Hyppää sisältöön

Lahti perustaa seitsemän uutta luonnonsuojelualuetta

Alueet ovat luonnon monimuotoisuuden kannalta merkittäviä. Niissä on tunnistettu uhanalaisia kasvi- ja eläinlajeja sekä luontotyyppejä. Uudet suojelualueet turvaavat myös ihmisten viihtyvyydelle tärkeiden luontoalueiden säilymistä.
Nainen tarkkailee syksyistä metsää metsäsillankaiteella istuen

Kaupunginvaltuusto päätti uusien suojelualueiden perustamisesta 13.11.2023.

Lahden kaupungin ympäristöohjelman tavoitteena on, että rauhoitettujen alueiden osuus kaupungin kokonaispinta-alasta on viisi prosenttia. Uusien suojelualueiden perustaminen edistää tavoitteen saavuttamista, kun suojeluprosentti kasvaa nyt yli kahteen.

Seitsemän uuden luonnonsuojelualueen yhteenlaskettu pinta-ala on noin sata hehtaaria, mistä 44 hehtaaria sijaitsee Hollolan puolella Kintterönsuolla ja Hakalaukunsuolla.

Uudet luonnonsuojelualueet:

  • Haapalanmäki, Mukkulan saaret ja Ritamäen luonnonsuojelualueen laajennus Mukkulassa
  • Komolankallio Okeroisissa
  • Sietikka Koiskalassa
  • Villähteen lehto Suppalassa
  • Kintterönsuo ja Hakalaukunsuo Lahden ja Hollolan yhteisalueella.

Luonnonsuojelualueiden perustaminen liittyy Lahden yleiskaavan 2030 (Y-203) valmistelutyöhön, missä on kartoitettu mahdollisia luonnonsuojelukohteita kaupungin omistamilta alueilta. Päätöksentekoon on tulossa luonnonsuojeluohjelma, jossa kaupungin mailla olevat luonnonsuojelullisesti merkittävät alueet on esitelty.

Kintterönsuon ja Hakalaukunsuon suojelualuetta on valmisteltu omana kokonaisuutena yhdessä Hollolan kunnan ja Hämeen ELY-keskuksen kanssa. Perustettava alue hyväksytään METSO-metsiensuojeluohjelmaan, ja suojelusta maksetaan korvaus Lahden kaupungille, joka on alueen hallinnoija.

Luonnonsuojeluohjelma on tarkoitus viedä ensi vuonna kaupunginvaltuustoon hyväksyttäväksi.