Hyppää sisältöön

Lahti on selvittänyt tärkeimpiä liikennemelun torjuntakohteita tuleville vuosille

Lahden kaupungin tavoitteena on vähentää melulle altistuvien asukkaiden määrää, alentaa melutasoja koulujen ja päiväkotien kohdalla sekä säilyttää suhteellisen hiljaisia alueita.

Melu määritellään epämiellyttäväksi, häiritseväksi tai muuten ihmisen terveydelle tai hyvinvoinnille haitalliseksi ääneksi. Ympäristömelun terveysvaikutuksia lahtelaisiin on arvioitu (Ramboll 2018) EU-direktiivin mukaisen ympäristömeluselvityksen pohjalta. Tutkimuksen mukaan liikennemelu aiheuttaa Lahdessa suuria unihäiriöitä 4 300 ihmiselle ja suurta kiusaantuneisuutta 7 000 ihmiselle.

Kaupunki on laatinut luonnoksen meluntorjunnan toimintasuunnitelmasta vuosille 2024–2028, jossa on esitetty toimenpiteitä etupäässä katuliikenteen meluhaittojen torjumiseksi. Toimintasuunnitelmassa on lueteltu tärkeimpiä meluntorjuntakohteita sekä erilaisia keinoja vaikuttaa liikennemeluun ja sen häiritsevyyteen. Liikennemeluun voidaan vaikuttaa monilla kaupunkisuunnittelun keinoilla. Meluntorjunnan toimintasuunnitelma perustuu EU:n ympäristömeludirektiiviin ja ympäristönsuojelulakiin, ja se päivitetään viiden vuoden välein Lahden kaupungin meluselvityksen perusteella.

Kaupunkilaisilla on mahdollisuus esittää mielipiteensä suunnitelmaluonnoksesta 31.5.2024 saakka.

Lisätietoja suunnitelmaluonnoksesta antaa ympäristönsuojelutarkastajatarkastaja Johanna Saarola, p. 050 5594085 ja asemakaava-arkkitehti Markus Lehmuskoski, p. 050 3985113, etunimi.sukunimi@lahti.fi.

Lahden meluntorjunnan toimintasuunnitelmaluonnos