Hyppää sisältöön

Lähisuhdeturvallisuuden teemaviikko 9.–15.5.2022: Väkivalta ei kuulu turvallisiin ihmissuhteisiin

Lahdessa järjestetään lähisuhdeturvallisuuden teemaviikko 9.–15.5.2022. Tarkoituksena on rohkaista puhumaan lähisuhdeväkivallasta ja kannustaa hakemaan siihen apua mahdollisimman varhain. Teemaviikon tapahtumia järjestetään pääkirjastolla.

– Lähisuhdeväkivaltaan liittyy paljon häpeää, syyllisyyttä, pelkoa, vaikenemista ja salailua. Se voi olla usein ylisukupolvista, kotoa opitut tavat siirtyvät omaan käytökseen. Ammattilaisten ei myöskään aina ole helppoa ottaa lähisuhdeväkivaltaa puheeksi, toteaa kaupungin ehkäisevän mielenterveys- ja päihdetyön koordinaattori Marja Mikola.

Kouluterveyskyselyn 2021 tulosten mukaan lahtelaisissa perheissä koettu fyysinen ja henkinen väkivalta on lisääntynyt. Lisäksi seksuaalisen häirinnän kokemukset ovat huolestuttavan yleisiä kaiken ikäisillä lahtelaisilla lapsilla ja nuorilla, erityisesti tytöillä. Mikolan mukaan tähän ilmiöön puututaan myös juuri ilmestyneessä sosiaali- ja terveysministeriön Lanzaroten sopimuksen toimeenpanosuunnitelmassa, jonka tarkoituksena on ehkäistä ja torjua kaikkea lapsiin kohdistuvaa seksuaalista häirintää, houkuttelua ja seksuaaliväkivaltaa, suojata lapsiuhrien asemaa sekä edistää kansallista ja kansainvälistä yhteistyötä lasten suojelemiseksi.

Lahdessa syksyllä 2020 toteutettuun hyvinvointi- ja turvallisuuskyselyyn vastasi 940 lahtelaista ja heistä 1 % ilmoitti joutuneensa pari- tai lähisuhdeväkivallan uhriksi. Seksuaalista väkivaltaa tai ahdistelua oli kokenut 2,3 %.

Lahden ensi ja turvakoti ry:n väkivaltatyöntekijä, verkostokoordinaattori Heli Lehtinen toteaa, että turvallisuus ja turvallisuudentunne ovat tärkeä osa hyvinvointia.
– Turvallisuuden tunteeseen vaikuttaa se, miten arvostamme itseämme ja toisiamme, miten huomioimme muut ja ratkaisemme erimielisyyksiä. Lähisuhdeväkivaltaa ehkäistään vaikuttamalla asenteisiin, lisäämällä turvataitoja ja varmistamalla varhaisen tuen saaminen.

Ehkäisevä työ kuuluu kaikille

Lähisuhdeväkivalta, päihteidenkäyttö, ongelmapelaaminen ja mielenterveysongelmat esiintyvät usein samanaikaisina tai peräkkäisinä ilmiöinä ihmisen elämässä.

Ehkäisevän työn seutukoordinaattori Susanna Leimio kannustaa tutustumaan Ehkäisevä työ kuuluu kaikille –webinaaritallenteeseen, jossa kokemusasiantuntijat ja alueen ammattilaiset kertovat, miksi ehkäisevää työtä pitää tehdä ja miten sitä arjessa tehdään. Webinaaritallenne löytyy Päijät-Soten YouTube-kanavalta.

Teemaviikon tapahtumia pääkirjastolla

  • Tiistaina 10.5. klo 17–19.30 Sanojen suojassa – kirjoituspaja suhteissa säikähtäneille
  • Keskiviikkona 11.5. klo 14–18 Pop-up -tapahtuma Lupa kysyä lähisuhdeväkivallasta, jossa voi tavata lähisuhdeturvallisuuden parissa työtä tekeviä tahoja: Lahden ensi ja turvakoti ry:n Avoväkivaltatyö, Turvakoti, Aggredi sekä Lahden seudun kriisikeskus, Kiusaamisasioiden tuki- ja neuvontakeskus Valopilkku, Miessakit, Lahden seurakunta, Poliisi ja sovittelutoiminta.

Teemaviikon tapahtumat ovat maksuttomia. Viikolla järjestetään myös lähisuhdeturvallisuuteen ja lähisuhdeväkivaltaan liittyvä some-kampanja.

Reilut 150 päijäthämäläistä ammattilaista osallistuu teemaviikolla koulutukseen, jossa myös rohkaistaan ottamaan lähisuhdeväkivalta puheeksi, tutustutaan turvallisuutta edistävään palvelupolkuun sekä kuullaan paikallisia lähisuhdeväkivaltatyöntekijöitä.

Teemaviikon ja koulutuksen järjestävät Lahden kaupunki, Lahden ensi- ja turvakoti ry ja Päijät-Soten Sosiaalialan osaamiskeskus Verso.

Teemaviikon ohjelmaan sekä Lahden alueen palveluihin, perhe- ja lähisuhdeväkivalta-aiheeseen ja muuhun materiaaliin voi tutustua kaupungin lahti.fi -verkkosivuilla Arjen ja lähisuhteiden turvallisuus.

Lisätietoa

Lahden kaupunki
Osallisuus ja hyvinvointi
Marja Mikola, Ehkäisevän mielenterveys- ja päihdetyön koordinaattori, p. 044 482 6378
marja.mikola@lahti.fi

Lahden ensi- ja turvakoti ry
Väkivaltatyön avopalvelut
Heli Lehtinen, Väkivaltatyöntekijä, Verkostokoordinaattori, p.044 345 4792
heli.lehtinen@letk.fi

Sosiaalialan osaamiskeskus Verso -liikelaitos
Päijät-Hämeen hyvinvointikuntayhtymä
Susanna Leimio, Päijät-Hämeen ehkäisevän työn seutukoordinaattori, p. 044 729 7984
susanna.leimio@phhyky.fi

Ehkäisevä työ kuuluu kaikille -webinaarin tallenne Päijät-Soten YouTube-kanavalla: https://youtu.be/xieL52qQd1c

Teemaviikon tarkempi ohjelma: Arjen ja lähisuhteiden turvallisuus – Lahti