöintiä myös pääkaupunkiseudun suunnasta.

 • Asukkaiden erilaiset tarpeet huomioidaan peruspalveluissa. Saavutettavuutta on parannettu muun muassa helppokäyttöisillä sähköisillä palveluilla. Monitoimitaloissa on kaikenikäisille palveluita ja niihin pääsee kaikilla kulkuvälineillä. Lahti tunnetaan laadukkaista kulttuuri- ja liikuntapalveluista.

 • Kaupungin viheralueet – metsät, puistot, niityt ja pellot – muodostavat monimuotoisen yhtenäisen verkoston. Hyvin opastettu ja monipuolinen virkistysreittiverkosto kattaa koko kaupungin. Myös matkailijat ovat löytäneet Lahden luontomatkailukohteet. Luonnonsuojelualueiden verkosto on kasvanut ja kulttuurimaisemat ovat säilyneet elinvoimaisina.

Vuosien 2017-2020 työn eteneminen

 • Vuonna 2017 laadittiin yhteiset tavoitteet Lahden suunta -työlle, joka käsittää yleiskaavan lisäksi Kestävän kaupunkiliikkumisen ohjelman.

 • Vuonna 2018 laadittiin kaksi luonnosvaihtoehtoa yleiskaavaksi sekä Kestävän kaupunkiliikkumisen ohjelman luonnos yhteistyössä kaupunkilaisten, yrittäjien ja muiden yhteistyökumppanien kanssa.

  Vuonna 2019 tämä Lahden suunta -luonnos oli nähtävillä 2.5.–3.6.2019 välisenä aikana. Luonnoksesta saatiin 13 viranomaislausuntoa ja 78 mielipidettä. Mielipiteistä 13 tuli erilaisilta yhdistyksiltä tai järjestöiltä

 • Syksyllä 2019 Lahden suunta -luonnoksen vaikutustenarviointi toteutettiin monialaisena ja vuorovaikutteisena asiantuntija-arviointina. Vaikutusten arvioinnissa hyödynnettiin selvitys- ja lähtötietojen lisäksi viranomaisten lausuntoja, osallisten tuottamaa tietoa, mielipiteitä ja kommentteja.

  Vuonna 2020 valmistui Lahden suunta -ehdotus, joka käsittää Lahden yleiskaavan 2030 (Y-203) ja Kestävän kaupunkiliikkumisen ohjelman. Lahden suunta -ehdotus oli julkisesti nähtävillä kaupunginhallituksen päätöksellä ajalla 9.7.–31.8.2020. Ehdotus laadittiin luonnosvaiheen kuulemisen ja vaikutustenarvioinnin pohjalta.

  Ehdotusta käsiteltiin teknisessä ja ympäristölautakunnassa 19.5. ja 9.6. sekä kaupunginhallituksessa 15.6. ja 22.6.2020.

  Lahden suunta -ehdotuksesta saatiin 16 viranomaislausuntoa, 6 muistutusta yhdistyksiltä ja yrityksiltä sekä 6 muistutusta yksityishenkilöiltä. Lisäksi Nastolan kulttuuriympäristöselvityksestä pyydettiin erikseen kommentteja Nastola-seuralta.

 • Nähtävilläolon jälkeen Lahden suunta -työhön tehtiin tarvittavat muutokset saadun palautteen perusteella. Kaupunginhallitus antoi 11.1.2021 vastineet ehdotuksesta saatuihin lausuntoihin ja muistutuksiin ja lähetti Lahden suunta -ehdotuksen kaupunginvaltuuston hyväksyttäväksi. Kaupunginvaltuusto hyväksyi Lahden suunta -työn 25.1.2021.

  Hämeenlinnan hallinto-oikeuteen jätettiin valitusaikana kaksi yleiskaavaa koskevaa valitusta. Kaupunginhallitus antoi vastineensa valituksiin 3.5.2021. Nyt odotellaan hallinto-oikeuden päätöstä asiasta. Yleensä päätöksen saaminen kestää vuoden verran.

Tiedostot

Lahden suunta -työn laatimiseen osallistuneet

 • Kaupunkiympäristön palvelualue

  Alho Olli, Kaupunkikehitysjohtaja
  Helminen Juha, Kaupungingeodeetti
  Honkanen Petri, Suunnittelujohtaja
  Huttunen Anna, Projektipäällikkö
  Karvinen-Jussilainen Anne, Kaupunginarkkitehti
  Niskanen Riitta, Projektipäällikkö
  Ojala Elina, Ympäristöjohtaja
  Suokas Sanna, Yleiskaavoittaja
  Sääksniemi Johanna, Yleiskaava-arkkitehti

  Konsernihallinto

  Alm Sari, Kehittämisjohtaja

  Lahden tilakeskus

  Helander Risto, Kehitysinsinööri

  Sivistyksen palvelualue

  Simanainen Timo, Museojohtaja
  Turunen Heikki, Lukiojohtaja
  Päijät-Hämeen hyvinvointiyhtymä
  Kuronen Risto, Tulosyksikköpäällikkö
  Salomaa Iiris, Fysioterapeutti

  Ympäristöpääkaupunki 2021

  Vauramo Saara, Ohjelmanjohtaja

 • Kaupunkiympäristön palvelualue

  Autio Jukka Maankäyttöinsinööri
  Huttunen Anna, Projektipäällikkö
  Karu-Hanski Tiina, Ympäristönsuojelusihteeri
  Karvinen-Jussilainen Anne, Kaupunginarkkitehti
  Mero Pauli, Tutkija
  Kemppainen Milja, Joukkoliikennesuunnittelija
  Laitinen Tarja, Ympäristölupapäällikkö
  Lastikka Mika, Kaupungininsinööri
  Niemi Maria, Joukkoliikennesuunnittelija
  Niskanen Riitta, Projektipäällikkö
  Peltonen Petri, Suunnitteluinsinööri
  Saari Henrik, Vuorovaikutussuunnittelija
  Sieppi Päivi, Ympäristöneuvontapäällikkö
  Silvast Maria, Maisema-arkkitehti
  Suhonen Katja, Joukkoliikennepäällikkö
  Suokas Sanna, Yleiskaavoittaja
  Sääksniemi Johanna, Yleiskaava-arkkitehti
  Tikkala Jaakko, Suunnitteluinsinööri
  Tolvanen-Valkeapää Tarja, Liikenneinsinööri
  Uronen Carita, Suunnitteluinsinööri

  Konsernihallinto

  Karevaara Katja, Suunnittelija
  Kokkonen Päivi, Tutkimus- ja kehittämispäällikkö
  Suvisilta Jaana, Palvelujohtaja

  Sivistyksen palvelualue

  Kilponen Lassi, Vastuualuejohtaja

  Lahden tilakeskus

  Helander Risto, kehitysinsinööri

Ota yhteyttä