Hyppää sisältöön

Luonnonsuojelu

Luonnonsuojelualueet

Lahden luonnonsuojelualueet muodostavat kokonaisuutena monimuotoisen aluevalikoiman. Mukana ovat niin suot, kankaat kuin kosteikotkin kasveineen ja eläimineen.

Luonnonsuojelualueet edesauttavat luonnon erityispiirteiden säilymistä ja monimuotoisuutta. Luonnon suojelu ei ole yksin luonnon säästämistä, vaan myös ihmisen hyvinvoinnin ja elinmahdollisuuksien turvaamista.

Lahdessa on nykyisin 14 luonnonsuojelulain perusteella rauhoitettua aluetta, joiden yhteinen pinta-ala on 1000 ha ja ne kattavat noin 2 % kaupungin pinta-alasta. Rauhoitetut alueet edustavat lahtelaista suoluontoa, kosteikkoja ja metsäluontoa.

Lahden kaupunginvaltuusto päätti 14.11.2023 uusien luonnonsuojelualueiden perustamisesta. Lue uutinen: Lahti perustaa seitsemän uutta luonnonsuojelualuetta

Luonnonmuistomerkit

Luonnonsuojelulain nojalla kaupunki voi rauhoittaa puun, puuryhmän, siirtolohkareen tai muun niitä vastaavan luonnonmuodostuman, jota sen kauneuden, harvinaisuuden, maisemallisen merkityksen, tieteellisen arvon tai muun vastaavan syyn vuoksi on aihetta erityisesti suojella.

Lahden seudun luonto