Hyppää sisältöön

Lahden arkkitehtuuripoliittisen ohjelman luonnos vielä viikon ajan kommentoitavana

Oletko kiinnostunut arkkitehtuurista ja yhteisestä kaupunkiympäristöstämme? Tutustu Lahden arkkitehtuuripoliittisen ohjelman luonnokseen ja kerro siitä näkemyksesi 31.8.2021 mennessä.
Sibeliustalon Metsähalli on puuarkkitehtuurin taidonnäyte.

Lahden arkkitehtuuripoliittinen ohjelma Apoli päivitetään. Apolin luonnos on ollut kommentoitavana kesäkuusta lähtien.

Kommentit auttavat ohjelman viimeistelyssä

Kommentteja hyödynnetään, kun työtä jatketaan ja luonnoksesta muokataan valmis ohjelma. Apoli-luonnokseen voit tutustua verkossa, kauppakeskus Triossa Palvelutorilla tai lähikirjastossasi. Luonnosta voi kommentoida ja kertoa parannusehdotuksensa Otakantaa.fi-alustalla tai ottamalla suoraan yhteyttä työn vastuuhenkilöihin.

Tavoitteena laadukas rakennettu ympäristö

Arkkitehtuuripoliittinen ohjelma on laadittu hyvän rakentamisen oppaaksi kaupungissa toimiville julkisen ja yksityisen sektorin rakennusalan ammattilaisille sekä asukkaille. Uudistetun arkkitehtuuripoliittisen ohjelman tavoitteena on tulevaisuudessakin parantaa rakennetun ympäristön laatua. Apoli ohjaa suunnittelua, rakentamista ja kunnossapitotoimenpiteitä.

Uutta Apolissa ovat sateenvarjoaiheet, joiden avulla vanhan Apolin sisältöä on päivitetty vastaamaan toimintaympäristössä tapahtuneita ja edelleen jatkuvia suuria muutoksia ja tarpeita. Hyvä ympäristö luo hyvinvointia sekä ilmastoviisas ympäristökaupunki ovat sateenvarjot ohjelman neljälle teemalle, joita ovat: 1) Lahden imago, 2) maisema ja kaupungin vihreä, 3) oleva ja tuleva rakennettu ympäristö sekä 4) kaupunkitilat ja yksityiskohdat. Uuden Apolin alussa on avattu myös arkkitehtuurin käsitteistöä yleisesti ja erityisesti Lahden näkökulmasta.

Tavoitteet vuodelle 2030

Ohjelman tavoitteet tähtäävät vuoteen 2030. Apoli on toimintakäsikirja Lahden kaupungin omassa toiminnassa. Se esittää Lahden kaupungin näkemyksen siitä, miten edistetään maankäyttö- ja rakennuslain mukaista tavoitetta vaalia rakennetun ympäristön kauneutta ja kulttuuriarvoja.

Ohjelma muistuttaa, että vastuu luonnosta ja sen monimuotoisuudesta, ympäristöstä ja kulttuuriperinnöstä kuuluu perustuslain mukaan kaikille. Kansalaisilla on oikeus terveelliseen ympäristöön sekä elinympäristöään koskevaan päätöksentekoon vaikuttamiseen.

Apoli asettaa ympäristön esteettisen laadun tavoitetason. Siten se ohjaa tarkempaa suunnittelua ja rakentamiseen liittyvien lupien arviointia.

Työryhmä on valmistellut luonnoksen

Valmisteluvastuu arkkitehtuuripolitiikan uudistamisessa on ollut kaupunkiympäristön palvelualueella kaupunkisuunnittelussa. Työssä ovat olleet mukana myös asiantuntijat Suomen Arkkitehtiliiton (SAFA) paikallisosastosta ja LAB-ammattikorkeakoulusta. Työtä on ohjannut asiantuntijoista koottu ohjausryhmä.

Vuoden 2021 aikana ohjelmaa on käsitelty myös työpajassa osana Kaupunkimuotoilun päivää ja vuosittaisessa arkkitehtuuriseminaari Apolifoorumissa.

Kysy lisää