Hyppää sisältöön

Lokkien muutto on käynnissä  

Lokit ovat palaamassa muuttomatkaltaan Suomeen ja asettuvat pesimäalueilleen lisääntymään. Kaikkien lintujen pesintä on luonnonsuojelulain ja EU:n lintudirektiivin nojalla suojattua. Lintujen pesät ovat rauhoitettuja, eikä pesintää saa häiritä. Häirintäkielto koskee kaikkea toimintaa, joka voi häiritä pesintää, vaikka tarkoituksena ei olisikaan pesinnän häiritseminen.

Lokkien aiheuttamien haittojen ehkäiseminen Vesijärven sataman alueella

Lokkien aiheuttamien haittojen vähentämisessä erityisen tärkeää on pitää huoli siitä, että lokit eivät saa ravintoa alueelta. Kaupunki huolehtii omien alueidensa kunnossa- ja puhtaanapidosta, mutta jokainen voi vaikuttaa omalta osaltaan alueen viihtyisyyteen noudattamalla lintujen ruokintakieltoa ja huolehtimalla yleisestä siisteydestä viemällä roskat roska-astioihin. Alueella toimivat elintarvikealan yritykset huolehtivat omien tilojensa puhtaanapidosta. Ympäristöterveys voi neuvoa yrityksiä mm. elintarviketurvallisuuden, hygienian ja jätehuollon osalta.

Vesijärven sataman aallonmurtaja on rauhoitettujen naurulokkien vakiintunut pesäpaikka

Kaupunki on selvittänyt erilaisia vaihtoehtoja lokkien aiheuttamien haittojen vähentämiseksi. Rauhoitettuna lintulajina naurulokkien häätäminen tarvitsee ELY-keskukselta poikkeusluvan, jonka saaminen vaatii näyttöä lintujen aiheuttamista haitoista.

Kaupunki on aiemmin istuttanut aallonmurtajalle matalakasvuisia puita tarkoituksena estää pesiminen, sillä kasvien istuttaminen ei vaatinut korkeimman hallinto-oikeuden ratkaisun mukaan erityslupaa. Vaikutus ei ollut haluttu. Jatkoselvityksenä Valtteri Visakorpi teki vuonna 2017 kaupungille opinnäytetyön lokkeihin liittyvistä ongelmista ja niiden vähentämisestä. Työn pohjalta tehtyjen johtopäätösten perusteella alueen pitäminen ennallaan ja haittojen minimointi siisteyttä ylläpitämällä todettiin parhaimmiksi hallintakeinoiksi. Lokkien häirintä melu- ja kuvapelotteilla todettiin selvityksen perusteella tehottamaksi ja kalliiksi ratkaisuksi.

Lokkien pesintä talojen katoilla

Mikäli lokkien pesiminen halutaan estää talojen katoilla se pitää tehdä luonnonsuojelulakia noudattaen ennen pesien rakentamisen alkua häirinnän tai erilaisten rakenteiden ja pelotteiden avulla. Mikäli pesintä käynnistyy toimenpiteistä huolimatta, ei pesintää saa häiritä. Toimenpiteet ovat taloyhtiöiden vastuulla.

Lintuinfluenssaan varautuminen

Ympäristöterveys ja eläinlääkintähuolto varautuvat lintuinfluenssaepidemian uusiutumiseen kaikkien asiaan liittyvien tahojen kanssa yhteistyössä.

 • Ilmoita valvontaeläinlääkärille vai virka-ajan ulkopuolella päivystävälle kunnaneläinlääkärille, jos löydät kuolleena:

  • ison petolinnun
  • enemmän kuin yhden joutsenen
  • enemmän kuin viisi muuta vesilintua
  • enemmän kuin kymmenen mitä tahansa lintua

  Jos kuolleita lintuja on yllä listattua vähemmän, tilanteesta ei tarvitse ilmoittaa virkaeläinlääkärille. Tällöin linnun tai linnut voi haudata. Jänistä pienemmän linnun voi myös poimia muovipussiin ja hävittää sekajätteenä. Älä koske kuolleeseen lintuun käsin vaan käytä kertakäyttökäsineitä tai siirrä lintu esimerkiksi lapion avulla.  Syrjäisemmältä alueelta, esimerkiksi metsästä, löydetyn linnun voi jättää luonnon hajottajaeliöstön ruoaksi.

  • Valvontaeläinlääkärien yhteystiedot: 044 416 4598 tai 044 482 6974
  • Päivystävän kunnaneläinlääkärin yhteystiedot: 0600 392120 (huom. maksullinen numero: klo 8–20 puhelun hinta 2,035 e/min, klo 20–8 puhelun hinta 4,006 e/min)
 • Mikäli lintu on sellaisessa tilassa, että sen hengissä pitäminen olisi ilmeisen julmaa tai sen asianmukaista hoitoa ei ole mahdollista järjestää, eläin on lopetettava. Luonnonvaraisten huonokuntoisten tai sairaiden lintujen hoitoon ja lopetukseen liittyvissä kysymyksissä voit olla yhteydessä Lahden kaupungin eläinlääkärin vastaanottoon tai Heinolan lintuhoitolaan.

  Vältä lintuihin koskemista paljain käsin. On suositeltavaa käyttää kertakäyttökäsineitä ja mahdollisuuksien mukaan hengityssuojainta. Linnun käsittelyn jälkeen kädet pitää pestä hyvin saippualla ja tämän jälkeen desinfioida.