Hyppää sisältöön

Osallistuva budjetointi

Ideoi, kehitä, äänestä – tule mukaan kehittämään yhteistä Lahtea!

Lahden osallistuva budjetointi eli osbu on jälleen käynnissä. Yhteistä kaupunkia kehitetään asukkaiden kanssa kolmessa eri vaiheessa syksyn 2021 aikana.  Kaupunkilaiset päättävät, kaupunki toteuttaa.

Aikataulu

 1. Ideointivaihe 23.8.-17.9.2021
 2. Yhteiskehittämisvaihe 8.11. – 30.11.2021
 3. Äänestysvaihe 1.12. – 19.12.2021

Lapset ja nuoret uutena teemana

Asukkaat voivat ehdottaa kaupungin toteutettavaksi ideoita eri teemoilla. Vuonna 2021-2022 osallistuvan budjetoinnin teemat ovat yhteisöllisyys, ympäristö, hyvinvointi sekä lapset ja nuoret. Osbulla halutaan tavoittaa entistä enemmän lapsia ja nuoria sekä saada koulut ja oppilaitokset mukaan ideoimaan ja äänestämään.

200 000 euron budjetti

Ideoiden toteuttamiseen vuonna 2022 on varattu yhteensä  200 000 euroa. Määrärahat jakautuvat viiteen yhtä suureen osaan: pohjoiselle, eteläiselle, itäiselle ja keskustan alueelle sekä koko kaupunkia koskeviin hankkeisiin. Tutustu osallistuvan budjetoinnin aluejakoon.

Ideointivaihe

Ideointivaiheessa 23.8.-17.9.2021 kaikenikäiset lahtelaiset voivat ehdottaa ideoita Lahden kaupungille.

Ehdotuksia voi esittää mille tahansa kaupunkialueelle. Ehdotuksen tulee liittyä johonkin neljästä teemasta ja idean tulee olla kaupungin toteutettavissa. Kaupungilla on lupa kehittää ja muokata ehdotuksia.

Kaikkien idean jättäneiden kesken arvotaan kaksi 50 euron arvoista lahjakorttia kaupungin kulttuuripalveluihin.

Ennen kuin jätät ideasi, pohdi seuraavia asioita:

 • onko ideasi kaupungin toimivaltaan kuuluva? Esimerkiksi uusi sali Finnkinoon, terveyskioski Trioon tai pyörätien kunnostaminen valtion hallinnoimille tieosuuksille eivät kuulu kaupungin toimivaltaan.
 • onko ideasi budjetin mukainen ( enintään 40 000 €/alue)?
 • onko ideasi yhden tai useamman teeman mukainen: ympäristö, yhteisöllisyys, hyvinvointi, lapset ja nuoret?
 • mille kaupungin palvelualueelle idea voisi kuulua?
 • mihin ideasi sijoittuu alueellisesti?

Mitä ideoille tapahtuu ideointivaiheen jälkeen?

Kaupungin asiantuntijat arvioivat saapuneet ideat lokakuun aikana. Ideoita arvioidaan seuraavilla kriteereillä:

 • idean tulee olla lainmukainen
 • idean tulee olla kaupungin toimivallassa
 • idea liittyy hyvinvointiin, yhteisöllisyyteen, ympäristöön tai lapsiin ja nuoriin
 • idean kustannukset mahtuvat budjettiin (40 000 euroa / alue)
 • idea on kaupungin ylläpidettävissä jatkossa; ei edellytä esim. pysyvän henkilökunnan palkkaamista
 • idea on epäkaupallinen
 • idea on syrjimätön ja yhdenvertaisuutta edistävä

Kehittämisvaihe

Osa ideoista valitaan yhteiskehittämisvaiheeseen, jossa kaupunkilaiset ja kaupungin asiantuntijat työstävät yhdessä ideoista suunnitelmia. Yhteiskehittäminen tapahtuu kaikille avoimissa työpajoissa tai verkossa marraskuun aikana. Työpajoista tiedotetaan kaupungin verkkosivuilla ja sosiaalisessa mediassa. Ideat voivat edetä äänestysvaiheeseen myös suoraan ideointivaiheesta.

Äänestysvaihe

Kaikki lahtelaiset voivat äänestää ideoita 1.-19.12. Äänestää voi verkkosivuilla lahti.fi/osbu, Kauppakeskus Trion Palvelutorilla sekä kirjastoissa. Kaupunki toteuttaa äänestyksessä menestyneet ideat vuoden 2022 aikana.

 • Vuoden 2020 kierroksen toteutettavat asukasideat

  Pohjoinen alue

  Frisbeegolfrata Ahtialaan
  25 000 €
  624 ääntä
  Vihertoimi etsii sopivimman sijainnin. Suunniteltu toteutusaika syyskuu 2021. Toteutuksesta vastaa vihertoimi.

  Itäinen alue

  Kauppatorin elävöittäminen
  6 000 €
  852 ääntä
  Lahden kauppatoria elävöittämään on toteutettu digitaalinen kello- ja lämpötilanäyttö torirakennuksen katolle. Torikello on keskustassa asuvien lahtelaisten idea ja ensimmäisiä toteutettuja osallistuvan budjetoinnin hankkeita.
  Asu­ka­si­dea­na to­teu­tet­tu to­ri­kel­lo käyn­nis­tyi juh­la­me­noin uudenvuoden aattona 2020.

  Toteutus jatkuu keväällä 2021, kun toriparkin sisäänkäyntien julkisivua elävöitetään muun muassa kasveilla ja taiteella. Torin pohjoispuolen rakennuksiin toteutetaan julistenäyttely toukokuussa 2021, jonka julisteiden valitsemaan osallistui yli tuhat lahtelaista äänestämällä. Toimenpiteiden toteutuksesta vastaa kunnallistekniikka ja maankäyttö, tori-isäntä sekä Lahden Pysäköinti.
  Lue torin julisteista

  Vartioitu pyöräparkki
  3 000 €
  751 ääntä
  Perustetaan vartioitu pyöräparkki Lahden kauppatorille. Vartioinnista vastaa Inspis ry. Pyöräparkin yhteydessä on myös kevyt huoltopiste, jossa voi esimerkiksi täyttää renkaat ja öljytä ketjut. Pyöräparkki on avoinna ma-pe klo 14-19 heinä-elokuussa 2021.  Toteutuksesta vastaa Kunnallistekniikka.

  Katutaidetta keskustaan
  5 000 €
  678 ääntä
  Tuodaan kaupunkiin lisää väriä, viihtyisyyttä ja hyvää mieltä taiteen avulla. Toteutuksessa otetaan huomioon ekologiset arvot, kestävyys ja kierrätysmateriaalit. Otetaan toteutukseen mukaan kaiken ikäiset lahtelaiset, yhdistykset ja järjestöt. Katutaide voidaan tuottaa myös yhteisöllisessä tapahtumassa. Suunniteltu toteutusaika: 2020-2021. Toteutuksesta vastaa kunnallistekniikka.

  Kukkia keskustaan
  5 000 €
  602 ääntä
  Istutetaan lisää kukkivaa kasvillisuutta kaikissa muodoissa keskustan alueelle, muun muassa Rantakartanon alueelle. Suunniteltu toteutusaika kesä 2021. Toteutuksesta vastaa vihertoimi.

  Ruoka-avun jakelupiste Nastolan alueelle
  6 000 €
  432 ääntä
  Nastolassa toimii ruoka-apu, joka ottaa vastaan kaupan ja teollisuuden hävikkiruokaa ja jakaa sen seura­kuntien, yhdistysten ja jakelu­tahojen pisteisiin. Osa avusta toimitetaan suoraan vastaanot­tajille. Ruoka-apu sai osallistuvan budjetoinnin kehittämisrahaa hävikkiruoan jakamiseen aiempaa useammas­ta paikasta. Osallistuvan budjetoinnin raha käytetään pääosin kuljetus­kustannuksiin. Samalla kehite­tään jakeluketjua, jossa nyt jo ahertaa n. 40 vapaaehtoista. Mallissa kohtaa kaksi tärkeää asiaa: hävikkiruoan hyödyntä­minen ja avuntarve. Lahden kaupungin osalta toteutuksesta vastaa osallisuus ja hyvinvointipalvelut.

  Eteläinen alue

  Porvoonjoen luontopolun kehittäminen
  10 000€
  741 ääntä
  Porvoonjoen luontopolun kunnostaminen. Suunniteltu toteutusaika loppukesä ja syksy 2021. Toteutuksesta vastaa vihertoimi.

  Sopenkorven Kesannon kehittäminen
  10 000 €
  686 ääntä
  Sopenkorven Kesantoa halutaan kehittää kaupunkilaisten monipuolisena tapahtuma-areenana. Osbu-rahalla Kesannolle on jo saatu parempi valaistus, penkkejä ja muita ulkokalusteita. Tavarat ovat olleet kierrätyshenkisesti muusta käytöstä poistettuja mutta ehjiä ja toimivia. Rahaa on myös käytetty vessoihin ja lautatavaraan, josta Kesannon vapaaehtoiset ovat rakentaneet katsomotasoja ja lavan.

  Wibit-rata maauimalaan
  5 000 €
  405 ääntä
  Ostetaan Wibit-temppurata maauimalaan kesällä 2021. Kelluva temppurata muodostuu liukumäistä, kiipeilystä ja erilaisista esteistä. Turvallisesti pehmeistä elementeistä rakennettu rata on tarkoitettu niin lapsille kuin aikuisillekin. Wibit-rata toteutettiin maauimalassa 5.7.–9.7. ja 19.7.–23.7.2021. . Toteutuksesta vastaa liikuntapalvelut.

  Wibit tuo toivottuja esteitä maauimalaan.

  Koko kaupunki

  Kirsikkapuisto Lahteen
  25 000 €
  1095 ääntä

  Puiston paikaksi valikoitui muutaman vaihtoehdon joukosta Ilinanpuisto ja Ruopanpuisto Keskuspuiston länsipuolella Kullankukkulan rinteessä. Puistoon on istutettu yli 50 kirsikkapuun taimea, joista 25 on tullut aimmin lahjoituksina. Toteutuksesta vastaa vihertoimi.
  Lah­te­lais­ten toi­vo­ma kir­sik­ka­puis­to Lau­neel­le 
  Suunnitelmat ovat nähtävillä ja kommentoitavissa 25.2.-10.3.2021

  Sivulla käytetyt kuvat ovat kuvituskuvia, eivätkä ne vastaa lopullista toteutusta.

  100 000 euron budjetti

  Vuoden 2020 ideoiden toteuttamiseen varattiin yhteensä 100 000 euroa. Määrärahat jakautuivat pohjoiselle, eteläiselle ja itäiselle alueelle sekä koko kaupunkia koskeviin hankkeisiin. Kullekin alueelle oli käytettävissä 25 000 euroa.

  Ideoiden toteuttaminen

  Kaupunki huolehtii asukasideoiden toteutuksesta vuoden 2021 loppuun mennessä.

  Aluejako kartalla

Osallistuvaa budjetointia Lahdessa koordinoivat

Hankekummit ja osbukoutsit apuna osallistuvassa budjetoinnissa

Osbun toteuttamista tukee kaupungin työntekijöistä nimetyt viisi osbukoutsia ja 12 hankekummia, jotka ovat vapaaehtoisia asukkaita. Osbukoutsit auttavat oman palvelualueensa yksiköitä ideoiden käsittelyssä ja arvioinnissa sekä osallistuvat yhteiskehittämiseen. Hankekummit tukevat tiedottamista ja ovat mukana asukastilaisuuksissa.

 • Esko Sutela, esko.sutela@gmail.com, p. 045 357 1150

  Lassi Ojala, lassi.ojala@tutkimukset.fi, p. 050 069 4144

  Hanna Kopra, hanna.kopra@gmail.com, p. 040 837 7007

  Dia Abu Abbas, dia.abuabbas@gmail.com, p. 045 118 855

 • Merja Koskipalo-Halinen, merja.koskipalo-halinen@phnet.fi

  Satu Vähäkallio, satu.vahakallio@gmail.com

 • Matias Päivä, matias.paiva2003@gmail.com, p. 044 273 2738

 • Siiri Kankainen, siiri.kankainen@gmail.com, p. 044 988 3870

  Marko Hélin, aluekumminastola@gmail.com, p. 040 709 4800

 • Pentti Sjöblom, pena.sjoblom@gmail.com

  Ville-Veikko Vesala, akvillevesala@gmail.com