Hyppää sisältöön

Lahden keskustavisio 2040 lausuntokierrokselle

Lahden keskustavisio 2040 on edennyt luonnosvaiheeseen ja kohti päätöksentekoa. Maalis-huhtikuussa visio on lausuntokierroksella ja etenee toukokuussa kaupunginhallituksen ja kaupunginvaltuuston käsiteltäväksi. Kaupunkilaisille valmis visio on tarkoitus esitellä 11.6.2024. 
Havainnekuva Paasikivenaukiosta vuonna 2024. Kuva: Uusi Kaupunki –kollektiivi / Arkkitehdit Tommila Oy.

Visiota on valmisteltu laajassa yhteistyössä asukkaiden ja keskusta-alueen toimijoiden kanssa. Heiltä saatiin yhteensä yli 1000 ideaa keskustan kehittämiseksi. Ideoita on kerätty asukkaiden työpajoissa, verkkokyselyillä, nuorisotiloissa ja lasten haastatteluilla. Lisäksi päätöksentekijät, keskustan alueen yrittäjät, kiinteistönomistajat, opiskelijat sekä järjestöjen ja yhdistysten edustajat ovat osallistuneet työskentelyyn.

–  Keskustavisio on tavoitekuva Lahden keskustasta vuonna 2040. Vision tehtävä on tuoda jatkuvuutta keskusta-alueen kehittämiseen. Se ei itsessään ratkaise yksityiskohtia, vaan antaa yhteisen suunnan, jota kohti kaupunki ja kaupunkilaiset haluavat sitoutuneesti kulkea. Jatkuvuus on tärkeää muun muassa investointien ja kiinteistöjen kehittämisen näkökulmasta, kertoo kaupunginjohtaja Niko Kyynäräinen.

Keskustavision luonnoksen mukaan vuonna 2040 Lahdessa on kaupunkinsa oloinen keskusta. Se on hyvän kaupunkielämän sydän. Keskusta houkuttelee viettämään aikaa, asioimaan liikkeissä ja palveluissa sekä osallistumaan isoihin ja pieniin tapahtumiin.

Keskustavisio 2040 rakentuu neljän K:n ympärille. Lahden keskusta on vuonna 2040 kestävä, kompakti, kutsuva ja kekseliäs.

Kestävä keskusta tarkoittaa, että vettä ja vehreyttä on ympäri keskustaa ja kestävä elämäntapa on osa arkea keskustassa. Kompaktissa vartin keskustassa on sujuvaa liikkua, siellä on uusia viihtyisiä reittejä ja katukuva on turvallinen ja huollettu. Kekseliäässä keskustassa on tehty luovuutta ruokkivia ratkaisuja sekä iloa ja elämyksiä taiteella ja muotoilulla. Kutsuva toiminnan keskusta taas houkuttelee elinvoimaisia palveluja, yrityksiä ja tapahtumia ympäri vuoden.

Uudet yhteydet tuovat veden lähemmäs keskustaa

Lahti on kansainvälisesti tunnettu ympäristökaupunki veden äärellä, mutta luonto ja vesi eivät näyttäydy keskustassa. Monissa työpajoissa nousi esiin, että sataman tunnelmaa pitäisi tuoda lähemmäs keskustaa.

Keskustan yhtenäistämiseksi ja monipuolistamiseksi on tunnistettu tarve selkeyttää ja elävöittää kulkureittejä keskustan ja sen lähiympäristön välille. Reitit vievät muun muassa Pikku-Vesijärveltä torille ja Matkakeskukselta satamaan.

Samalla keskustan katujen identiteettiä vahvistetaan. Keskustavision luonnoksessa esitetään, että keskustan katuja tunnetaan tulevaisuudessa muun muassa muotoilusta, vapaa-ajasta ja kivijalkaliikkeistä.

Kärkihankekohteita ovat Kauppatori, valopihakorttelit, Vesijärven ranta, Ranta-Kartano ja Paasikiven aukio, Urheilukeskus ja radanvarsi, Kisapuisto, Radiomäki sekä näihin liittyvät reitit.

– Olemme saaneet kiinnostavia ideoita ja toiveita keskustan kehittämiseksi. Esimerkiksi lapset toivoivat, että koko keskusta olisi mielenkiintoinen lapsille ja jokaisen kulman takana olisi jotain lapsillekin suunnattua toimintaa tai katsottavaa. Saadut ideat on koottu teemakokonaisuuksiksi ja kärkihankkeiksi. Seuraavaksi pallo siirtyy päättäjille ja toivomme, että asukkaiden toiveissa näkynyt kunnianhimon taso säilyy jatkossakin, kun lähdemme laatimaan vision toimenpideohjelmaa, kertoo hankepäällikkö Riitta Niskanen.

Keskustavisio etenee kohti päätöksentekoa

Kaupunkiympäristölautakunta käsittelee luonnosta 24.4.2024 ja kaupunginhallitus toukokuussa. Keskustavision on tarkoitus tulla kaupunginvaltuuston päätettäväksi toukokuun lopussa.

Keskustavisio esitellään lahtelaisille päätöksenteon jälkeen 11.6.2024. Keskustavisio siirtyy yksittäisten paikkojen, hankkeiden ja toimenpiteiden tasolle toimenpideohjelman myötä. Toimenpideohjelman valmistelu aloitetaan jo kesäkuussa.

Keskustavision vuorovaikutuksellisen prosessin suunnittelun ja toteutuksen konsulttina on toiminut Uusi Kaupunki -kollektiivi ja Urban Practice sekä viestinnän tukena Noon Kollektiivi.

Tutustu Keskustavisio 2040 -luonnokseen

Listä