Hyppää sisältöön

Lahden Skididialogille Suomen dialogiteko 2021 -tunnustus

Skididialogissa ääneen pääsevät myös hiljaiset. Erätauko-säätiö on myöntänyt Suomen dialogiteko 2021 -tunnustuksen yhteensä lähes seitsemällekymmenelle toimijalle demokratian vahvistamisesta.

Tunnustuksen myöntämisen perusteina on ollut muun muassa pitkäjänteinen työ dialogisuuden tukemiseksi sekä Erätauko-toimintamallin kehittäminen, tukeminen ja kouluttaminen. Tunnustus myönnettiin tällä kertaa poikkeuksellisesti lähes seitsemällekymmenelle eri toimijalle.

Aiemmin vuosittainen tunnustus on myönnetty yhdelle toimijalle. Esimerkiksi vuoden 2019 dialogiteoksi valittiin Lahden kaupungin Erätauko-verkoston ja kaupungin työntekijöiden dialogitaidot. Erätauko on Sitran kehittämä rakentavan keskustelun menetelmä.

Skididialogissa ääneen pääsevät myös hiljaiset

Lahden kaupungin peruskoululaisten Skididialogi on Erätauko-keskusteluun pohjaava, lapsille ja nuorille suunnattu rakentavan keskustelun työkalu. Skididialogissa lapset ja nuoret – niin hiljaisemmat kuin kovaäänisetkin – saavat tuoda esille omia ajatuksiaan ja kokemuksiaan ajankohtaisista asioista. Skididialogin avulla vahvistetaan tunne-, vuorovaikutus- ja dialogitaitoja. Tavoitteena on lisätä ymmärrystä ja hyvinvointia.

Skididialogia hyödynnetään kaupungin kehittämisessä, kun halutaan ymmärtää lasten ja nuorten kokemuksia käsiteltävästä aiheesta.
– Kun suunnitellaan ja päätetään lapsia ja nuoria koskevista asioista, kokoonnutaan Skididialogin ääreen – siinä lapset ja aikuiset istuvat tasavertaisina keskustelijoina toistensa kanssa samassa ringissä, kertoo Skididialogin perusopetuksen käyttöön kehittänyt opetuksen suunnittelija Petra Larvus.
– Esimerkiksi tänä keväänä alueellisissa Skididialogeissa on kuultu lasten ja nuorten ajatuksia yhteisöllisyyttä lisäävistä ja sitä koettelevista tekijöistä kouluympäristössä. Aiheen valinta pohjautui kouluterveyskyselyn tuloksiin.

Lahden Skididialogi-mallin mukaisesti peruskoululaisille järjestetään lukuvuoden aikana viisi dialogia: alueelliset dialogit syys- ja kevätlukukaudella, koulujen väliset dialogit syys- ja kevätlukukaudella sekä kerran vuodessa kaupunkitasoinen dialogi.  

Skididialogi toteutetaan Erätauko-keskustelulle tyypillisin elementein: keskustelussa osallistujat ovat tasavertaisessa asemassa toisiinsa nähden, keskustelua vetää koulutettu Erätauko-fasilitaattori ja kirjuri kirjaa anonyymisti dialogin kulkua.

Erätauko-keskustelu vahvistaa demokratiaa ja keskustelukulttuuria

– Vuoden 2021 dialogiteko on tehty yhdessä ja yhteistyössä. Poikkeuksellisen maailmantilanteen vuoksi Erätauko-säätiö on halunnut tehdä eri toimijoiden dialogityötä näkyväksi ja kiittää poikkeuksellisesti lähes seitsemääkymmentä eri toimijaa hyvästä työstä, taustoitetaan Erätauko-säätiön 2021 tunnustuksista kertovassa tiedotteessa.
– Erilaiset ihmiset tulevat kuulluksi ja samalla rohkaistaan eri toimijoita edelleen tukemaan demokratiaa dialogin avulla.

– Demokratian, luottamuksen ja keskustelukulttuurin vahvistaminen on pitkäjänteistä työtä. Sitä voi tehdä monin eri tavoin. Dialogi ja esimerkiksi Erätauko-menetelmä on yksi tapa tarttua toimeen, toteaa Erätauko-säätiö toimitusjohtaja Laura Arikka.

– Demokratiaa ei vahvisteta yksin ja erillään vaan yhdessä eteenpäin kulkien ja yhteistyötä tehden. Tärkeää on, että mahdollisimman moni tulisi halutessaan kuulluksi, kun yhteisistä, tärkeistä asioista puhutaan. Haluamme kiittää tunnustuksen saajia siitä, että he ovat luoneet tällaisia hetkiä.

Lisätietoja

Lahden kaupunki, sivistyspalvelut
Perusopetuspalvelut
opetuksen suunnittelija Petra Larvus, petra.larvus@lahti.fi, 044 4820 790
Lasten ja nuorten osallisuus: kaupungin skididialogisivut
Tutustu ja lataa Skididialogi-esite

Erätauko-säätiö
Laura Arikka, toimitusjohtaja, +358 445 792 686
www.eratauko.fi
Suomen dialogiteko 2021 -tunnustus yhteistyön voimalle – Erätauko (eratauko.fi)
Facebook, Instagram ja Twitter: @erataukosaatio