Hyppää sisältöön

Lahden päästövähennykset kansallista kärkeä

Suomen ympäristökeskuksen (SYKE) laskelman mukaan kuntien yhteenlasketut ilmastopäästöt vähenivät 3,1 prosenttia vuonna 2021 edellisvuoteen verrattuna. Laskelman mukaan Lahdessa päästöt vähenivät 4 prosenttia.
Liikenteen päästöjen vähentämiseksi tehdään Lahdessa paljon työtä, ja kaupungin ilmasto-ohjelmaa päivitetään parhaillaan.

Päästöt vähenivät lähes kaikilla sektoreilla, mutta kylmän talven vuoksi kasvanut lämmitystarve hidasti rakennusten lämmityksen päästövähennystahtia. Lahdessa kohonnut lämmitystarve lisäsi kaukolämmityksen päästöjä. Öljylämmityksen ja muun erillislämmityksen kokonaispäästöt taas pienenivät, kun öljylämmityskiinteistöt siirtyvät vauhdilla kestävämpiin lämmitysratkaisuihin.

Tieliikenteen päästöt laskivat edelleen, vaikka ajettujen kilometrien määrä kasvoi. Trendin taustalla on ajoneuvokannan uusiutuminen, käyttövoimajakauman muutos sekä polttoaineiden suurempi biokomponenttien osuus.

Turku ja Lahti suurimmat pudottajat

–Suurista kaupungeista Turku on onnistunut SYKE:n laskelmaan perustuen vähentämään päästöjään eniten, Lahti on hyvä kakkonen ja muut kaukana takana, ympäristökoordinaattori Aino Kulonen kertoo.

SYKE:n laskennassa Lahden asukaskohtaiset päästöt vuonna 2021 olivat 3,4 t CO2e, koko maan keskiarvon ollessa 5,7 t CO2e.

Päästöt ovat kokonaisuudessaan Lahtea pienemmät Espoossa, Turussa ja Vantaalla. Maakuntavertailussa Päijät-Hämeen päästöt ovat kolmanneksi pienimmät Uudenmaan ja Pirkanmaan jälkeen.

–Suurten kaupunkien etumatkaa kokonaispäästöissä selittävät erityisesti pienemmät tieliikenteen päästöt. Välimatkat ovat lyhyempiä ja joukkoliikenteellä suurempi rooli, Kulonen toteaa.

Lahti ponnistelee liikenteen päästöjen vähentämiseksi

Liikenteen päästöjen vähentämiseksi tehdään Lahdessa paljon työtä, ja kaupungin ilmasto-ohjelmaa päivitetään parhaillaan.

Lahden omaan hiilineutraaliustavoitteeseen kuuluu 80 prosentin päästövähennys vuoteen 2025 mennessä vuoden 1990 tasosta. Tavoite on sidottu tuotantoperusteiseen laskentaan, ja siksi luvut eivät ole suoraan verrattavissa SYKE:n laskentaan.

Lahti on vähentänyt tuotantoperustaisia päästöjään jo 69 prosenttia. Tavoitteen saavuttaminen vaatii lisää toimenpiteitä erityisesti liikenteen ja energiantuotannon päästöjen vähentämiseksi.

Lue lisää

Kuntien ilmastopäästöt laskivat 3,1 prosenttia vuonna 2021 (syke.fi)

Päästöjen vähentäminen

Ilmastotyötä tehdään myös viihtyisämmän kaupungin ja paremman arjen takia

Lisätiedot

Aihealueet