Hyppää sisältöön

Lahden kaupungin opas pientalon rakentajille voitti Vuoden vähähiilisyyspomppu -kilpailun

Opas ilmastoystävällisestä rakentamisesta voitti jaetun ensimmäisen sijan kilpailussa, jossa palkittiin vähähiilisyyttä edistäviä tekoja.

Lahden hiilineutraalin rakentamisen kehityskeskuksen ja rakennusvalvonnan tuottama opas tarjoaa pientalon rakentajille selkeät ohjeet ympäristön huomioimiseen. Oppaassa kerrotaan esimerkiksi lämmitysjärjestelmän valinnan merkityksestä ja neuvotaan materiaalivalinnoissa. Lue lisää tekijöiden haastattelusta.

RAKLIn järjestämässä Vuoden vähähiilisyyspomppu -kilpailussa etsittiin erilaisia tekoja, joilla on konkreettisesti pyritty vähentämään hiilidioksidipäästöjä viime vuoden aikana.

– Lahti aikoo olla hiilineutraali vuoteen 2025 mennessä, ja osana sitä pitää myös meidän kiinteistökantamme hiilitasetta parantaa, sanoo Hii­li­neut­raa­lin ra­ken­ta­mi­sen ke­hi­tys­kes­kuksen johtaja Juhani Pirinen.

Opas hii­li­neut­raa­lim­paan ra­ken­ta­mi­seen