Hyppää sisältöön

Jätehuollon asiointi ja lomakkeet

Päijät-Hämeen jätelautakunnan asiakaspalvelu neuvoo jätehuoltomääräyksiin ja jätemaksuihin liittyvissä kysymyksissä.

Alta löydät linkit sähköisiin ilmoitus- ja hakemuslomakkeisiin. Paperisia ilmoitus- ja hakemuslomakkeita on saatavilla kuntien palvelupisteistä.

Jos olet saanut Padasjoen kunnan ympäristönsuojeluviranomaiselta kehotuskirjeen liittyä jätteenkuljetukseen, voit katsoa tästä ohjeita, kuinka toimia kussakin tilanteessa. Valitettavasti kirjeessä on virheellisesti ohjattu tekemään jätehuoltoilmoitus Päijät-Hämeen jätelautakunnalle sähköisellä ilmoituslomakkeella. Jätelautakunnalla ei ole käytössä kyseistä jätehuoltoilmoituslomaketta. Jätelautakunta ei tarvitse tietoa, mikäli kiinteistöllä on omat jäteastiat ja voimassa oleva sopimus jätteenkuljetutusyrityksen kanssa jäteastioiden säännöllisestä tyhjentämisestä.

 • Ilmoita kompostoinnista, kun kompostoit biojätteet kiinteistöllä. Biojätettä saa kompostoida vain sitä varten suunnitellussa, suljetussa ja hyvin ilmastoidussa kompostorissa, johon haittaeläinten pääsy on estetty.

  Tehtyäsi kompostointi-ilmoituksen, voit sopia sekajäteastian tyhjennysvälin harventamisesta 3-16 viikkoon jätteenkuljetusyrityksen kanssa.

  Tee kompostointi-ilmoitus

 • Voit sopia naapurin kanssa, että käytätte yhteisiä jäteastioita tai kompostoria. Jos toimit vastuuhenkilönä jätekimpassa, tee ilmoitus yhteisestä jäteastiasta. Jos olet osakas jätekimpassa, pyydä jäteastian vastuuhenkilöä tekemään ilmoitus kimppa-astiasta.

  Asemakaava-alueella yhteisiä jäteastioita tai yhteistä kompostoria voivat käyttää samassa tai viereisessä korttelissa sijaitsevat kiinteistöt.

  Haja-asutusalueella kiinteistö voi käyttää yhteisiä jäteastioita tai yhteistä kompostoria, jos jokin seuraavista ehdoista täyttyy:

  • Kiinteistö sijaitsee ajotietä enintään kolmen kilometrin päässä yhteisestä jäteastiasta.
  • Kiinteistö sijaitsee saman yksityistien tai -tiestön varrella kuin yhteinen jäteastia.
  • Kiinteistöön kuljetaan veneellä ja yhteinen jäteastia on sijoitettu venepaikan yhteyteen tai enintään kolmen kilometrin päähän veneen rantautumispaikasta.

  Tee yhteinen jäteastia (kimppa) -ilmoitus

 • Voit hakea poikkeuslupaa jäteastioiden pidemmälle tyhjennysvälille (yli 16 viikkoa), jos

  • Kertyvä jäte sopii jäteastiaan, niin että kannen voi aina sulkea
  • Tyhjennysvälin harventamiseksi ei käytetä tarpeeseen nähden liian suuria jäteastioita
  • Jätettä ei polteta
  • Biohajoava elintarvike ja keittiöjäte (ruokajäte) kompostoidaan (sekajäteastian tyhjennysvälin pidennys)
  • Hyötyjätteet lajitellaan ja toimitetaan Rinki-ekopisteisiin
  • Kiinteistöllä on voimassa oleva sopimus seka- ja energiajäteastioiden tyhjentämisestä jätteenkuljetusyrityksen kanssa
  • Roskaantumista ja hajuhaittoja ei aiheudu

  Pisin myönnettävä tyhjennysväli seka- ja energiajäteastialle on 26 viikkoa. Päätöksen saatuasi voit sopia jätteenkuljetuksen asiakaspalvelun kanssa tyhjennysvälin muutoksesta päätöksen mukaisesti.

  Tee hakemus jäteastian tyhjennysvälin pidentämiseksi

 • Hae jätteenkuljetuksen keskeyttämistä, jos kiinteistösi jää tyhjilleen vähintään vuodeksi. Jäteastioiden on oltava tyhjiä keskeytyksen aikana. Huomioithan, että aluekeräyspistepalvelua et voi keskeyttää.

  Tee hakemus jätteenkuljetuksen keskeyttämiseksi (yli vuosi)

 • Hae jätehuollon perusmaksun poistoa, kun omistamasi asuinrakennus on todistetusti käyttökelvoton tai kiinteistölläsi oleva rakennus on jo purettu tai se on muutoin tuhoutunut.

  Rakennuksen käyttökelvottomuus tulee todistaa laittamalla hakemuksen liitteeksi ympäristöterveysviranomaisen, sertifioidun rakennusterveysasiantuntijan (Eurofins-sertifikaatti) tai FISE-pätevyyden omavan kosteusvaurion kuntotutkijan, asuntokaupan kuntotarkastajan tai rakennusten kuntoarvioijan lausunto käyttökelvottomuudesta.

  Maksa jo saamasi jätemaksu viimeistään laskussa ilmoitettuna eräpäivänä muutoksenhausta huolimatta.

  Tee hakemus jätehuollon perusmaksun poistamiseksi

 • Aluekeräyspisteitä on Orimattilan Artjärvellä, Kärkölässä, Heinolan haja-asutusalueella ja Sysmän haja-asutusalueella.

  Voit hakea aluekeräyspistemaksuun kohtuullistamista seuraavissa tapauksissa:

  • rakennusta ei käytetä.
  • useampi rakennus muodostaa yhteisen pihapiirin tai toiminnallisen kokonaisuuden ja on saman ruokakunnan käytössä.
  • aluekeräyspisteelle on kohtuuttoman pitkä matka ja se ei ole asiointireitillä.

  Maksa jo saamasi jätemaksu viimeistään laskussa ilmoitettuna eräpäivänä muutoksenhausta huolimatta.

  Tee hakemus aluekeräyspistemaksun kohtuullistamiseksi

Asiakaspalvelu: