Hyppää sisältöön

Niemen ideakilpailun ehdotukset nähtäville keskiviikkona 12.1.

Niemen ideakilpailuun saatiin 55 kilpailuehdotusta. Ehdotukset ovat kaupunkilaisten kommentoitavana nyt kaksi viikkoa 26.1.2022 asti.
Ilmakuva niemen alueesta

Kaupunki järjesti syksyllä yhdessä maanomistajien Polttimon ja UPM:n sekä Suomen Arkkitehtiliitto SAFA:n kanssa ideakilpailun Niemen ranta-alueen suunnittelusta. Kilpailuun saatiin 55 kilpailuehdotusta. Kaikki ehdotukset ovat nyt verkossa nähtävänä ja niitä voi vapaasti kommentoida verkkosivuilla osoitteessa www.lahti.fi/niemenkilpailu 12.1.–26.1.2022. Ehdotuksiin ei ole mahdollista tutustua paperiversioina.

Ehdotuksiin toivotaan palautetta kaupunkilaisilta. Kommentit ovat tuomariston käytettävissä arvostelua tehtäessä. Tuomarit hyödyntävät asukkaiden kommentteja arvioidessaan ehdotuksia. Kilpailun tulos selviää maaliskuussa. Kilpailun jälkeen aloitetaan alueen asemakaavamuutoksien laadinta kilpailussa saatujen ideoiden pohjalta.

– Kaupunkilaiset pääsevät kommentoimaan suunnitelmia jo kilpailuvaiheessa, paljon ennen varsinaisen kaavoituksen aloittamista, muistuttaa kaupunginarkkitehti Anne Karvinen-Jussilainen. Nyt jätetyt kommentit tulevat olemaan myös kaavoittajan käytettävissä.

Kilpailuehdotusten määrä ja laatu ilahduttavat

Kilpailuehdotusten suuri määrä ja ehdotusten korkea taso ovat ilahduttaneet järjestäjiä.

Palkintolautakunnan puheenjohtajan Pär-Gustaf Relanderin Polttimo Oy:ltä mukaan hyvä ehdotus kunnioittaa alueen yli satavuotista teollista perinnettä ja tuo sen tuleville asukkaille näkyville.

– Kuntalaisten kannattaa tutustua alueeseen ja ehdotuksiin, sillä kyseessä on kuitenkin viimeinen merkittävä kaupungissa oleva Vesijärven ranta-alue, joka vapautuu asumiseen ja Lahden asukkaiden käyttöön. Alueen avulla sidotaan Mukkulan kartanon puisto yhteen rannassa kulkevalla ulkoilureitillä Salpausselän maastoihin, kertoo Pär-Gustaf Relander.

– Olemme erittäin tyytyväisiä ehdotusten määrään. Alue on selkeästi kiinnostava, ja uskomme saatujen kilpailuehdotusten tarjoavan uusia, mielenkiintoisia ja innovatiivisia ratkaisuita alueen asemakaavoitukseen ja kehittämiseen, kuvailee UPM:n kiinteistökehityspäällikkö Eija Martikainen.

Polttimon konsulttina toimiva Heikki Niemi Newsec Oy:lta vahvistaa, että ehdotukset olivat monipuolisia.

– Ehdotuksia tuli paljon, ja niistä löytyy monta uutta ajatusta alueen kehittämiseksi.

Kilpailutehtävänä muutos teollisuusalueesta asuinalueeksi

Kilpailualue on noin 15,5 hehtaarin suuruinen yksityisessä omistuksessa oleva ranta-alue, joka on muuttumassa teollisuusalueesta asuntoalueeksi. Alueella toimivat nyt UPM, Polttimo, Viking Malt, Suomen Hiiva ja Senson. Teollisuus poistuu alueelta vaiheittain 2–15 vuoden aikana.

Kilpailutehtävänä oli ideoida, miten muutos tapahtuu ja millainen alueesta tulee. Muutos kestää pitkään ja osana suunnitelmaa tuli esittää, miten alue säilyy vetovoimaisena koko muutoksen ajan. Kilpailuun liittyy myös Teivaasta lähtevän rantaraitin jatkaminen kohti Mukkulaa. Alueen suunnittelussa oli huomioitava rantaraitin lisäksi muu virkistyskäyttö sekä viereinen pienvenesatama toimintoineen.

Tutustu kilpailuun ja ehdotuksiin

Lisätietoja