Hyppää sisältöön

Kiinteistö tyhjillään tai käytössä vain osan aikaa vuodesta? Tee ilmoitus jätteenkuljetuksen keskeyttämisestä.

Kiinteistön jätteenkuljetus voidaan keskeyttää määräajaksi, kun kiinteistöä ei käytetä. Jäteastian on oltava tyhjä keskeytyksen aikana. Alle vuoden kestävä jätteenkuljetuksen keskeytys on asukkaan itse suoraan ilmoitettava jätteenkuljettajan asiakaspalveluun. Samoin asukkaan on ilmoitettava jätteenkuljettajan asiakaspalveluun, jos kiinteistöä käytetään vain osan aikaa vuodesta, esimerkiksi vain kesällä käytössä olevat vapaa-ajan asunnot. Mikäli kiinteistö on jatkuvasti ja yli vuoden käyttämättömänä, jätteenkuljetuksen keskeytystä tulee hakea kirjallisesti Lahden seudun jätehuoltoviranomaiselta.

Alle vuoden kestävän keskeytyksen tai kiinteistön osavuotisen käytön ilmoittaminen:

Ilmoitukset on tehtävä kaikille eri jätteenkuljettajille, jotka kiinteistöltä kuljettavat jätettä. Huomioithan, että keskeytystä ei voi tehdä vain yhden jätelajin osalta. Jätteenkuljetuksen keskeytys koskee koko kiinteistön jätteenkuljetusta ja kaikkia jätelajeja.

Sekajätekuljetukset

Lahden seudun jätehuoltoviranomaisen toimialueella sekajätteen kuljetukset hoidetaan pääasiassa kiinteistön haltijan järjestämänä (asukas valitsee itse yksityisen jätteenkuljetusyrityksen), pois lukien Salpakierron järjestämät sekajätteenkuljetukset: Heinolan haja-asutusalue, Kärkölä ja Orimattilan Artjärvi. Alle vuoden sekajätteen kuljetuksen keskeytyksestä tai kiinteistön osavuotisesta käytöstä tulee siis olla oman jätekuljetusyrityksen asiakaspalveluun suoraan yhteydessä.

Biojätekuljetukset

Biojätteen keräysvelvoite alkaa 1.7.2024 Lahden, Heinolan ja Hollolan keskustaajamien sekä Nastolan kirkonkylän alueella. Salpakierto Oy hoitaa biojätteen kuljetukset koko toimialueellamme. Biojätteen erilliskeräyksen vaihtoehtona on biojätteen kompostointi kompostorissa. Kompostoinnista on tehtävä kompostointi-ilmoitus Lahden seudun jätehuoltoviranomaiselle.

Samoin kuin sekajätteen osalta, biojätekuljetukset voidaan keskeyttää määräajaksi kiinteistön ollessa käyttämättömänä. Alle vuoden keskeytyksestä tai kiinteistön osavuotisesta käytöstä tulee asukkaan itse olla yhteydessä Salpakierto Oy:n asiakaspalveluun.

Biojäteastia toimitetaan keräysvelvoitteen alueella kiinteistölle, jos kiinteistöltä ei ole tehty ympärivuotista kompostointi-ilmoitusta tai jätteenkuljetuksen keskeytystä Salpakierto Oy:lle. Mikäli olet ilmoittanut vain osan vuotta tapahtuvasta kompostoinnista, esimerkiksi 4–6 kk vuodesta, loppuvuoden ajan sinun tulee kerätä ruokajätteet säännöllisesti tyhjennettävään biojäteastiaan. Kompostointi-ilmoituksen tekeminen osalle vuodesta ei poista biojätteen erilliskeräysvelvoitetta loppuosalta vuotta. Jätehuoltoviranomainen toimittaa kompostointi-ilmoituksien tiedot Salpakierto Oy:lle, mutta asukkaan on oltava itse yhteydessä Salpakierto Oy:n asiakaspalveluun biojätekuljetuksen keskeytyksestä, jos kiinteistö on käytössä vain osan aikaa vuodesta ja kompostointi-ilmoitusta ei ole tehty koko vuodelle.

Salpakierto Oy:n asiakaspalveluun saa yhteyden sähköpostitse osoitteessa asiakaspalvelu@salpakierto.fi  ja puhelimitse maanantaista perjantaihin klo 8-16 numerosta 03 871 1710 .

Lahden seudun jätehuoltoviranomaiselle asiointiohjeet ja lomakkeet löytyvät verkkosivuiltamme: Jätehuollon asiointi ja lomakkeet – Lahti. Tarvittaessa saat lisätietoja asiakaspalvelustamme p. 0444164352 (ti, ke klo 12-14 ja pe klo 9-11) tai jatehuoltoviranomainen@lahti.fi.

Aihealueet