Hyppää sisältöön

Maakunnallisista suunnitelmista käytännön toimenpiteisiin liikenteessä

Tieliikenteen osuus kasvihuonekaasupäästöistä Päijät-Hämeessä on kasvanut viimeisen 15 vuoden aikana neljänneksestä (26 %) kolmannekseen (34 %). Keväällä julkaistu maakunnallinen vihreän siirtymän ohjelma pyrkii katkaisemaan kehityksen, ja saamaan liikenteen mukaan muilla sektoreilla hyvin edenneeseen päästövähennyskehitykseen. Miten tavoitetta voi siis käytännössä edistää kunnissa?

Kestävän liikenteen pilotit Päijät-Hämeessä (KELPO) -hanke auttaa kuntia tässä työssä. Hanke toteutetaan LAB-ammattikorkeakoulun ja Lahden kaupungin yhteistyönä (2024–2026). Kunnat ja kaupungit ovat avainasemassa kestävän liikenteen ja liikkumisen mahdollistamisessa. Päätöksentekijöille tarvitaan faktapohjaista tietoa ja testattuja toimenpiteitä kestävän liikenteen mahdollistamiseksi.

Kelpo-hankkeen projektipäälliköt Juuso Vähä-Piikkiö (Lahden kaupunki) ja Annukka Heinonen (LAB-ammattikorkeakoulu) iloitsevat, että yhteistyöhanke mahdollistaa käytännönläheisiä kokeiluja oppilaitoksissa ja kumppaniyrityksissä. Tietoa kerätään sekä työ- ja koulumatkaliikkumisesta että haja-asutusalueiden tavarajakelutarpeista. Kokeilujen kautta tunnistetaan uusia kestäviä toimintamalleja, jotka edesauttavat alueen elinvoimaisuutta.

Potentiaalia kestävämpään liikkumiseen löytyy runsaasti. Esimerkiksi muutaman kilometrin matkoista yli puolet kuljetaan Päijät-Hämeessä henkilöautolla. Toisinaan auto valitaan silloinkin, kun sen voisi korvata muulla kulkutavalla. Haja-asutusalueilla tarvitaan toisenlaisia ratkaisuja kuin kaupungissa. Esimerkiksi verkkokaupoista tilattavat tuotteet noudetaan pääosin taajamista, jolloin arjen liikkuminen haastaa kestävyyttä. Kesän aikana Kärkölässä, Padasjoella ja Sysmässä suoritetaan vaki-, kesä- ja monipaikka-asukkaille tavaralogistiikkaan liittyvä kysely. Tietoa tarpeista ja toiveista tarvitaan, jotta voidaan tunnistaa vaihtoehtoisia toimintamalleja.

Liikenteen kestävyys tunnistetaan yleisesti tärkeäksi kunnissa hankkeen tekemän selvityksen mukaan, mutta etenkään pienissä kunnissa ei usein ole resursseja käytännön toimiin. Liikenteen päästövähennystavoitetta ei tulla saavuttamaan yhdellä isolla toimenpiteellä, vaan tarvitaan monia toimia eri tasoilla. On tärkeää, että kukin taho tunnistaa roolinsa ja sopivat työkalut muutokseen. Juuso Vähä-Piikkiö vinkkaa, että Päijät-Hämeen kunnilla on nyt hankkeen myötä mahdollisuus saada asiantuntemusta käyttöönsä seuraavan kahden vuoden ajan.

Hanketta rahoittaa Euroopan aluekehitysrahasto.

Lisätietoja