Hyppää sisältöön

Jätehuollon asiointi ja lomakkeet

Lahden seudun jätehuoltoviranomaisen (ent. Päijät-Hämeen jätelautakunta) asiakaspalvelu neuvoo jätehuoltomääräyksiin ja jätemaksuihin liittyvissä kysymyksissä.

Jätehuollon perusmaksun ja aluekeräyspistemaksun määräytymisperusteet ovat muuttuneet vuoden 2021 alusta alkaen. Lue asiasta lisää uutisesta.

Ilmoitus- ja hakemuslomakkeet

Alta löydät linkit sähköisiin ilmoitus- ja hakemuslomakkeisiin. Paperisia ilmoitus- ja hakemuslomakkeita voi tarvittaessa hakea kuntien palvelupisteistä. Käsittelemme ilmoitukset ja hakemukset saapumisjärjestyksessä.

 • Ilmoita kompostoinnista, kun kompostoit biojätteet kiinteistöllä. Biojätettä saa kompostoida vain sitä varten suunnitellussa, suljetussa ja hyvin ilmastoidussa kompostorissa, johon haittaeläinten pääsy on estetty.

  Tehtyäsi kompostointi-ilmoituksen, voit sopia sekajäteastian tyhjennysvälin harventamisesta 5-16 viikkoon jätteenkuljetusyrityksen kanssa.

  Tee kompostointi-ilmoitus

 • Voit sopia naapurin kanssa, että käytätte yhteisiä jäteastioita tai kompostoria. Jos toimit vastuuhenkilönä jätekimpassa, tee ilmoitus yhteisestä jäteastiasta. Jos olet osakas jätekimpassa, pyydä jäteastian vastuuhenkilöä tekemään ilmoitus kimppa-astiasta.

  Asemakaava-alueella yhteisiä jäteastioita tai yhteistä kompostoria voivat käyttää samassa tai viereisessä korttelissa sijaitsevat kiinteistöt.

  Haja-asutusalueella kiinteistö voi käyttää yhteisiä jäteastioita tai yhteistä kompostoria, jos jokin seuraavista ehdoista täyttyy:

  • Kiinteistö sijaitsee ajotietä enintään kolmen kilometrin päässä yhteisestä jäteastiasta.
  • Kiinteistö sijaitsee saman yksityistien tai -tiestön varrella kuin yhteinen jäteastia.
  • Kiinteistöön kuljetaan veneellä ja yhteinen jäteastia on sijoitettu venepaikan yhteyteen tai enintään kolmen kilometrin päähän veneen rantautumispaikasta.

  Tee yhteinen jäteastia (kimppa) -ilmoitus

 • Voit hakea poikkeuslupaa sekajäteastian pidemmälle tyhjennysvälille (yli 16 viikkoa), jos

  • Kertyvä jäte sopii jäteastiaan, niin että kannen voi aina sulkea
  • Tyhjennysvälin harventamiseksi ei käytetä tarpeeseen nähden liian suuria jäteastioita
  • Jätettä ei polteta
  • Biohajoava elintarvikejäte kompostoidaan tai erilliskerätään
  • Hyötyjätteet lajitellaan ja toimitetaan Rinki-ekopisteisiin
  • Kiinteistöllä on voimassa oleva sopimus seka- ja energiajäteastioiden tyhjentämisestä jätteenkuljetusyrityksen kanssa
  • Roskaantumista ja hajuhaittoja ei aiheudu

  Pisin myönnettävä tyhjennysväli sekajäteastialle on 26 viikkoa. Päätöksen saatuasi voit sopia jätteenkuljetuksen asiakaspalvelun kanssa tyhjennysvälin muutoksesta päätöksen mukaisesti. (1.6.2021 alkaen energiajäteastian tyhjennysvälin pidennykseen 26 viikkoon asti et tarvitse lupaa jätehuoltoviranomaiselta, vaan voit sopia siitä suoraan jätteenkuljetusyrityksen kanssa.)

  Tee hakemus sekajäteastian tyhjennysvälin pidentämiseksi

 • Hae jätteenkuljetuksen keskeyttämistä, jos kiinteistösi jää tyhjilleen vähintään vuodeksi. Jäteastioiden on oltava tyhjiä keskeytyksen aikana. Huomioithan, että aluekeräyspistepalvelua et voi keskeyttää.

  Tee hakemus jätteenkuljetuksen keskeyttämiseksi (yli vuosi)

 • Jos jätelaskussa perusmaksua on veloitettu virheellisellä rakennustiedolla, niin..

  1. Tarkista omistamasi rakennuksen tiedot DVV:n sivuilta. Jätemaksut veloitetaan Digi- ja Väestötietoviraston rakennusrekisterin (DVV) tietoihin perustuen.
  2. Jos rakennusrekisterissä on omistamiesi rakennusten kohdalla virheellinen tieto, ole yhteydessä rakennuksen sijaintikunnan rakennusvalvontaan tietojen korjaamiseksi.
  3. Maksa jo saamasi jätemaksu viimeistään laskussa ilmoitettuna eräpäivänä. Rakennustietojen korjauksen jälkeen ole yhteydessä  Salpakierto Oy:n asiakaspalveluun jätemaksun hyvityksestä. Hakemusta jätehuollon perusmaksun poistamiseksi ei tarvitse tehdä jätehuoltoviranomaiselle.

  Sysmän kunnan alueella olevien rakennusten selvitys- ja korjauspyynnöt tulee jättää vuoden 2021 osalta 20.9.2021 mennessä Sysmän kunnan rakennusvalvontaan. Lue lisää uutisesta.

  Padasjoen kunnan alueella olevien rakennusten osalta lisätietoa on saatavilla Padasjoen kunnan nettisivuilla, lue lisää uutisesta.

  Jos jätelasku koskee omistamaasi asuinkelvotonta rakennusta, niin..

  1. Hanki vaadittavat todisteet liitteeksi hakemukseen. Rakennuksen käyttökelvottomuus tulee todistaa laittamalla hakemuksen liitteeksi sertifioidun rakennusterveysasiantuntijan (Eurofins-sertifikaatti) tai FISE-pätevyyden omavan kosteusvaurion kuntotutkijan, asuntokaupan kuntotarkastajan tai rakennusten kuntoarvioijan lausunto käyttökelvottomuudesta. Asumiskelvottomuuden voi todistaa myös sertifioidun rakennusterveysasiantuntijan (RTA) lausunnolla.
  2. Hae jätehuollon perusmaksun poistoa jätehuoltoviranomaiselta. Päätös tehdään määräaikaisena. Huomioithan, että ilman vaadittuja liitteitä päätös tulee olemaan kielteinen.
  3. Maksa jo saamasi jätemaksu viimeistään laskussa ilmoitettuna eräpäivänä muutoksenhausta huolimatta.

  Tee hakemus jätehuollon perusmaksun poistamiseksi

  Jos jätelaskussa veloitetaan perusmaksua rakennuksesta, jota ei enää ole, niin..

  1. Hae jätehuollon perusmaksun poistoa jätehuoltoviranomaiselta. Liitä hakemukseen todisteet rakennuksen purkamisesta tai tuhoutumisesta: kunnan rakennusvalvonnan purkutodistus tai pelastuslaitoksen/vakuutusyhtiön raportti rakennuksen tuhoutumisesta.
  2. Maksa jo saamasi jätemaksu viimeistään laskussa ilmoitettuna eräpäivänä muutoksenhausta huolimatta.

  Tee hakemus jätehuollon perusmaksun poistamiseksi

 • Aluekeräyspisteitä on Orimattilan Artjärvellä, Kärkölässä, Heinolan haja-asutusalueella ja Sysmän haja-asutusalueella.

  Voit hakea aluekeräyspistemaksuun kohtuullistamista seuraavissa tapauksissa:

  • rakennusta ei käytetä.
  • useampi asuinhuoneisto samassa rakennuksessa ja on saman ruokakunnan käytössä.
  • useampi rakennus muodostaa yhteisen pihapiirin tai toiminnallisen kokonaisuuden ja on saman ruokakunnan käytössä.
  • aluekeräyspisteelle on kohtuuttoman pitkä matka ja se ei ole asiointireitillä.

  Maksa jo saamasi jätemaksu viimeistään laskussa ilmoitettuna eräpäivänä muutoksenhausta huolimatta.

  Tee hakemus aluekeräyspistemaksun kohtuullistamiseksi

Asiakaspalvelu: