Hyppää sisältöön

Lahden lasten ja nuorten palveluverkko uudistuu

Koulujen, päiväkotien ja nuorisopalvelujen palveluverkkosuunnittelua tehdään yhteistyönä väestökehityksen, palvelutarpeen, kaavoituksen, tilojen yhteiskäytön sekä muuntojoustavuuden lähtökohdista.
Kaupunkisuunnittelun opettelua koulukiertueella

Valmistelussa oleva lasten ja nuorten palveluverkkosuunnitelma tarjoaa näkymän tiedossa olevista muutoksista. Uusimpien väestöennusteiden perusteella tulevaisuudessa Lahdessa on lapsia nykyistä vähemmänPerusopetuksessa lasten määrä vähenee merkittävästi, ennusteen mukaan lähes 500 oppilaalla vuoteen 2030 mennessä. Myös alle kouluikäisten lasten määrä vähenee, millä on vaikutusta varhaiskasvatuksen järjestämiseen.   

Samaan aikaan muutamilla asuinalueilla lasten määrä kasvaa. Vuoteen 2030 mennessä palvelukysyntä kasvaa voimakkaimmin Karistossa, Renkomäessä, Kytölässä, Launeen pohjoisosissa ja Asemantaustassa, keskustassa sekä Koiskalassa.  

Tavoitteena lasten eheä ja turvallinen koulupolku 

Varhaiskasvatusta, esi- ja perusopetusta, iltapäivätoimintaa, kerho- ja harrastustoimintaa sekä nuorisopalveluita kootaan yhteisiin tiloihin ja tilankäyttöä tehostetaan. Monitoimitalot kokoavat useita toimijoita saman katon alle. Toimintakulttuurin uudistamisella tuetaan lasten eheää koulupolkua ja koulupäivää.    

Lasten ja nuorten palveluverkko- sekä yleiskaava- ja kaupunkisuunnittelu nivoutuvat kestävän kaupunkiliikkumisen ohjelmaan. Tärkeänä nähdään koulutilojen saavutettavuus kävellen, pyöräillen tai bussilla sekä tilojen monipuolinen, joustava hyödyntäminen ja pitkät aukioloajat.   

Lasten ja nuorten palveluilla on edelleen fyysinen palvelupaikka, vaikka palveluita paljon sähköistetäänkin. Tavoitteena on myös tuottaa hyvinvointi- ja sivistyspalveluja yhdessä lähellä toisiaan nykyisten monitoimitalotoimintojen tapaanLapsiystävällisen kaupungin avaintekijä on se, miten lapset pystyvät liikkumaan omaehtoisesti ja miten vanhemmat uskaltavat päästää lapsensa liikkumaan itsenäisesti. Tähän vaikuttaa etäisyyden lisäksi turvallisuus ja viihtyisyys.   

Kokonaistarkastelu on pitkäjänteistä yhteistyötä  

Suunnitelman perusteella tullaan tekemään erillisiä, yksittäisiä palvelupisteitä koskevia päätösesityksiä osana pitkän tähtäimen palveluohjelmaa ja yleiskaavatyön kokonaiskuvaa. Aika ajoin tehtävä palveluverkon kokonaistarkastelu on välttämätön muun muassa asuinalueen väestörakenteen, rakennemuutosten, kiinteistöjen kunnon sekä kaupunki-investointien pohjalta. Tarkastelua tehdään valtuuston talousarviopäätökseen 2021 ja taloussuunnitelmaan 202122 perustuen sekä kaupungin strategian mukaisesti.     

Asukasillat verkossa, lausuntokierros ja käsittelyn eteneminen   

18.20. toukokuuta kuntalaisia kutsutaan keskustelemaan oman alueensa päiväkotien, koulujen ja nuorisotilojen tulevaisuuden tilaratkaisuista. Asukasillat järjestetään verkossa teams-yhteyden kautta. Palveluverkkosuunnitelman luonnos otutustuttavana kaupungin verkkosivuilla sekä laajalla lausuntokierroksella 20.5.2021 asti.  

Palveluverkkosuunnitelma viimeistellään toukokesäkuussa, kun käytettävissä on henkilöstöltä, lapsilta, nuorilta sekä asukasilloista ja lausuntokierrokselta saadut kehittämisehdotukset ja palautteet

Esitys etenee sivistyslautakuntaan touko-kesäkuussa ja syyskaudella osaksi talousarviovalmistelua 2022 sekä pitkän tähtäimen talousohjelmaa. Tarvittavia täsmennyksiä ja tarkennuksia tehdään syksyllä 2021. 

Lisätietoja 

Lahden kaupunki, sivistyksen palvelualue, lasten ja nuorten kasvun vastuualue 
Lassi Kilponen, vastuualuejohtaja, p. 044 716 1328
lahti.fi/palveluverkko 
 

Palveluverkon asukasillat verkossa 18.–20.5.2021 klo 17–18.30 

Pohjoinen alue ti 18.5. 
Ahtiala, Mukkula, Kivimaa, Kytölä 

Eteläinen alue ke 19.5.
Kärpänen, Metsäkangas, Kasakkamäki, Riihelä, Jalkaranta;
Länsiharjun,
Salpausselän, Ali-Juhakkalan ja Kanervikon koulujen alueet;
Hennala,
LauneLiipola, Saksala, Renkomäki

Itäinen ja keskustan alue to 20.5.
Keskusta ja Karisto (keskustelu klo 17 alkaen) sekä Nastolan alue (keskustelu klo 17.45 alkaen) 

Lisätietoa, palveluverkkosuunnitelman luonnos sekä asukasiltojen teamsosallistumislinkit lähempänä ajankohtaa löytyvät kaupungin verkkosivuilta osoitteesta lahti.fi/palveluverkko 

 (täsmennetty asukasilta-alueita 5.5.)