Hyppää sisältöön

Arjen ja lähisuhteiden turvallisuus

Arjen turvallisuus ulottuu lähes kaikille elämän osa-alueille ja se koetaan eri tavalla eri elämän vaiheissa. Turvallisuudentunteeseen vaikuttavat muun muassa ikä, terveydentila, asuinalue, perhesuhteet, taloudellinen tilanne ja liikkumisen turvallisuus. Kotia lähellä olevan ympäristön turvallisuus eri vuorokauden aikana vaikuttaa myös kokemukseemme.

Asukkaiden ja elinympäristön turvallisuuden edistäminen on yksi kunnan tehtävistä. Voimme myös vaikuttaa omilla valinnoillamme siihen, kuinka turvallinen arkemme on meille itsellemme ja lähipiirillemme.

 • Lähisuhteiden tulisi olla turvallisia

  Turvallisuus on jokaisen ihmisen perusoikeus ja hyvinvoinnin perusta. Haluamme ilmaista itseämme vapaasti ja tulla kuulluksi omassa kodissamme sekä tuntea kodin turvapaikaksemme. Haluamme myös tuntea olevamme tasavertaisia ja rakastettuja omassa parisuhteessamme ja perheessämme. Pelko, ahdistus, kipu ja väkivalta eivät kuulu turvallisiin lähisuhteisiin.

  Lähisuhde- tai perheväkivalta

  Lähisuhde- tai perheväkivallasta puhutaan silloin, kun väkivallan tekijä on nykyinen tai entinen kumppani, vanhempi, lapsi, muu lähisukulainen tai läheinen. Tyypillisesti uhrin koko lähipiiri altistuu väkivallan vaikutuksille.

  Väkivalta ilmenee ihmissuhteissa eri tavoin riippuen osallisten elämäntilanteesta, iästä ja ajattelutavoista. Joskus väkivalta alkaa niin hienovaraisena, että sitä on vaikea tunnistaa väkivallaksi. Väkivalta voi alkaa esimerkiksi nimittelynä, taloudellisena rajoittamisena tai ihmissuhteista eristämisenä.

  Väkivallan kierre on tärkeää katkaista ajoissa, ettei se pääse pitkittymään tai kehittymään vakavammaksi. Vähäistäkään väkivaltaa ei tarvitse hyväksyä tai sietää. Jos joudut kotonasi, parisuhteessasi tai läheisesi seurassa pelkäämään tai olemaan varuillasi, ihmissuhteesi ei ole sellainen kuin sen pitäisi olla. Mitä nopeammin uskallat kertoa kokemuksistasi, sitä nopeammin tilanne voi alkaa parantua.

  (Lähde www.nollalinja.fi )

   

  Testaa

  Tiedätkö, mitä on lähisuhdeväkivalta

  Onko suhteessani väkivaltaa?

  Olenko väkivaltainen?

 • Asuinympäristön turvallisuus on yksi keskeinen osatekijä turvallisen arjen rakentamisessa. Se koostuu monesta eri tekijästä: terveysturvallisista ja esteettömistä asuinrakennuksista, esteettömästä kaupunkitilasta, riittävästä valaistuksesta tai esimerkisksi hyvin toteutetusta liukkauden torjunnasta.

  Kadunpito ja valaistus

  Kadunpidon internetsivuilta löydät ajankohtaista tietoa kunnossapitotilanteesta sekä ajantasaiset yhteystiedot esimerkiksi vikailmoitusten tekemiselle. Palautetta voit antaa myös kaupungin palautepalvelun kautta.

  Ota käyttöön liukkausvaroitukset

  Ottamalla käyttöön sinulle ilmaiset liukkausvaroitukset saat valitsemaasi aikaan tekstiviestivaroituksen yön aikana syntyneestä liukkaudesta.

  Lähetä tekstiviesti numeroon 16130 siitä puhelimesta, johon haluat varoituksen tulevan:

  1. kirjoita alkuun sanat varoitus lahti
  2. kirjoita loppuun joko heti67, 8 tai 9 sen mukaan haluatko varoituksen yöllä syntyneestä liukkaudesta heti kun varoitus on annettu, klo 6, klo 7, klo 8 vai klo 9 (viikonloppuisin tuntia myöhemmin)
  3. Jos esimerkiksi haluat yöllä syntyneestä liukkaudesta varoituksen aamulla klo 7, lähetät tekstiviestin: varoitus lahti 7

  Ilmoittautumisesi pysyy voimassa tulevinakin talvikausina. Mikäli haluat poistua palvelusta, lähetä numeroon 16130 tekstiviesti: varoitus sulje

  Ympäristöterveys

  Kunnan tehtävä on huolehtia siitä, että ympäristöterveydenhuollon lainsäädäntöä noudatetaan kunnan alueella. Ympäristöterveyden nettisivuilta löydät lisätietoja tehtäväkentästä sekä siihen liittyvät lomakkeet samasta paikasta. Asumisterveyteen liittyvä haitta, kuten epäpuhdas sisäilma voi aiheuttaa merkittävää terveyshaittaa. Tutustu aiheeseen asumisterveyden –sivuilla, jota kautta löydät myös tietoa, miten menetellä, jos epäilet terveyshaittaa asunnossasi.

  Esteettömyys- ja hissiavustukset

  Esteettömyyden parantamiseen on tarjolla useita eri avustuksia niin kotitalouksille kuin asunto-osakeyhtiölle. Tutustu esteettömyys- ja hissiavustuksiin asumisen nettisivuilta.

  Asumiseen liittyviä huolia?

  Lahden kaupungin asumisneuvojat auttavat asumiseen ja talouteen liittyvissä haasteissa, esimerkiksi silloin, jos sinulla on kertynyt vuokravelkaa tai sinua uhkaa häätö. Lisäksi asumisneuvojat auttavat asunnon hakuun liittyvissä asioissa. Tutustu asumisneuvontaan asumisneuvonnan nettisivuilla.

 • Tapaturmien ehkäisy

  Voit ehkäistä koti- ja vapaa-ajan tapaturmia kiireettömyydellä, huolellisuudella ja turvallisuusnäkökulmien huomioimisella kaikissa vapaa-ajan toiminnoissasi. Pienillä teoilla voit myös parantaa kotisi turvallisuutta.

  Suurin osa koti- ja vapaa-ajan tapaturmista on kaatumisia tai matalalta putoamisia. Kaatumisia sattuu kaiken ikäisille, mutta kaatumisen riski sekä seurauksien vakavuus kasvavat iän mukana.

  Luotettavaa tietoa kotitapaturmien ehkäisemisestä löydät kotitapaturmat.fi sivustolta.

Yhteystiedot