Hyppää sisältöön

Lahti toteuttaa 33 osallistuvan budjetoinnin asukasideaa

Osallistuvan budjetoinnin äänestyksen perusteella toteutetaan reilusti suurempi määrä asukasideoita kuin viime vuonna, yhteensä 33 hanketta. Hankkeisiin varattu raha on 200 000 euroa.
Linnaistensuo
Linnaistensuo

Osallistuvan budjetoinnin asukasäänestys järjestettiin 1.-19.12.2021 kaupungin verkkosivuilla, Palvelutorilla ja lähikirjastoissa. 4691 lahtelaista eli noin 3,9 % asukkaista antoi äänensä asukkaiden ehdottamille ideoille. Lasten ja nuorten äänestäjien osuus kasvoi, sillä yli 1400 alle 30-vuotiaista äänesti ideoita toteutukseen. Äänestyksessä ideat oli jaettu itäiselle, eteläiselle, pohjoiselle alueelle ja keskustan alueelle sekä koko kaupunkia koskeviin hankkeisiin. Jokaisella alueella sai äänestää hankkeita enintään 40 000 euron edestä eli yhteensä 200 000 eurolla.

Kaikkein eniten ääniä sai 1358 ääntä kerännyt idea Työtä nuorille – Lahti siistiksi (8000 €). Idea toteutetaan Nuorten työ- ja valmennuspalveluissa, jossa 17–29-vuotiaat nuoret kartoittavat ja siistivät Lahden ympäristöä roskista, vieraslajeista tai metsien kalustojätteestä. Rahat käytetään muun muassa Lahden alueen työkohteiden kartoittamisen kulukorvauksiin sekä nuorten hyvinvointia tukeviin ja sosiaalista vahvistumista lisääviin koulutuksiin Nuorten työ- ja valmennuspalveluissa.

Eteläisen alueen ideoista suosituin oli Kepparirata Launeen perhepuistoon (1000 €). Kepparirataa äänesti 918 lahtelaista ja sen toteutuksesta vastaa kaupunkitekniikka yhteistyössä yhteistyökumppanin kanssa.

Itäisen alueen ääniharava oli Linnaistensuon luontopolun selvitys (4000 €), jota äänesti 1048 asukasta. Ympäristöpalvelujen vastuulla olevassa hankkeessa selvitetään mahdollisuutta jatkaa Linnaistensuon luontopolkua rengasreitiksi.

Pohjoisen alueen voittajaksi nousi 945 ääntä kerännyt Mato-onkien lainauspiste Ankkuriin (2000 €), jonka toteuttaa ympäristöpalvelut ja kaupunkitekniikka yhteistyössä yhdistystoimijan kanssa.

Keskustan suosikki-idea oli jo viime vuodesta tuttu Vartioitu pyöräparkki torille (5000 €), joka keräsi 1066 ääntä. Pyöräparkista on vastuussa kaupunkitekniikka sekä kaupunkisuunnittelu ja se toteutetaan yhteistyössä yhdistystoimijan kanssa.

Toteutettavien ideoiden valinnassa on kunnioitettu äänestystulosta. Jos äänestyksessä menestyneen idean budjetti on ylittänyt jäljellä olevan alueellisen kokonaisbudjetin, on valittu seuraavaksi eniten ääniä saanut idea, joka voidaan toteuttaa määrärahojen puitteissa. Esimerkiksi eteläisellä alueella kolmanneksi eniten ääniä saanutta frisbeegolfrataa ei voida toteuttaa, koska sen kustannukset (40 000 €) eivät mahtuneet jäljellä olevaan budjettiin.

 

Miten äänestettävät ideat valikoituivat?

Kaupunki sai asukkailta hyviä ja hauskoja ideoita kaupungin kehittämiseksi. Kaupungin vastuuyksiköt arvioivat kaikki asukasideat ja toteutusmahdollisuudet lokakuussa. Asiantuntijat arvioivat saapuneet ehdotukset seuraavin kriteerein:

  • idean tulee olla lainmukainen
  • idea tulee olla kaupungin toimivallassa ja toteutettavissa vuonna 2022
  • idea liittyy teemoihin: hyvinvointi, yhteisöllisyys, ympäristö tai lapset ja nuoret
  • idean kustannukset suhteessa käytettävissä olevaan määrärahaan alueilla
  • idea on kaupungin ylläpidettävissä jatkossa, eikä ei edellytä esim. kestämättömiä ylläpitokustannuksia tai pysyvän henkilökunnan palkkaamista
  • idea on epäkaupallinen, syrjimätön ja yhdenvertaisuutta edistävä

Ne ideat, jotka eivät edenneet äänestykseen, eivät olleet kriteerien mukaisia, olivat jo kaupungin suunnitelmissa toteuttaa tai toteutus olisi vaatinut pidempiaikaista selvitystyötä. Lisäksi joitakin hyviä ideoita ei edennyt äänestykseen, sillä niiden toteuttaminen olisi mahdotonta. Esimerkiksi keskustaan ehdotettiin useissa ideoissa koirapuistoa, mutta sille ei löydy tällä hetkellä paikkaa. Lähes kaksikymmentä asukasta toivoi myös Karistoon koirapuistoa, mutta sen toteuttaminen ei olisi mahdollista 40 000 eurolla.

Äänestyksen aikana asiantuntijat ovat saaneet lisätietoja muun muassa yhteistyökumppaneilta sekä tarkempia tietoja kaupungin toimintamahdollisuuksista tai luonnonarvoista. Tiedot ovat saattaneet vaikuttaa kielteisesti idean toteutusmahdollisuuksiin. Esimerkiksi Maisemakuntopolku Kymijärvelle -ideaa ei voida äänimäärästä huolimatta toteuttaa alueella on niin paljon yksityistä maanomistusta. Äänestyksen jälkeen muutamien hankkeiden määräraha-arvioita on täsmennetty äänestystulosta kunnioittaen.

Hyvinvoinnin ja vapaa-ajan lautakunta päätti toteutettavista hankkeista ja määrärahoista kokouksessaan 27.1. § 6. Katso kaikki toteutettavat ideat ja äänimäärät verkkosivuilta www.lahti.fi/osbu.  

 

Lahden osallistuva budjetointi

Yhteystiedot