Hyppää sisältöön

Lahden seudun jätelautakunta päättää uusista jätehuoltomääräyksistä 

Uusien määräysten mukaan jätteen erilliskeräysvelvoitteet tiukentuvat. Lautakunnalle esitetään myös energiajätteen erilliskeräyksestä luopumista. Jätelautakunta päättää Lahden seudun jätehuoltomääräyksistä kokouksessaan 22.11.2022. 

Jätehuoltomääräyksien päivittämiselle on tullut tarve jätelain ja -asetuksen uudistuksen ja tiukentuneiden erilliskeräysvelvoitteiden vuoksi. Lahden seudun jätelautakunnan alueella tämä tarkoittaa pakollista biojätteen, kartonki-, muovi- ja lasipakkauksien sekä metallijätteen erilliskeräystä taajama-alueilla yli viiden huoneiston kiinteistöillä ja pakollista biojätteen erilliskeräystä kaikilla kiinteistöillä Lahden, Hollolan ja Heinolan keskustaajaman alueilla.

Lisäksi jätelain mukaisesti biojätteen, muovi-, kartonki- ja lasipakkauksien sekä metallinjätteen pakollinen keräys siirtyy Salpakiero Oy:n kilpailuttamaksi. 

Jätehuoltomääräyksissä on esitetty energiajätteen erilliskeräyksestä luopumista, sillä se tukee muutosta jätteen energiahyötykäytöstä materiaalihyötykäyttöön.  

Jätehuoltomääräykset tulevat voimaan 1.1.2023

Kokouksessa päätetään jätetaksan muutoksista Lahden, Padasjoen ja Orimattilan jätevedenpuhdistamojen saostus- ja umpisäiliölietteen vastaanottohintojen korotuksien osalta. Muutokset tulevat voimaan 1.1.2023 alkaen. Salpakierto Oy:n jätteenkäsittely- tai kuljetushintoihin ei esitetä korotuksia. 

 Lisäksi kokouksessa käsitellään jätetaksan kokonaisuudistamisen tilannetta, sillä jätelain ja jätehuoltomääräysten muutoksen seurauksena myös jätetaksa on uudistettava kokonaan. 

Jätelautakunnan kokouksen esityslista liitteineen on julkaistu. 

Kokouksen päätöstiedote julkaistaan verkkosivuilla heti kokouksen jälkeen. 

 

Lahden seudun jätelautakunta