Hyppää sisältöön

Lasten ja nuorten osallisuus

Perusopetuksen tehtävänä on edistää osallisuutta. Kaikilla oppilailla tulee olla mahdollisuus osallistua koulun toimintaan ja kehittämiseen sekä oman mielipiteensä ilmaisuun oppilaiden asemaan liittyvissä asioissa.  Koulutyön ja toiminnan suunnitteluun osallistuminen vahvistaa oppilaiden osallisuutta.

Oppilailla on mahdollisuus rakentaa koulun toimintaa ja hyvinvointia yhdessä toisten kanssa, mikä on tärkeä osa perusopetusta.

Kun oppilaat osallistuvat toiminnan suunnitteluun, kehittämiseen ja arviointiin, niin

 • se vahvistaa yhteistyötä ja vuorovaikutusta koko kouluyhteisössä
 • oppilaat saavat kokemuksia kuulluksi ja arvostetuksi tulemisesta
 • kannustetaan demokraattiseen vuoropuheluun ja osallistumiseen.
 • Oppilaskunnan ja sen toimielinten tehtävänä on edistää oppilaiden yhteistoimintaa, vaikutusmahdollisuuksia ja osallistumista. Jokaisessa lahtelaisessa ala- ja yläkoulussa on oppilaskunta, joka on aktiivisesti mukana kehittämässä koulun toimintakulttuuria. Sen kautta lasten ja nuorten ääni tulee paremmin kuuluviin.

  Kaikissa kouluissa valitaan lukuvuosittain  oppilaiden keskuudesta koulun oppilaskunnan hallitus, joka osallistuu lukuvuoden aikana yhteiseen koulun toiminnan suunnitteluun, toteuttamiseen ja arviointiin. Oppilaskuntatoimintaa ohjaa oppilaskunnan ohjaava opettaja.

  Lahden perusopetuksen oppilaskuntatoiminta (pdf).

  Lisätietoa

  Marianne Ripatti, oppilaiden oppilaskuntatoiminta, etunimi.sukunimi@edu.lahti.fi

 • Lahti on toteuttanut Suomen UNICEF ry:n Lapsiystävällinen kunta -mallia vuodesta 2014. Nykyinen nelivuotiskausi on hyväksytty vuosille 2018-2021.

  Lapsiystävällisen kunnan tulee edistää lasten ja nuorten yhdenvertaisia osallistumis- ja vaikuttamismahdollisuuksia. Lisäksi lapsilla tulee olla mahdollisuus kertoa, millaisessa kunnassa he tahtovat arkeansa elää.

  Perusopetuksessa lapsiystävällistä Lahtea edistäviä toimenpiteitä ovat mm.

  Lahden kaupunkistrategian kärkihankkeet:

  • Yrittäjyyskasvatus: Yrittäjyyskasvatussuunnitelman toteuttaminen ja osallistuminen yrityskylätoimintaan.
  • Lahti ympäristökaupunki
  • Lasten ja nuorten hyvinvointi: Lasten ja nuorten hyvinvointisuunnitelma (Linkki suunnitelmaan) pdf.versio
  • Lahti opiskelukaupunki
 • Nuorisovaltuusto ajaa nuorten asioita ja edustaa kaikkia lahtelaisia nuoria. Nohevien nuorten muodostama valtuusto toimii äänitorvena silloin, kun nuorten ääni on saatava kuuluviin.

  Nuorisovaltuusto koostuu lahtelaisista 13–18-vuotiaista nuorista, jotka ovat kiinnostuneita vaikuttamisesta ja haluavat harrastaa nuorisovaltuustotoimintaa. Jäsenet valitaan mukaan syksyisin pidettävässä avoimessa yleiskokouksessa.

Lisätietoa