Hyppää sisältöön

Kiinteistöjen piha-alueiden lumia ei saa siirtää kaduille tai puistoihin – kiinteistön omistajalla vastuu lumen siirrosta 

Lumen pudottamisesta ja pihojen aurauksesta muodostuvia lumikasoja ei saa edes hetkellisesti varastoida kaupungin kaduille eikä puistoihin. Lumen varastointi on sallittua vain kiinteistöjen omilla piha-alueilla. 
Henkilö kävelee lumisella kadulla.
Kaupunki hoitaa lumien auraukset ajoradoilta sekä kaikilla yhdistetyillä jalankulku- ja pyöräteillä, samoin omakoti- ja rivitalojen kohdalla olevilla erillisillä jalkakäytävillä. Muiden jalkakäytävien hoidosta vastaavat kiinteistöt.

Yleisille alueille luvattomasti kasatut kiinteistöjen lumet vaarantavat usein liikenneturvallisuutta. Lisäksi lumien pakkosiirrosta aiheutuu kaupungilla lisäkustannuksia. Kaupunki vastaa lähtökohtaisesti vain yleisten alueiden lumenpoistossa syntyneiden lumikasojen poistosta, ei kiinteistöjen lumista. 

Lahdessa noudatetaan kunnossa- ja puhtaanapitolain vastuunjakoa kaupungin ja kiinteistön välillä. Toinen merkittävä toimintaa ohjaava määräys löytyy Lahden kaupungin rakennusjärjestyksestä, jonka mukaan kiinteistön lumia ei saa varastoida millään yleisellä alueella. 

Jos kiinteistön lumet eivät mahdu kiinteistön pihan alueelle, kiinteistö itse vastaa lumien poiskuljettamisesta ja työstä syntyvistä kustannuksista.  

Katoille kertyvän lumen ja jään määrän tarkkailu sekä tarvittaessa sen poistaminen, kuuluu myös kiinteistön omistajan tai haltijan tehtäviin.

Huolehdi omasta ja muiden turvallisuudesta

Lumen pudotuksessa pitää huolehtia, ettei lumenpudotuksesta aiheudu vaaraa itselle eikä muille. Myös jalankulkijoiden turvallisuus tulee ottaa huomioon, esimerkiksi jalankulkijoiden turvallisuuden takaamiseksi ei riitä lippusiima, vaan kaduilla tulee käyttää työmaa-aitaa.

Lumien varastointi piha-alueilla ei saa aiheuttaa vaaraa (esimerkiksi näköesteitä) naapureille tai kadun käyttäjille. Lumenpudotustyö kannattaakin ajoittaa hiljaisen liikenteen aikaan, jotta ohikulkijoille aiheutuva häiriö on mahdollisimman vähäinen.  

Tontinomistajan velvollisuudet:

  • pitää tontin kohdalla oleva jalkakäytävä kulkukelpoisena ja huolehtia jalankulkua haittaavan lumen poistosta sekä huolehtia riittävästä liukkauden torjunnasta.  
  • Tontinomistajan tulee poistaa tarvittaessa jalkakäytävälle tai sen viereen kertyneet lumivallit.  
  • Jalkakäytävän viereinen katuoja ja sadevesikouru tulee pitää lumettomana ja jäättömänä. Keväällä vastaavat alueet on harjattava puhtaaksi hiekoitushiekoista.  

Kattolumen pudottaminen kaupungin katu-alueelle:

Jos kiinteistö pudottaa lumia katoilta kaupungin kaduille, siitä tulee tehdä ilmoitus, jonka voi tehdä maksuttomasti.

Kaupungin katualueelle tehtävästä kattolumien pudottamisesta ja jääpuikkojen poistamisesta riittää ilmoitus kaupungin katutarkastajille ensisijaisesti sähköpostitse:

katutarkastajat@lahti.fi
tai  puhelimitse Lahti-Pisteelle:
p. 03 814 2355
tai pelastuslaitokselle, mikäli katu joudutaan tilapäisesti sulkemaan. 

Kaupunki hoitaa lumien auraukset ajoradoilta sekä kaikilla yhdistetyillä jalankulku- ja pyöräteillä, samoin omakoti- ja rivitalojen kohdalla olevilla erillisillä jalkakäytävillä. Muiden jalkakäytävien hoidosta vastaavat kiinteistöt.  

Lumenpoisto