Hyppää sisältöön

Keskustan liikenne uudelle vuosikymmenelle

Kaupunki tekee keskustan liikenne- ja liikkumisselvitystä. Tavoitteena on päivittää vuoden 2014 liikenneverkkoselvitys. Uusi suunnitelma tähtää vuoteen 2030.

Liikenne- ja liikkumissuunnitelman (LIISU2030) tavoitteena on luoda edellytyksiä elinvoimaiselle ja identiteettiään vahvistavalle, elävälle sekä melu- ja ilmanlaadultaan hyvälle kaupunkikeskustalle. Tarkoituksena on, että keskusta on saavutettavissa kaikilla kulkumuodoilla. Autoliikenteen kehäreittien ja kävelyn ja pyöräilyn olosuhteiden kehittäminen on tehokas keino varmistaa liikenteen sujuvuus kasvavassa kaupungissa.
LIISU2030 käsitellään teknisessä ja ympäristölautakunnassa kevään aikana.

Keskustan kehä ja terminaali tarkastellaan ensin

LIISUn ensimmäisen vaiheen lopputuloksena on esitys siitä, kuinka keskustan kehä muodostetaan sekä mihin joukkoliikenneterminaali sijoitetaan.
Hyötyvertailun perusteella lautakunnalle esitetään joukkoliikenneterminaalille “Trion terminaalia”, eli Vesijärvenkadun vaihtoehtoa, Trion edustalta pohjoiseen.

Keskustan kehän ratkaisuksi esitetään Mannerheiminkadulta Vuoksenkadulle avattavaa reittiä. Työn tässä vaiheessa ei oteta kantaa siihen, toteutettaisiinko Vuoksenkatu pinta- vai tunneliratkaisuna. Keskustan kehäreitti menisi Vuoksenkadulta Saimaankadun, Lahdenkadun ja Hollolankadun kautta Mannerheiminkadulle.

Toteutus jakautuisi koko vuosikymmenelle

Työn seuraavassa vaiheessa tehdään tarkemmat keskustan tavoiteverkon toimenpide- ja toteutussuunnitelmat. Trion terminaalista tehdään kapasiteettitarkastelu ja toiminnallinen suunnittelu. Vuoksenkadun ratkaisun osalta tarkastellaan, kumpi vaihtoehto, pinta- vai tunneliratkaisu, on tämän hetkisen tiedon valossa toteuttamiskelpoisempi.

Keskustan kehän sisäpuolella katukohtaiset suunnitelmat päivitetään yhdessä keskustan asukkaiden ja toimijoiden kanssa sekä toteutetaan tarkastelu pysäköintilaitosten sijoittelusta ja opastuksesta. LIISU2030-työhön ei sisälly pysäköintilaitosten suunnittelu.
LIISUun sisältyvien toimenpiteiden alustava kustannusarvio on 20-30 M€. Arvio sisältää Vuoksenkadun ja Trion terminaalin toteuttamisen, Saimaankadun liikenneturvallisuustoimenpiteet sekä keskustan kehän sisäpuolisten katujen, kävelyä ja pyöräilyä edistävät toimenpiteet.

Suurin yksittäinen kustannustekijä olisi toteutuessaan Vuoksenkadun tunneli. Kustannukset jakautuvat usealle vuodelle aina vuoteen 2030 asti.

Esitys on rakennettu työpajojen pohjalta

LIISU2030-työn ohjausryhmä on kaupungin ja sidosryhmien toimijoista koostuva keskustan kehittämisryhmä. Suunnitteluvaiheessa on tähän mennessä järjestetty viranomaiskuuleminen, asukasraadin työpaja, kaupungin päätöksentekijöiden (kaupunginhallitus, joukkoliikennelautakunta ja tekninen ja ympäristölautakunta) työpaja ja asukastilaisuus.

Tärkeimpinä suunnittelukriteereinä on pidetty ympäristö- ja terveysvaikutuksia, kestävän liikkumisen mahdollisuuksien helpottamista ja keskustan viihtyisyyttä ja elinvoimaisuutta niin asukkaiden kuin keskustassa asioivien näkökulmasta.
Selvitystyössä halutaan edistää kaupungin asettamia strategisia tavoitteita. Lahden tavoite on saavuttaa hiilineutraalius vuonna 2025. Vuoden 2030 tavoitteena on, että kestävien kulkumuotojen osuus liikkumisesta on yli 50%.

Tutustu keskustan liikenneverkkoon

Tiedote päivitetty 4.2.2020 lautakuntakäsittelyn ajankohdan osalta. Tekninen ja ympäristölautakunta kuulee asiantuntijoita 11.2. ja käsittelee asiaa maalis- tai huhtikuussa.

Aihealueet