Hyppää sisältöön

KELPO – Kestävän liikenteen pilotit Päijät-Hämeessä

Päijät-Hämeen tavoitteena on olla hiilineutraali vuoteen 2030 mennessä ja Lahden kaupungin jo vuonna 2025. Tieliikenteen kasvihuonekaasupäästöjen vähentäminen on olennainen osa pyrkimyksiä hillitä ilmastonmuutosta ja siirtyä kestävämpään yhteiskuntaan. Päijät-Hämeessä kaikista kasvihuonepäästöistä tieliikenteen osuus vuonna 2021 oli 32 %. Päästövähennystavoitteisiin pääsemiseksi tulisi autoilua vähentää ja autoilussa siirtyä puhtaaseen käyttövoimaan, sekä lisätä kävelyn, pyöräilyn ja joukkoliikenteen osuutta ihmisten liikkumisessa. Liikenteen päästövähennystavoitetta ei tulla saavuttamaan yhdellä isolla toimenpiteellä, vaan tarvitaan systeeminen muutos, eli paljon toimia eri tasoilla.

Käyttövoimamuutos pois fossiilisista polttoaineista edellyttää nopeaa autokannan uudistamista, muutosta käyttövoimajakaumassa sekä kannustimia näiden jouduttamiseksi. Kunnat ja kaupungit sekä niiden päätöksentekijät ovat avainasemassa kestävän liikenteen ja liikkumisen mahdollistamisessa. Tarvitaan faktapohjaista tietoa ja testattuja toimenpiteitä kestävän liikenteen mahdollistamiseksi.

KELPO-hankkeen tavoitteena  on edistää liikenteen käyttövoima- ja kulkutapamuutosta Päijät-Hämeessä paikallisten pilottien ja viestinnän keinoilla. Lahden kaupunki koordinoi hankkeessa pilottien vaikutusten arviointia, koulu- ja opiskeluliikkumisen pilotteja sekä tulosten viestinntää ja jalkautusta.

Tavoitteet

  1. Vähentää tieliikennelähtöisiä päästöjä edistämällä uusien teknologioiden käyttöönottoa liikkumis- ja kuljetuspalveluissa.
  2. Tukea alueen systeemistä siirtymää kohti vähäpäästöisempiä/päästöttömiä liikkumismuotoja
  3. Lisätä elinkeinoelämän tietämystä energiaratkaisuista ja -tehokkuudesta tukemaan kaupunkilogistiikan ja maakunnan haja-asutusalueen tavaraliikenteen vihreää siirtymää ja sähköistymistä.
  4. Tuottaa ja jalkauttaa tietoa kestävästä liikkumisesta Lahden kaupungin ilmasto-ohjelman päivittämisen ja maakunnan kuntien ilmastosuunnitelmien valmistelun ja toteuttamisen, yhdyskuntasuunnittelun sekä poliittisen päätöksenteon tueksi.
  5. Lisätä asukkaiden ymmärrystä liikkumisen vaikutuksista päästöihin, ympäristöön ja hyvinvointiin, sekä vaikuttaa päijäthämäläisten asenteisiin ja arjen liikkumistottumuksiin.

Vaikuttavuus

Hankkeen tuloksena kuntien valmiudet kestävän liikkumisen edistämiseen ovat parantuneet. Hankkeen mahdollistamien kokeilujen kautta on saatu tarkempaa tietoa vaikuttavimmista kestävän liikenteen ratkaisuista. Tuloksena syntyy maakunnallisesti skaalattavia kestävän liikenteen ja liikkumisen toimintamalleja, työkaluja ja konkreettisia toimenpide-ehdotuksia, sekä viestintämateriaaleja Päijät-Hämeen kaupunkien ja kuntien käyttöön.

Lisätietoja