Hyppää sisältöön

Kaupunginvaltuusto ratkaisee Lahden suunnan

Kaupungin strategiaa toteuttava Lahden suunta ohjaa kaupungin kehittämistä tällä vuosikymmenellä. Lahden suunnan hyväksyy kaupunginvaltuusto ja päätöskäsittely on 25.1.2021.
Talvipyöräilyä Asemantaustan alueella

Lahden suunta sisältää yleiskaavan ja kestävän kaupunkiliikkumisen ohjelman. Yleiskaava on yleispiirteinen suunnitelma, jossa osoitetaan alueiden pääasiallinen käyttötarkoitus ja liikenteen pääverkot. Nyt yleiskaava laadittiin ensimmäistä kertaa koko Lahden alueelle. Yleiskaavan aluevaraukset mahdollistavat Lahden kasvun 150 000 asukkaan ja 60 000 työpaikan kaupungiksi.

Tällä yleiskaavakierroksella on tarkasteltu Lahden kaupunkirakenteen erilaisia vyöhykkeitä: keskustoja ja kaupunginosia, kyliä, maaseutua ja luontoalueita. Keskiössä ovat olleet eri alueiden ominaispiirteet ja palvelut sekä alueilla liikkuminen. Muita ajankohtaisia teemoja ovat elinvoimaiset keskustat, vetovoimaiset asuinalueet, elinkeinoelämän alueet, tulevaisuuden palvelut sekä elämykselliset luontoympäristöt.

Tämä on ensimmäinen kerta Suomessa, kun yleiskaavatyöhön on yhdistetty kestävän kaupunkiliikkumisen ohjelma. Se sisältää toimenpiteitä, joiden avulla kaupunki ohjaa ja kannustaa kestävämpään ja vähähiilisempään liikkumiseen.

Lahden suunta tarkastetaan valtuustokausittain

Lahden suunta -ehdotus oli nähtävillä kesällä 2020 ja siitä saatiin 16 viranomaislausuntoa, 6 muistutusta yhdistyksiltä ja yrityksiltä sekä 6 muistutusta yksityishenkilöiltä. Lisäksi Nastolan kulttuuriympäristöselvityksestä pyydettiin erikseen kommentteja Nastola-seuralta.

Nähtävilläolon jälkeen työhön tehtiin tarvittavat muutokset saadun palautteen perusteella. Kaupunginhallitus antoi 11.1.2021 vastineet ehdotuksesta saatuihin lausuntoihin ja muistutuksiin.

Kaupunginvaltuuston päätöstä voi seurata 25.1. klo 18 alkaen suorana verkkolähetyksenä.

Tutustu Lahden suuntaan

Lisätiedot